47. průzkumný letecký pluk VÚ 8863 Hradec Králové

Podrobnosti.

25.3.2000

V roce 1985 se 47. průzkumný letecký pluk přemístil z Pardubic do Hradce Králové a naopak z Hradce do Pardubic se přesídlil 30. bitevní letecký pluk.

K 8.10.1987 se stal velitelem pluku pplk. Ing. Jiří Zelinka.

 ---------- Převrat 17.11.1989 ----------

5.5.1990 byl pluku odebrán název "Letecký pluk Klementa Gottwalda" a v roce 1991 byl útvaru propůjčen název "Atlantický".

K 1.11.1991 se stal velitelem pluku pplk. Ing. Emil Pupiš.

K 31.5.1993 byl pluk zrušen a začleněn jako 3. letka od 1.7.1993 do 28. sbolp v Čáslavi.