Letecký pluk 51

51. letecký pluk

51. letecký stíhací pluk proudový

05.01.2022

15.12.1950 vznikl z podstaty zrušeného Bezpečnostního letectva na letišti Plzeň-Skvrňany a byl určen k ochraně západní hranice do doby, než přijdou stíhačky S-102. Jedna letka byla v Plzni, odloučené roje v síle 4 až 5 letounů dislokované v Mariánských Lázních, Karlových Varech, Klatovech, Českých Budějovicích a údajně i ve Strakonicích a ve Staňkově.

Velitelem pluku byl mjr. let. Albl Bohumil. Působil nejdříve jako samostatný v podřízení VL, krátce pak i pod 22. ld. Velitel pluku byl mjr. Jírovský Alois, pověřen pplk. Ondrášek Michal, ..

K 1.4.1951 bylo u 51. lp celkem 30 kusů C-2 a sedm S-199, umístěných v Plzni a v Českých Budějovicích.

Označení letounů pluku (podle nařízení ze 17.7.1950): 

velitelský roj B-0511 a výše,

1. letka B-0111 a výše,

2. letka B-0211 a výše,

3. letka B-0311 a výše,

4. letka B-0411 a výše.

Velitel 3. letky Jaroslav Kamarýt.

1.7.1951 byla zřízena 4. letka ve Zvolenu k zajištění ochrany hranic s Maďarskem. Činnost zahájila s S-199 až 10.8.1951.

Od října do listopadu 1951 byl LB-79/I "V-29" u 51. lp na letišti v Plzni-Skvrňanech pro ochranu hranice za ztížených meteorologických podmínek a v noci. Pro množství závad byly často v Kbelích.

V říjnu 1951 zrušena.

Poté do 12.11.1951 má pluk 1. letku s letouny C-2 v Mariánských Lázních, 2. letku v Plzni s plánovaným přeškolením na Mosquita (to se neuskutečnilo a k 12.11.1951 byla zrušena), a 3. letku v Klatovech. U velitelského roje pouhé dva S-199.

Smrtí pilota ppor. Jaromíra Žofky skončil nepovolený nácvik vzdušného boje letounů C-2 ze stavu 51. lp Plzeň. Kdy a kde?

Od 2.6.1952 označení letadel.

Velitelský roj - HC-01 a dále ( nejvýše -09),

1. letka - IF-10 a dále ( nejvýše -29),

2. letka - ME-30 a dále ( nejvýše - 49),

3. letka - OH-50 a dále ( nejvýše - 69),

4. letka - LI-70 a dále.

helo4956.jpg (314584 bytes), , S-199 "IF-01". Kdy, kde?


K 18.8.1952 byl 51. lp redislokován na letiště Mladá pod 22. LD.

K 1.1.1953 měl ve výzbroji 23 kusů S-199, dva CS-199, čtyři C-2 a tři K-68.

Na letiště Mladá  byla na jaře r. 1953 vyzbrojena 1. letka 51. lp letouny S-101 (od 11. lp ze Žatce), 2. letka pak letouny S-102.

K 1.4.1953 měl ve výzbroji 10 kusů S-101 u 1. letky, 9 kusů S-102, 29 kusů S-199, dva CS-199, čtyři C-2 a tři K-68.

25.4.1953 přelétla jedna letka S-199 do Plzně, kde byla zařazena k 45. lp jako jeho 3. letka.

Od 15.5.1953 v podřízení 166. LD (proudové).

K 1.6.1953 byl reorganizován na 51. lp proudový s následným přezbrojením na S-102.

Video z roku 1953 - Modrý den.

1.10.1953 nařízením MNO-GŠ/OMS čj. 0019297 spolu s přečíslováním 166. LD na 2. LD byl 51. lpp přečíslován na 7. letecký pluk.