11. vrtulníkový pluk VÚ 5621 Dobřany

24.06.2019

Letiště Plzeň bylo zrušeno na podzim 1991 a 11. vrp se přemístil místo zrušeného 5. slp do Dobřan. (L+K 1/92)

111. letištní prapor a 11. rota spojení a radiotechnického zabezpečení se po přesunu do Dobřan spojily a byly doplněny o část bývalého 3. pr rtz Dobřany do podoby 111. praporu letištního a radiotechnického zabezpečení VÚ 8475

Vrtulníkový pluk byl v průběhu roku 1991 vyňat z podřízenosti rušené vševojskové 1. armády a k 1.11.1991 přešel pod Velitelství letectva a PVO ve Staré Boleslavi. (L+K 8,16/92) 

První letová akce po přesunu na nové působiště a změně podřízenosti se uskutečnila 6.11.1991.

29.11.1991 přebírá pplk. Hájek funkci inspektora bezpečnosti letu a pplk. Štefan Jaššo se stává velitelem 1. letky

2.12.1991 přebírá pplk. Čajka funkci zástupce velitele pluku. 

8.1.1992

Mi-24 "0816"

Jaššo, Hanyk, Vlček

Dobřany

Pokles tlaku v hydraulickém systému.

30.1.1992

Mi-17 "0805"

Petřek, Kadrnožka, Vlček

Dobřany

Otevření krytů motorů za letu.

Rok 1992 byl ve znamení formování nové předváděcí vrtulníkové skupiny, známé později pod názvem „Box Mi-24V“. První nácvik ukázkové sestavy této skupiny se uskutečnil dne 21.2.1992. Piloty vrtulníků byli pplk. František Dvořák, mjr. Pavel Zach, mjr. Dušan Fryčka a mjr. Jan Schejbal.

Koncem března a začátkem dubna 1992 byla skupina Mi-17 a Mi-24 odvelena na dva týdny na letiště Piešťany a Trenčín, k ověření schopností tohoto letiště k využití vrtulníkovým letectvem.

helo234.jpg (51406 bytes), helo235.jpg (40024 bytes), helo236.jpg (21640 bytes), helo237.jpg (39776 bytes).

21.4.1992 helo1462.JPG (92995 bytes), helo1461.JPG (113213 bytes), helo1460.JPG (123219 bytes).

helo4107.jpg (131820 bytes)V květnu 1992 zahájil svým prvním veřejným vystoupením v průběhu leteckého dne v Přerově oficiálně svoji činnost ukázkový tým pěti vrtulníků Mi-24V, přezdívaný jako Display box. Čtveřice (box) "véček" se poprvé veřejně představila na I. Air show Morava a Slezkov Přerově 23.5.1992. Veliteli osádek vrtulníků byli pplk. František Dvořák, pplk. Dušan Fryčka, mjr. Jan Schejbal a mjr. Pavel Zach.

20.6.1992 box v Žatci foto,

Na "Dni otevřených dveří" na francouzském letišti Le Luc při francouzském pobřeží Středozemního moře. Prvním zahraničním vystoupením verze Mi-24V (tr.č. 0787) se stala ve dnech 26. až 29.6.1992 návštěva francouzského letiště Le Luc. Letovou ukázku předvedla osádka ve složení mjr. Bohuslav Dvořák, npor. Richard Plos a kpt. Luboš Hašul, s nimi se akce ještě zúčastnil technik rtm. Viktor Černý. Na statické stojánce byla k vidění doprovodná Mi-17 s osádkou Štefan Vazovan, Jiří Wit a Jaroslav Starý.

3.7.1992 proběhla ve Vodochodech ukázka Mi-24DU "6040" pro vojenského leteckého přidělence USA, kterého pplk. Dvořák v rámci letové ukázky svezl v přední kabině. 

60. výročí létání na Rané u Loun 11.7.1992 se zúčastnily vrtulník Mi-24V "0832" s posádkou Jaššo, Kuthan, Čermák.. (L+K 17/92)

Opuštěné letiště Plzeň (1910-1992).

29.8.1992 box v Českých Budějovicích.

Display box se zúčastnil leteckého dne v Plzni. Kdy?

CSIAF 92 ve dnech 5.-6.9. v Bratislavě. Plzeňáci se zúčastnili také CSIAFu 92 v Bratislavě. Průlet Mi-17 "0811" s posádkou pplk. Střecha, kpt. Čechák, mjr. Lapák, číslo "0804", posádka mjr. Rada, pplk. Faul, kpt. Šerý a číslo "0805", posádka mjr. Šána, kpt. Hučík, pprap. Prouza. V letové ukázce Display boxu pilotovali Mi-24 "0837" pplk. F. Dvořák, kpt. Malina, pprap. Vlček, číslo "0929" mjr. Zach, kpt. Francl, pprap. Zdeněk, číslo "0786" mjr. Fryčka, npor. Dubec, pprap. Povoda a číslo "0834" mjr. Schejbal, por. Šamaj, pprap. Teleha. Záložní vrtulník "0710" mjr. B. Dvořák, kpt. Plosa nrtm. P. Vavrík. Na statické ukázce byl "0789" s mjr. Kačkovičem. 

11.vrp byl v průběhu roku 1992 převelen do podřízenosti 3. sboru taktického letectva Hradec Králové. 

1. letka velení a průzkumu VÚ 3970 v Dobřanech byla zrušena k 31.10.1992 a část byla začleněna do 11. vrp včetně stanice VLZS. (L+K 19/92)

Přesun personálu a techniky na Slovensko na podzim 1992. Rozvodové řízení mělo za následek odlet deseti Mi-24V a jedné Mi-24DU k 4. vrtulníkovému pluku v Prešově a Mi-17 0812 k 4. letce velení a průzkumu v Piešťanech koncem roku 1992.

Stroje určené pro vznikající slovenské letectvo byly vyřazeny z evidence pluku ke dni 22.10.1992. Byly to Mi-24V trupových čísel "0704", "0707", "0708", "0786", "0787", "0813", "0814", "0832", "0833" a "0927" i jediný plukem používaný Mi-24DU "6040". Dne 27.10.1992se uskutečnil jejich přelet z Dobřan na letiště Sliač. První letěla coby průzkum počasí „spárka“ pilotovaná osádkou ve složení pplk. Jaromír Hájek, kpt. Pavol Varga a pprap. Viliam Švacho. 

Jedna Mi-24DU přiletěla z Prostějova.

1.11.1992 vznikly technické letky. Velitelem 1. technické letky s Mi-24 byl ustanoven pplk. Ing. Miroslav Kasal, druhé technické letce, také s typem Mi-24, velel mjr. Ing. Zdeněk Koskan. Ke stejnému datu došlo u typu Mi-24 u obou vrtulníkových pluků i k rozdělení do té doby zdvojené funkce technik/palubní technik.

Velitelem 3. smíšené letky (Mi-17 a Mi-2) se stává mjr. Ing. Kadlec Martin.

Poslední federální střelby 18.11.1992 v Jincích.

18.11.1992 12.42

Mi-24V "0929"

+ Pecha, +Chmelan, +Pobořil

VVP-Jince

Ztráta prostorové orientace po vlétnutí do mraku. Ustřihnutí si ocasního nosníku rotorem. Podrobnosti

2.12.1992

Mi-2 "0716"

Nožina, Navrátil, Zelinka

Piešťany

Vysazení ukazatele otáček nosného rotoru.

Na konci roku odešli při dělení republiky na Slovensko tito piloti: Ľudovít Pollák, Pavol Varga, Peter Salenka, Blažej Zaujec, Jozef Sagan, Štefan Bajcar, Jozef Gyebrovszki, Stanislav Antal, Karol Zeman, Marián Kuklica, Eduard Šajgalík, Petr Horák, Imrich Gonda, a Tibor Tóth. Palubní technici odešli dva – Anton Zdeněk a Marián Mojzes.

----------- Vznik Česka k 1.1.1993. ----------

11. vrp přebírá středisko LZS České Budějovice. (L+K 2/93, 5/96)

Mi-2, Mi-8 "0133" a "1532", Mi-8PPA "7522", "7523" a Mi-9 přiletěly z Bechyně.

Nová sezóna skupiny Box začala 15.5.1993 vystoupením na II. Moravsko-Slezské Air Show. Pro vyplnění hluchých míst sestavy byl do skupiny zařazen pátý vrtulník, jehož pilotem byl mjr. Bohuslav Dvořák.

20.5.1993 pluk přešel pod velitelství 1. smíšeného leteckého sboru v Hradci Králové. 

1.6.1993 dochází ke sloučení bývalé 1. a 2. letky Mi-24V, 2. letka je poté tvořena vrtulníky Mi-17 a 3. letka vrtulníky Mi-2 (LZS). Velitelem 1. letky (čtyřicetosm pilotů) se stává mjr. Ing. Dvořák Bohuslav, 2. letce (dvacetdevět pilotů) velí mjr. Ing. Kadlec Martin a 3. letce (patnáct pilotů) pplk. Ing. Špilka Pavel. Došlo i k sloučení 1. a 2. technické letky. Velitelem nové první technické letky se stal mjr. Koskan a jeho zástupcem se stal kpt. Luděk Venkrbec.

K prvnímu zahraničnímu vystoupení Boxu došlo ve dnech 10. až 13.6.1993 v rakouském aeroklubu Seitenstetten u Lince.

19.6.1993 sólovou ukázku pilotáže Mi-24V předvedla na letišti Phalsburg ve Francii posádka Jaššo, Kniš, Černý.

10.7.1993 letecký den v Žatci.

I. CIAF 93 v Hradci Králové 16.-17.7.1993. Display box vystoupil s posádkami F. Dvořák, Baráth, Vrzal "0812", Zach, Kníž, Manda "0928", Fryčka, Masařík, Jílek "0789", Schejbal, Josza, Medzihradský "0839" a B. Dvořák, Jiřík, Švacho s "0834. Zde byl na konci druhého dne proveden společný průlet našich Mi-24V s Allouette III nizozemské skupiny Grasshopers.

Vystoupení 14.8.1993 v Dobřanech helo199.JPG (92434 bytes), helo239.jpg (46671 bytes), helo233.jpg (38254 bytes). Zde se dva vrtulníky Boxu představily v průletu ve skupině s letounem MiG-29. Ten byl pilotován Petrem Tichým, „čtyřiadvacítky“ vedli František Dvořák a Jan Schejbal.Vystoupení plzeňského boxu.

Vystoupení boxu.28.8.1993 v Českých Budějovicích.

Vystoupení boxu.11.a 12.9.1993 ve Kbelích. 

14.9.1993

Mi-17 "0809

Šána, Jalůvka, Verzich

Dobřany

Pokles tlaku oleje motoru.

Vystoupení boxu 16.10.1993 na Borech.

2.11.1993

Mi-2 "2509"

Špilka, Navrátil

Dobřany

Vysazení motorů za letu na OSP.

Výcvikový rok 1994 je zahájen zrušením 3. letky

První letce Mi-24V velí pplk. Ing. Fryčka Dušan, 2. letce Mi-17 a Mi-2 velí mjr. Ing. Kadlec Martin.

V únoru 1994 odešel velitel 1 technické letky mjr. Koskan. Na funkci jej nahradil npor. Ing. Jan Strnad.

30.4.1994

Mi-17 "0849

Šána, Novák

Vysoké Mýto

Střet s ptákem. Proraženo přední plexisklo.

Aviatické pouti ing. Jana Kašpara 21 a 22.5.1994 v Pardubicích. Předvedení boxu Mi-24V.

3. až 6.6.1994 navštívily dvě Mi-24V slovinskou Ptuji, kapitány vrtulníků byli Jaššo a Kadrnožka.

11.6.1994 Náměšť nad Oslavou. Předvedení boxu Mi-24V.

11.6.1994 České Budějovice. Předvedení boxu Mi-24V. Fotky Marka Carlisle ze svého půlročního působení v Česku.

24. až 26.6.1994 letěly dvě „čtyřiadvacítky“ do Francie. Vrtulník pplk. Jašša se představil na leteckém dni v Caen a vrtulník mjr. Schejbala v Compiegne.

helo2160.JPG (91588 bytes), helo1944.JPG (24149 bytes), helo1945.JPG (22640 bytes).

20.7.1994

Mi-17 "0822"

Šafář, Babický, Verzich

Líně

Vysazení hlavního hydraulického systému.

23. a 24.7.1994 Wincrange Lucembursko. Předvedené boxu Mi-24V.

Prostějováci helo252.jpg (52273 bytes), helo251.jpg (42093 bytes), helo1952.JPG (29152 bytes), helo1942.JPG (113062 bytes) při mezipřistání (30.7.-8.8.) na International Air Tatoo 94 a Mini Tiger Meet 94 ve Fairfordu a ve Valley.

31.7.1994 Karlovy Vary. Předvedení boxu Mi-24V.

SIAD 94 ve dnech 20. a 21.8.1994. Předvedení boxu Mi-24V.

Před výškovou budovou piloti Mi-24: Lazák, Khodl, Holub, dole Kutheil, Končír a Vigaš helo3143.jpg (41052 bytes), Fryčka a Schejbal helo3381.JPG (348346 bytes), Holub a Čepelka helo3383.JPG (228712 bytes), Chromý, Vrzal a Vigaš helo3384.JPG (234136 bytes), Jogl, Holub a Dvořák Bohuslav helo3380.JPG (32065 bytes), Čepelka a Hanyk helo3382.JPG (156594 bytes), Pecuch helo3379.JPG (194380 bytes), Kadrnožka helo3385.JPG (259408 bytes), Končír a Lazák helo3386.JPG (238307 bytes).

Box dále vystupuje v Táboře 27.8.1994 helo245.jpg (27036 bytes), helo246.jpg (46077 bytes) a ihned poté v Klatovech.

3.9.1994 v Dobřanech se uskutečnil letecký den, který byl zároveň pojat jako rozloučení s činností 11. vrp. 

helo909.JPG (74945 bytes)V Prostějově se oslavovalo 20. výročí založení 51. pluku na mezinárodním leteckém dni "Helicopter Flight Day" 10.9.1994. Zúčastnilo se pět plzeňských Mi-24V Display boxu.

Zcela poslední veřejné předvedení Boxu proběhlo dne 18.9.1994 na belgickém letišti Sint-Truiden.

17.12. startoval box v sestavě devíti Mi-24 z letiště Dobřany, prolétl nad Plzeňským náměstím a v Přerově, cíli svého letu, končil hvězdicovitým rozchodem svoji existenci.

Na konci roku 1994 se přestěhoval 11. vrp. z Dobřan (L+K 3/95) do Přerova, kde vznikla 1.12.1994 33. základna vrtulníkového letectva (33. zDL) s velitelem plk. Čajkou.

11. vrtulníkový pluk byl zrušen k 31.12.1994.

 

Historie předvádění Display boxu.

Letový personál sloužící u 11. vrp.

V Dobřanech zůstal 6. hotovostní roj Mi-24V s velitelem mjr. Schejbalem (mjr. Bouček, mjr. Pecůch, mjr. Vigaš, kpt. Kutheil, kpt. Smik, kpt. Písař, kpt. Matl, npor. Čepelka, npor. Trnka a letecké středisko záchranné služby Kryštof 7 pod velením pplk. Jogla. (L+K 26/93)  

6. hotovostní roj se v dubnu 1997 přesunul též do Přerova.

 

Odkazy :

Found Karel - Vrtulníkové letectvo v Plzni 1961-1994

Found Karel - Křídla nad Plzní, 85 let letectví na Plzeňsku, 1995 (L+K 18/97)