Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

51. vrtulníkový pluk VÚ 9333 Prostějov (1983-89)

18.07.2019

?.1.1983

Mi-24D

?

Prostějov

Po vzletu ve výšce 200 m se pilotovi udělalo nevolno. Přistání. Po 2 minutách se jeho zdravotní stav zlepšil.

.

?.3.1983

Mi-24D

?

Prostějov

Během letu ve dvojici se u vedeného objevilo kolísání otáček motorů. Pilota na to upozornili ostatní členové posádky. To se již stalo při motorové zkoušce ale pilot to ignoroval. Přerušení úkolu a přistání na letišti. Vada regulátoru či pootočení korekce na kolektivu, jehož si pilot nevšiml.

.

17.5.1983

18.52

Mi-24D "0148" Odloučená 4. letka v Plzni.

(† Karkošiak, († Babka, († Vostřák, († Kmoch

Potín (okres Tachov)

Ustřihnutí si ocasu rotorem při snaze se vyhnout drátům a střet s dráty. Podrobnosti.

.  

29.6.1983

Mi-24D "0146"

Hejna, Macura, Najer

Prostějov

Zavření podvozku po zvednutí kolektivu při pojíždění. helo4322.jpg (283682 bytes)

V červenci 1983 je devět Mi-4B předáno z Plzně do Prostějova. Z Prostějova přichází tam další čtyři Mi-24D. K 1.8.1983 došlo k začlenění odloučené 4. letky 51. vrp v Plzni do plzeňské 11. vrtulníkové letky. V listopadu se velitelem 3. letky stal mjr. Ing. Miroslav Pospíšil. Velitel pluku pplk. Hejna odchází k 10. letecké armádě a velení pluku po něm převzal pplk. Ing. Jaroslav Skácel.

V roce 1984 došlo u pluku k organizačním změnám. 1. letka s velitelem mjr. Pospíšilem měla Mi-24D, 2. letce s Mi-8 velel pplk. Šedek a 3. letka s velitelem pplk. Přehnalem měla Mi-4.

V únoru 1984 proběhlo cvičení. (L+K 9/84) a v září spojenecké cvičení Štít 84. (L+K 24/84) Jednotky 51. vrp. působily z letišť v Lučenci, Prostějově a Žatec II. ve výcvikových prostorech Doupov a Lešť.

, , , , , , , hel990.jpg (64353 bytes).

Vybraní bechyňští piloti v březnu 1984 prováděli praktický výcvik na vrtulníky Mi-8. V září 1984 byl do Bechyně předána Mi-8T "0610".

?.9.1984

Mi-4

pplk. Přehnal, ppor. Gubík, pprap. Vavrinec

U Myjavy

Závada na motoru. Přistání do terénu. Vrtulník byl mírně poškozen

V říjnu 1984 převzal velení 3. letky kpt. Ing. Madarász.

1.11.1984

Mi-8 "0819"

mjr. Pintner, mjr. Nohava, kpt. Tkáč

Prostějov

Po vzletu odpadly pravé pilotní dveře

.

26.11.1984

Mi-8 "0910"

mjr. Nohava, Kusý, Martinec

Střelnice Malacky

Odpadly pravé pilotní dveře.

K 1.12.1984 vrtulníky Mi-24 začali sloužit u SH PVOS. Proti Rakousku vrtulníky startovaly z plochy u Moravských Budějovic (od listopadu 1985 Božice a od podzimu 1987 z Malacek). Hotovost se držela až do 31.12.1996. (L+K 13/97)

Od února 1985 do února 1986 se cvičilo 10 posluchačů VVLŠ SNP na vrtulnících Mi-8. Foto  

Mi-4 opustily Prostějov 2.4.1985, když poslední dvě odlétly do Piešťan. Foto Mi-4  

Přehlídky v Bratislavě ve dnech 28.4. do 9.5. se zúčastnily tři Mi-8 a šest Mi-24D z letiště Vajnory. V květnu vrtulníky 51.vrp. působily z letišť v Bechyni a v Chomutově. V červenci 1985 převzal velení 2. letky mjr. František Pintner. V září se v Plzni přeškolili první prostějovští piloti na Mi-17. Koncem roku byly z Plzně 2. letce předány první čtyři Mi-17 "0801", "0802", "0803" a "0804". V listopadu 1985 byla předána Mi-8 "0820" do Bechyně.

1.11.1985 byl vytvořen 3. vrtulníkový odřad s vrtulníky Mi-2 pro kroměřížskou divizi, který se cvičil v rámci 51. vrp v Prostějově. Velitelem se stal mjr. Petr Markvart. Odřad měl ve svém stavu tři piloty, dva palubní techniky a dva vrtulníky Mi-2 "8745" a "8747".

Mjr. Pospíšil byl odvelen k 10. letecké armádě a novým velitelem 1. letky se stal mjr. Ing. Viliam Haško.

V únoru 1986 byla předána Mi-8 "0133", "1932" do Bechyně.

Do Bechyně byly předány i Mi-8 "0818" a "0819". Kdy?

V polovině roku 1986 byla předána spárka Mi-24DU od 11. vrp. Několik vrtulníků Mi-17 přelétlo do Mošnova k 1. smíšenému dopravnímu leteckému pluku 1. smdlp. Leteckého dne k 42. výročí SNP na letišti ve Vajnoroch se 31.8.1986 zúčastnil vrtulník Mi-24. Spojenecké cvičení Družba 86 proběhlo 8.-12.9.1986. 2. letka působila na Letišti Žatec. Na podzim proběhlo cvičení Podzim 86, v jehož rámci se letka Mi-24 přesunula na letiště Sliač. Cvičilo se v prostoru Lešť.

Ve dnech 16. až 27.2.1987 se uskutečnilo cvičení Družba, při němž 51. vrp. létal z letiště Žatec do výcvikového prostoru Doupov. Foto skupina Mi-24D

12.7.1987

Vranov nad Dyjí

UFO

kpt. Tesařík, npor. Pospíchal, npor. Šaro (v HS PVOS)

Po navedení pomocí radaru uviděli předmět doutníkového tvaru a zároveň dostali rozkaz cíl sestřelit. Nebylo to ale možné.

V létě došlo k vnitřní reorganizaci. Letka Mi-24 byla rozdělena na dvě. Velitelem původní 1. letky zůstal mjr. Haško, velení nově vzniklé 2. letky převzal mjr. Jiří Roháček. Nyní 3. letce, vyzbrojené vrtulníky Mi-8 a Mi-17, velel i nadále pplk. Pintner. Dvě Mi-17 byly vráceny do Plzně a odtud do Prostějova bylo vráceno pět Mi-24D. 3.vro přešel do podřízenosti Západního vojenského okruhu v září 1987 a přemístil se do Havlíčkova Brodu. Do konce roku bylo z Bor předáno do Prostějova dalších sedm Mi-24D.

11.11.1987

Mi-24D "0141"

Kolda, Výlet, Vavrinec

Prostějov

Nedorozumění v posádce při přistávání v noci. Tvrdé přistání s převrácením. Podrobnosti.

V březnu 1988 se ve výcvikovém prostoru Libavá uskutečnilo cvičení 51. vrp. Na Leteckém dnu s Květy ve Kbelích 10.5.1988, vystoupila poprvé dvojice vrtulníků Mi-24. Osádky tvořili pplk. Macura, por. Špaček, pprap. Krajňák a pplk. Roháček, por. Ferkanin a por. Domanovič. Koncem května odlétla do SSSR skupina techniků, určená k převzetí deseti úplně nových vrtulníků Mi-17. Přebírání Mi-17 v Kazani pohledem Zdeňka Dvorníka v roce 1988. Ty přelétli do Prostějova sovětští piloti v průběhu července. Od října pak byly Mi-8 předávány jiným jednotkám. V červnu 1988 se uskutečnilo cvičení ve výcvikovém prostoru Dobrá Voda a Boletice. Lety byly prováděny z letiště Bechyně.

8.6.1988

Mi-24

kpt. Mirohna, kpt. Pospíchal

VVP Dobrá Voda

Střet trupu se stromem. Střet rotoru s plachtou.

V červenci převzal velení 1. letky mjr. Ing. Gabriel Antoš. O pouhé tři měsíce později jej v této funkci vystřídal pplk. Roháček a mjr. Antoš byl určen velitelem 2. letky.

V červenci 1988 byly předány Mi-8 "1132", "1232" do Dobřan a Mi-8 "1032" do Havlíčkova Brodu.

V srpnu 1988 byly předány Mi-8 "0817", "0910" do Dobřan a Mi-8 "3932" do Kbel k VÚ 030.

V září 1988 byly předány Mi-8 "1532", "1632", "2032" do Havlíčkova Brodu.

10.9.1988 se konal na letišti Kbely Letecký den s Květy. Zde byla poprvé veřejně předvedena skupinová slétannost dvojice Mi-24D. V listopadu převzal velení 3. letky pplk. Zdeněk Nohava.

V říjnu 1988 byla předána Mi-8 "0816" do Dobřan.

Ve dnech 7. až 11.2. se uskutečnilo spojenecké cvičení Družba 89. Létalo se z letiště Žatec do výcvikového prostoru Doupov. V únoru byla z Plzně  do Prostějova předána poslední Mi-24D.

11.5.1989

Mi-24 "0142"

npor. Matějka Zdeněk, npor. Musílek Jiří, kpt. Tóth Ernest

Kamenná Horka u Moravské Třebové

Požár. Zlomený kardanový hřídel rozbil chladič oleje. Olej se vznítil. Vrtulník byl odtažen po zemi do Prostějova.

V létě 1989 vrtulníky 51. vrp byly převedeny od 10. LA do působnosti vojskového letectva. 51. vrp byl podřízen velitelství 4. armády v Písku.

18.8.1989

Mi-24

? ? Otevření pilotních dveří při vzletu.

Dvojice Mi-24 se 3.9.1989 s posádkami pplk. Macurou a mjr. Valachem zúčastnila Leteckého dne s Květy v Mošnově. Foto a program.

17.11.1989

Mi-24 "4011"

Ferkanin

Prostějov

Pokles paliva na nouzový zbytek. Nepřečerpání paliva do nádrže č. 1. Vadný uzavírací kohout.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

7.12.1989

Mi-17

?

Prostějov

Poškození lopatek předstatoru a prvního stupně rotoru kompresoru.

Koncem roku byly dvě Mi-17 předány do Mošnova, ve stavu 3. letky tak zůstalo deset Mi-17.

51. vrp od 1990