Letecký pluk 5

5. letecký pluk

5. letecký stíhací pluk

5. stíhací letecký pluk VÚ 7750

31.01.2021

22.9.1945 z Ruzyně přiletěla No. 312 ( Czechoslovak) Squadron RAF s letouny Supermarine Spitfire LF Mk. IXE. Přílet.

Ta se stala základem nově vytvořené 2. letecké divize (tvořil ji Letecký pluk 4 a Letecký pluk 5).

Letecký pluk 5 VÚ 4641 byl založen 28.10.1945 v Českých Budějovicích z letky B. V době zřízení byl pluk rámcovaný - pouze velitelství a jedna letka.

První velitel LP 5 byl mjr. let. Václav Bergman. Zastupoval ho ale už  štkpt. let. Josef Těšínský.

K 31.1.1946 se stal velitelem LP 5 štkpt. Josef Těšínský. (K 8.2.1949 je ale propuštěn jako třídně nespolehlivý.)

helo4842.jpg (304608 bytes) Spitfire od 1. letky. Ostatní letouny s kódovým označením EV od 2. ld.

Od 10.7.1946 velel LP 5 pplk. Hugo Hrbáček.

K 15.1.1947 měl pluk ve stavu 11 letounů Spitfire a jeden letoun C-8.

K 1.2.1947 přešlo 12 letounů Spitfire do Stíhacího výcvikového střediska. To bylo posíleno i stroji od LP 4.

K 12.3.1947 měl pluk ve stavu 11 letounů Spitfire a jeden letoun C-8.

K 16.8.1947 je ustaven velitelem LP 5 škpt. Jaroslav Šodek.

Velením LP 5 je pověřen npor. Jindřich Bílek.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

Od 14.4.1948 přílety S-199. Přednostně využívané v SVS.

18.5.1948 na palubě civilního letounu C-103 OK-ZDJ uletělo osm československých letců: Jaroslav Šodek, Václav Kopecký, Josef Doubrava, Jiří Mikulecký, Václav Ruprecht, Vladimír Soukup, Rudolf Soudek, ? a tři mechanici do Mnichova a poté do Manstonu.

3.6.1948 byl ustanoven velitelem LP 5 pplk. Josef Klán. K 8.2.1949 je ale propuštěn jako třídně nespolehlivý.

Od června 1948 provoz S-199 i u 2. letky.

V červenci 1948 bylo SVS přejmenováno na Stíhací kurz. Později přejmenován na Pilotní stíhací kurz.

K 15.2.1949 se LP 5 přesunul do podřízenosti V III. LS v Brně. Do své podřízenosti prozatímně převzal i Cvičnou letku 2. Zároveň na velitelství pluku přešly některé administrativní povinnosti z působnosti rámcovaného velitelství 2. letecké divize.

K 8.2.1949 ustanoven velitelem LP 5 pplk. Václav Kocourek.

Pilotní stíhací kurz se přestěhovalo v březnu 1949 do Zvolena. Část byla ponechána LP 5. V té době je u pluku pouze 9 pilotů.

K 1.4.1949 ustanoven velitelem LP 5 pplk. Josef Kolembus.

K 25.4.1949 měl pluk ve stavu 34 letounů S-199, jeden CS-199, 14 letounů C-2, 10 kusů C-4/C-104 a jeden letoun K-65.

V červnu 1949 se LP 5 přesunul na letiště Plzeň-Skvrňany. Z jeho podřízenosti vyjmuta Cvičná letka 2, která zůstává v Českých Budějovicích.


21.6.1949 zahájen provoz v Plzni.

4.-12.8.1949 cvičení v Chebu.

Nácvik na první oslavy Dne letectva 4.9.1949 v Ruzyni.

K 5.10.1949 ustanoven velitelem LP 5 VÚ 7750 pplk. Václav Kocourek.

K 5.12.1949 měl pluk ve stavu 40 letounů S-199, z nichž jen 16 je přiděleno pilotům.

K 1.2.1950 ustanoven velitelem LP 5 škpt. Oldřich Štangl.

15.2.1950 byla 2. ld zrušena.

K 1.4.1950 postavena 2. letka.

15.4.1950 byl vyjmut z přímé podřízenosti V III. LS a podřízen velitelství letectva.

18.4.1950 rt. Martin Funka s letounem Avia C-2 B-1 ev.č. 509 při náletu na zemědělce u Strakonic zabil Františka Bláhu. Letoun se zřítil a pilot zahynul. Letecká badatelna.

26.4.1950 se zabil rt. Otto Ryšánek.

K 1.5.1950 došlo k přečíslování LP 4 "Letce Aloise Vašátka" na Letecký pluk 6 a ten byl k 1.7.1950 zrámcován. Jeho personál a techniku převzal LP 5, který přebírá i vedení jeho rámcové agendy. Pluku to umožnilo postavit 4 letky.

20.6.1950 se zabil rt. Přemysl Güttel.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

25.7.1950 se zabil por.let. Jozef Kliment.

V říjnu 1950 se stává součástí 3. ld ve Kbelích.

K 1.10.1950 zůstala v podřízenosti velitelství letectva existovat pouze velitelství - 3. ld a 4. ld, čtyři bojeschopné stíhací pluky (LP l Zvolenský, LP 3, LP 5 a LP 8),  LP 30 Ostravský, LP 47, LDP 1 a LP 45.

11.11.1950 se zabili rt. Vladislav Krejcar a rt. Karel Tomiška.


U Proudového výcvikového střediska  letectva PVSL na letišti Mladá se od června 1951 přeškolovali piloti 5. lp.

K 1.4.1952 ustanoven velitelem 5. lsp škpt. mjr. František Grznár.


Začátkem dubna 1952 přelétávají do Dobřan první čtyři MiGy 15.

Velitelský roj - GT-01 a dále ( nejvýše -09), 1. letka - MP-10 a dále dle potřeby ( nejvýše -29), 2. letka - NO-30 a dále dle potřeby ( nejvýše - 49), 3. letka - EZ-50 a dále dle potřeby ( nejvýše - 69), 4. letka - KV-70 a dále dle potřeby.

Po přehlídce 9.5.1952  5. lsp odletěl 10.5. do Dobřan.

Dne 25.3.1953 na letecké střelnici Vysoká u Dobřan zahynul por. Rostislav Švanda. Pilot 5. lsp Plzeň nedodržel výšku vybrání zteče na pozemní cíl a letoun S-102 trupové značky "MP-12" zachytil o vršky stromů v okolí.

10.3.1953 por. Šrámek s S-102 "NO-37ů sestřelil americký letoun F-84.

Velitelem 5. lsp byl od 5.5.1953 kpt. Pavel Beckovský.

V roce 1954 patřil 5. lsp pod 3. sld.

16.8.1954 člen aeroklubu v Turnově Milan Novák využil letoun Piper L-4, dopustil se však osudové chyby, když na vratech hangáru na letišti Hodkovice nad Mohelkou nechal dopis na rozloučenou. Poté, co členové aeroklubu zjistili, co se stalo, zalarmovali vedení PVO. Z letiště Dobřany vzlétli nadporučík František Lier a poručík Jiří Hejduk pilotující dvojici MiGů 15 od 5. stíhacího leteckého pluku. Na prchající letoun jako první narazil poručík Hejduk, který se jej pokusil přimět k přistání na nejbližším letišti. Mladík za řízením piperu nereagoval a snažil se uniknout. Oba stíhači ale v obavě z ohrožení lidí pracujících na poli letoun nesestřelili. Až nadporučík Milan Hlavica od 8. stíhacího leteckého pluku poslal jižně od Vlašimi malé letadlo k zemi palbou svých kanonů. Údajně úmyslně střílel do konce křídel, takže Milan Novák nakonec vyvázl z havárie jen s několika modřinami.

V roce 1955 konec provozu letky S-199 u 45. dpzlp v Plzni-Skvrňanech. Piloti si vymohli odchod k 5. slp.

4.9.1955 letecký den na Ruzyni. Video. Pilotka Eleonora Bačová.

Velitelem 5. slp od roku 1958 byl mjr. Vladimír Borský.

K 1.10.1958 byla zrušena 3. sld v Dobřanech. Žatecká 5. sld byla přečíslována na 3. sld.

1.8.1960 byla na dobřanském letišti utvořena 1. vrtulníková letka pro potřeby příbramského velitelství 1. armády. Během prvního roku své činnosti 1. vrtulníková letka byla odborně řízena velitelem 5. slp Jednotce velel mjr. Jaroslav Dlubal. Letka měla ve výzbroji čtyři až pět vrtulníků Mi-1 a dva až tři Mi-4.

Velitelem 5. slp se stal od 22.9.1960 pplk. Viktor Augustýn.

5. slp přechází k 1.9.1961 od 3. sld pod 1. sld.

K 1.10.1961 byla 1. vrtulníková letka podřízena 45.dpzlp.

Od 13.8.1962 byl velitelem 5. slp mjr. Josef Dohnálek

3.10.1963 kpt. Jan Foks na MiG-19S sestřelil západoněmecký letoun Cessna L-19 D-EJEV s pilotem Georgem Nusserem z letiště Bruck. Podrobnosti.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Velitelem 5. slp od 20.11.1968 byl pplk. Karel Šebek.

K 1.2.1969 byl u pluku jeden vrtulník Mi-1 a k 1.9.1969 byly dva vrtulníky Mi-1.

Velitelem 5. slp od 21.10.1969 byl pplk. Ing. Karel Voneš.

27.10.1970

Poběžovice, Stod

Bell 204 (UH-1)?

Bartoš Václav, 5.slp, MiG-19 S

Měl ho v zaměřovači ale odmítl ho sestřelit. Podrobnosti.

.

1.11.1970

Poběžovice, Domažlice. U obce Stará Huť pravděpodobně přistál. Tachov, Dolní Žandov, Lazy, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně.

Bell 204 (UH-1)?

11 stíhačů

Ani 11 stíhačů ho nesestřelilo. Podrobnosti.

Velitelem 5. slp od 3.3.1972 byl pplk. Jaroslav Matyáš.

Velitelem 5. slp od 15.2.1974 byl mjr. Ing. Josef Diblík.

Velitelem 5. slp od 17.2.1976 byl mjr. Ing. František Pavlík.

Velitelem 5. slp od 22.12.1979 byl mjr. Ing. Michal Vondroušek.

Velitelem 5. slp od 2.11.1981 byl mjr. Ing. Josef Kroupa.


V roce 1983 oprava dráhy - výluka. Přelet do Bechyně.

duben 1983 ? Cizí vrtulník 2 x MiG-21F a 2 x MiG-21MF Honili vrtulník ale ten jim uletěl.

V červnu 1983 přelet na letiště do Tchořovic u Blatné.


Přelet na letiště Dobřany.

duben 1984 10 km od SH u Nýrska

AH-1F Cobra

kpt. Josef Doležal, MiG-21MF  Střelba po Cobře, ta ale utekla. Podrobnosti.

Od 29.11.1984 převeden roj letounů L-39ZA Albatros ze stavu 2. letky 30. sbolp k plnění úkolů ve prospěch PVOS k 11. slp v Žatci. Další roje šli na letiště Líně, České Budějovice a Brno.

?

U Stodu

AH-1F Cobra

MiG-21

Honili Cobru ale ta jim utekla.

28.9.1985

Finsterau NSR (Knížecí) pláně

AH-1F Cobra

npor. Piskatý, Dobřany, L-39ZA, 30.sbolp (5. slp)

Palba NŘS. Podrobnosti. Článek ing. Irry. Description.

Velitelem 5. slp od 2.11.1986 byl pplk. Ing. Josef Brenkus.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

K 3.6.1990 byl pluk předán do podřízenosti 3. div PVOS.

Velitelem 5. slp od 2.11.1990 byl pplk. Ing. Petr Budínský.

Velitelem 5. slp od června1991 byl pplk. Ing. Miroslav Lanči.

Pluk zrušen k 31.8.1991.

 

Odkazy: 

Jaroslav Šrámek - Vzpomínky pilota -účastníka incidentu československých a amerických letounů, při kterém sestřelil veterána korejské války, Svět křídel, září 2010

Faul Josef Ing. - "414, asi jsme se srazili"