15. vrtulníkový odřad Bechyně VÚ 7737

28.10.2016

1. listopadu 1985 byl vytvořen 15. vro s vrtulníky Mi-2 pro českobudějovickou 15. motostřeleckou divizi. Odřad je v podřízenosti 31. smltbvpz.

Odřadu velel mjr. Ladislav Pejs a měl ve svém stavu tři piloty, dva palubní techniky. NŠ pplk. Josef Matuška, později por. Marian Žilák a npor. Jan Šenfeld. ZV ILS kpt. Josef Dragoun, později mjr. Karel Cihelník.

Dva nové vrtulníky Mi-2 8749 a 8750. Většinou bylo u odřadu o jeden vrtulník s palubním technikem navíc. Odřad měl i svůj pozemní technický personál a četu vojáků, zabezpečujících převážně obsluhu vlastních automobilových pozemních zabezpečovacích prostředků. V případě mobilizace se měl odřad doplnit o další dva vrtulníky od Slov-airu.

Od ledna 1986 zahájen výcvik na vrtulnících Mi-2.

Na jaře 1986 se odřad osamostatňuje. Je vyjmut z podřízenosti 31. smltbvpz a dán do přímé podřízenosti 10. LA v Hradci Králové. Odřad ale nadále s letkou úzce spolupracuje.

Vrtulník Mi-2 8750 byl vyměněn za Mi-2RCh 9425 pro chemický průzkum. S ním létali příslušníci chemického vojska a chemičtí pozorovatelé od pozemních útvarů ZVO v Táboře.

U odřadu létaly i vrtulníky Mi-2 0710, 0715 a 8748 z Havlíčkova Brodu.

15.4.1987

Mi-2RCh 9425

Žemla, Dragoun

Svinky - Komárov u Bechyně

Vysazení motoru. Poškození při přistání. Podrobnosti.

V roce 1986 a 1987 přišlo mnoho mladých pilotů.

Dne 21.10.1987 přešel útvar na základě nařízení NGŠ č. j. 0011970/80 ze dne 27.4.1987 do přímé podřízenosti velitele ZVO. Náčelníkem Oddělení řízení vojskového letectva v Táboře je pplk. Viktor Galata.

V roce 1989 je provedena další reorganizace. Všechny vrtulníkové útvary, doposud podřízené 10. LA jsou převedeny do přímé podřízenosti podzemního vojska. Při ZVO v Táboře vzniká Velitelství vojskového letectva a jeho velitelem se stává dosavadní zástupce velitele 10. LA, genmjr. Josef Diblík.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Nedlouho nato se odřady dostávají do podřízenosti 31. smltvpz. Podle článku 11, směrnice pro činnost vojskového letectva ZVO v míru, kterou schválil NGŠ 27.11.1989 a která nabyla platnosti od 1.12.1989: "Jsou velitelé vrtulníkových odřadů v míru přímo podřízeni veliteli vrtulníkové letky podle zařazení odřadu."

Mjr. Pejs přeškoluje na Mi-2 v říjnu 1991 velitele vojskového letectva genmjr. Diblíka.

K 1.12.1991 jsou i vrtulníkové útvary vojskového letectva převedeny do podřízenosti Velitelství letectva a PVO ve Staré Boleslavi.

K 31.10.1992 byl odřad zrušen a začleněn do stavu 31. letku velení a průzkumu. U letky vznikl z odřadu její 5. roj.

 

Odkazy: Jiří Havel - O létání v Bechyni (2002)