Týlové zabezpečení na letišti Piešťany

04.08.2016  

Letiště v Piešťanech má bohatou tradici v čs. letectvu - dokonce z I. republiky.

Po skončení II. světové války sehrálo důležitou roli již od počátků, kdy zde vznikl na krátko dokonce (podle sovětského vzoru) 12. letištní prapor. Stalo se tak zřejmě v souvislostí s dislokací LP 2 (vznikl z 2. slp 1. čs.smíšené divize v SSSR).

Základem týlového zabezpečení se  stala od 10.1946 Letecká základna 12 (LZ 12) VÚ4662, od 1.10.1949 pak VÚ 7491. Tak působila do května 1950.

V souvislosti se zřízením Pilotní školy II. k 1.5.1950 byla utvořena Školní základna II. (5.1950 až 15.3.1951)

Krátce zde působila "nová" - 26. letecká základna.

15.3.1951 byla PŠ-II přejmenována na 2. lšp a zároveň byl zřízen 26. letištní prapor.

K 1.7.1951 byl 2. lšp "přečíslován" na 6. lšp LU.

Ten však byl 1.8.1953 zrušen a 26. lpr redislokován do Mladé k nově se formující 2. a 6. lsp u 166. lsd. (Týl na letišti Mladá).

V červenci 1953 byl do Piešťan přesunut 30. lbip se zabezpečujícím 4. letištním praporem.

Oba útvary byly v srpnu 1958 zrušeny.

Výstavba betonové VPD.

Po jejím dokončení sem byl z Košic redislokován 7. slp a pro týlové zabezpečení z Hradčan 33. letištní prapor VÚ 4408.

Oba útvary zde spolu působily do srpna 1967, kdy byl 7. slp zrušen.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Vzhledem k  obsazení letiště Zvolen "Vstupci", se od října 1968 staly novým působištěm 4. lšp VLÚ a jeho zabezpečovacích útvarů - 28. letištní prapor VÚ 11052 a 11. prrtz Piešťany .

Tam spolu působily do 31.8.1973, kdy byl 4. lšp zrušen.

V období  od září 1973 až do října 1987 zde působila odloučená část 1. lšp VVLŠ SNP z Přerova vč. týlových složek.

Od září 1987 byl zde zřízen 3. lšp VVŠL SNP a k jeho zabezpečení vznikl 3. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Tak spolu působily až do konce r. 1992.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.