12. vrtulníkový pluk VÚ 8197 Olomouc - Stichovice (1967-69)

28.10.2016

Piloti: Fotky., ...

10.1.1967 

Mi-4 1143

kpt. Pecák, npor. Gerža, kpt. Bobek, ?

Příkazy - Vojnice

Nepravidelný chod motoru za letu v noci. ŘL nařídil opuštění vrtulníku padákem. Přistání do terénu.

.

16.3.1967 

Mi-4 3128

kpt. Fojtík František, npor. Šebánek Stanislav, por. Pešek Jan

?

Pokles tlaku paliva. Zaneseny palivové filtry.

.

8.3.1967 

Mi-4

npor. Skácel Jaroslav, ?, ?

?

Vysazení motoru. Po dosednutí do terénu zaboření a převrácení. Závada na kompresoru.

.

20.4.1967 

Mi-4 2129

npor. Nazad Ján, pplk. Chadalík Vladimír, kpt. Waldhaus Otto

Olomouc

Propálený píst 5. válce na okruhu v noci.

.

1.6.1967 

Mi-4 2139

kpt. Fojtík František, ?, ?

Vysoká hole 1463 mnm v Jeseníkách

Propálený píst 5. válce. Přistání.

helo257.jpg (86907 bytes)

3.8.1967 

Mi-4A 0138

npor. Došlík Josef, kpt. Fojtík František, ?

?

Přetáhnutí rotoru při zvedání břemene s dopředným pohybem. Odhození břemene.

.

8.9.1967 

Mi-4

mjr. Jozíf František, kpt. Štěpánek Karel, ?

Vyškov

Zadřený píst 5. válce.

.

24.10.1967 

Mi-4 4142

kpt. Bařina Pavel, npor. Maté, ?

?

Střet s ptákem. Deformovaný koncový oblouk.

.

8.12.1967 

Mi-1 6020

mjr. Šedek Antonín, kpt. Žák Miroslav

?

Pokles výkonu a třesení motoru. Přistání. Nedotažená svíčka 5. válce.

.

7.2.1968

Mi-1 4040

mjr. Petr Antonín

?

Pokles tlaku a teploty oleje motoru na okruhu. Po přistání zadření rozvodu motoru.

.

23.4.1968

Mi-4A 1474

kpt. Hašler Milan, ?, ?

Dubňany u Půchova

Při mezistartovní prohlídce vytékání oleje z motoru z proražené krytky vahadla ventilu.

24.4.1968

Mi-4A 3139

npor. Zpěváček Josef, ?, ?

7 km J Rýmařova

Nepravidelný chod a snížení výkonu motoru. Přistání do terénu. Nečistoty na palivovém filtru.

.

28.5.1968

Mi-4A 7528

mjr. Bartes Drahoslav, ?, ?

Olomouc

Závada na motoru při letu na okruhu. Přistání na letiště. Zadření 5. válce.

.

2.7.1968

Mi-4A 8542

mjr. Hanuš Dalibor, ?, ?

U Heřmanova Měsce

Závada na motoru. Přistání do terénu. Propálení pístu 5. válce.

4.7.1968

Mi-4A 2142

npor. Roháček Jiří, ?, ?

Štúrovo

Závada na motoru. Přistání do terénu. Propálení pístu 5. válce.

5.7.1968

Mi-4A 3139

npor. Weiss Miroslav, ?, ?

Obec Medlov

Pokles výkonu s třesením. Přistání do terénu.

6.7.1968

Mi-4A 8542

mjr. Hanuš Dalibor, ?, ?

?

Vytékání oleje. Dým. Přistání do terénu. Požár byl uhašen.

5.8.1968

Mi-4A 3139

npor. Maté Jozef, ?, ?

Kelč

Pokles výkonu s třesením. Přistání do terénu.

Den před vstupem okupantů na naše území přelétl pluk na polní letiště u Mladé Boleslavi, kde měl provádět letecko-taktické cvičení.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Mateřské letiště v Olomouci bylo obsazeno polskou jednotkou a pluk se mohl vrátit až 11.9., ale umístěn byl ve Stichovicích. Přelet byl proveden v sestavě celého pluku a před přistáním si piloti neodpustili provést nad Olomoucí tři skupinové přelety.


V prosinci 1968 byl olomoucký 12. vrp přemístěn na letiště Stichovice u Prostějova, protože své letiště musel uvolnit Sovětské armádě.

Po hokejových událostech v březnu 1939 represe. Tajným rozkazem ministra národní obrany číslo 3 z 9.4.1939 - na základě dosud provedeného prošetření účasti příslušníků ČSLA na incidentech v noci z 28. na 29.3.1939 a na základě bodu 1 a 2 předchozí stati i tohoto rozkazu: b) zprostit funkce do vyšetření případu: plk. gšt. Stanislava Homolu, velitele 46. dvld, 

plk. ing. Jana Kremitovského, velitele 5. letecké technické divize, 

plk. ing. Antonína Matiáška, zástupce velitele 46. dvld, 

pplk. ing.Drahoslava Šindlera, náčelníka štábu 5. letecké technické divize, 

pplk. ing. Václava Slapničku, velitele 12. vrp.

Podle Zákl-1-3, hlavy 3, čl. 16 za příkladné plnění povinností v průběhu těchto událostí odměňuji věcným darem: mjr. Františka Kozara, velitele 3. letky 12. vrp, 

kpt. Miroslava Žáka, pilota - staršího letovoda 12. vrp. Historie a vojenství 4/2010

V dubnu 1969 se velitelem pluku po pplk. Václavu Slapničkovi stal pplk. Ing. Milan Skopec.

1.4.1969 bylo vydané nařízení MNO, na základě kterého uskutečnili piloti pplk. Ing. Cyril Bránka a mjr. Antonín Šedek s vrtulníkem Mi-4 ve dnech 3. a 4.4.1969 rekognoskaci terénu a nácvik přistání v horském terénu Vysokých Tater do nadmořské výšky 2000 m n. m. Na základě výsledků těchto letů byl velitel útvaru nucený v hlášení nadřízeným štábům konstatovat, že jde o úlohy náročné, hraničící s bezpečností posádky a přepravovaných osob, kdy vrtulník Mi-4 je na pokraji takticko-technických možností, při statickém dostupu téměř bez rezervy výkonu. Vrtulník Mi-4 je těžký a pro speciální úlohy nevhodný, použitelný do nadmořské výšky 1 600 m. Na základě výsledků pokusných letů byl jeden vrtulník Mi-4 vyčleněný pro potřeby horské služby.

15.4.1969

Mi-4

mjr. Orava Hynek, ?, ?

Javoříčko

Pokles tlaku oleje v zubové spojce. Vysazení vysílače tlaku oleje.

.

7.5.1969

Mi-4 6545

kpt. Šmárik Miroslav, npor. Frnka Ladislav, Fůra Leonard, + Šándory Eugen, Jamnický Bernard

Zbojnická chata

Vysoké Tatry

Zachycení ocasní vrtulkou o skálu. Zřícení. helo9662.jpg (373669 bytes)

V červnu 1969 odjela první skupina pilotů a techniků do výcvikového střediska Aeroflotu v Kremenčugu, kde proběhlo jejich přeškolení na Mi-8. Piloti byli od letky Antonína Šedka, František Pintner,.. 

V Kazani se v roce přebralo 10 kusů vrtulníku Mi-8. 5 kusů dostal 12. vrp.

27.6.1969

Mi-4 7528

kpt. Došlík Josef, ,, ?

?

Roztržena náběžná hrana okrajového oblouku vedle sváru. Přistání do terénu.

Palubní technici 12. vrp helo100.jpg (148826 bytes).

K 31.8.1969 byl 12. vrp zrušen.

Vrtulníky Mi-8, Mi-4 a Mi-1 přešly k odloučené části 1. dvlp.

Několik vrtulníků Mi-4 přelétlo 23.9.1969 do Bechyně k nově ustanovené 1. velitelské letce 1. sld.