RTZ na letišti Hradčany

 04.08.2016

Prvním útvarem LZS byla 11. radiotechnická četa I. třídy LZS Hradčany zřízená od 1.1.1953.

Od 15.5.1954 z ní vznikla 46. rota leteckých zabezpečovacích prostředků Hradčany VÚ 9127 (46. rota LZP). Jednalo se o útvar, zřízený velitelstvím 46. lbod i když se s výhledem počítalo po výstavbě betonové VPD s působením stíhačů.

Již od počátku její existence bylo její starostí vybudování systému OSP-48 na hlavním směru 270°. Hlavní pozemní prostředky tvořily: 4000 m od začátku VPD byla DPRS (dálná), 1000 m od začátku VPD  pak BPRS (bližná), světlotechnické prostředky tvořily: osvětlovací souprava LUČ-1 a světlomety.

K 1.10.1957 byla "rota LZP" přejmenována na 46. rotu pozemního zabezpečení navigace Hradčany VÚ 9127.

Za rok, při reorganizace PZN a spojení k 1.9.1958 vznikl 46. prapor pozemního zabezpečení navigace Hradčany.

Vybavení prostředky - podobně jako na jiných letištích přinášelo řadu problémů a těžkostí. (Bylo nutné některá stanoviště přemísťovat, zejména v souvislosti s blízkostí POLYGONU-dálná. Tam ještě v r. 1959 byl v provozu kořistní vysílač LORENZ 800W "Rudolf"!).

V r. 1963 se z 46. prpzn "stal" 46. prapor RTZ. V roce 1964 dochází z významné změně - 2. sbolp a jeho zabezpečovací útvary přecházejí k 34. sbold u "frontového letectva". Proto je u praporu zřízena 3. rota radiolokačního navedení.

V létě 1965 je zde zřízena 46. rota RTZ "S". Tak jako u ostatních "S" rot se jednalo o specifický útvar určený k "zabezpečení bojové činnosti spojeneckého leteckého útvaru". Byl vybaven a obměňován nejmodernější technikou a byl obklopen utajováním nejvyššího stupně. Zrušena byla až po politických změnách.

2. sbolp a jeho zabezpečovací útvary - 46. prrtz a 7. letišní prapor vydržely spolu do podzimu 1968.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Vzhledem k obsazení letiště Hradčany "Vstupci", byly všechny útvary našeho letectva zrušeny.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.