Údržba v Olomouci

04.08.2016

Údržba techniky útvarů a jednotek: Pš I 1946-51, Letecká hlídka bezpečnostního letectva 12.12.1947-50, 1. lšp 1951-55, 12. vrp 1962-66, 12. vrp 1967-68, 331. vrtulníkový roj 1964-68 a Svazarmu 1964-74.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Údržba vrtulníků Sovětské armády v letech 1968-1991.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Údržba vrtulníků firmy ALFA - HELIKOPTER, spol. s r. o. (Firma se k 7.5.2004 přejmenovala na ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.)