Letecký pluk 44

Letecký pluk 44  "Gen. M. R. Štefánika"

12.07.2019

Letecký pluk 44 zpravodajský zřízen výnosem VL čj. 9123 Taj.let.46 z 30.11.1946 s účinností k 15.12.1946, s určením pro 4. oblast a zatímní posádkou v Bratislavě. Trvalou posádkou mělo být v budoucnu letiště Piešťany.

15.12.1946 bylo nařízeno postavení 1. letky a přiděleno krycí číslo VÚ 5464. Velitel pluku škpt. let. Peter Gašparovič.

Výzbroj letky měly tvořit letouny C-5 vybavené radiostanicemi, a do 15.1.1947 měla být schopna mírové činnosti.

Označení letounů pluku: velitelský roj "OX", 1. letka "PW", 2. letka "RV" a 3. letka "SU".

K 12.3.1947 bylo u pluku šest letounů C-5 a letoun C-3.

Od 1.8.1947 pluk podléhal velitelství IV. LS.

13.12.1947 v mlze v Chřibech u obce Osvětimany (okres Uherské Hradiště) zřícení letounu C-2.32. Škpt. Bičanovský a npor. Ján Goč zahynuli. Letecká badatelna.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

3.3.1948 rozkazem prezidenta republiky byl LP 44 udělen čestný název "Gen. M. R. Štefánika".


Do konce března 1948 v souvislosti s rámcováním velitelství IV. LS, pluk přešel do podřízenosti velitelství 4. ld a zároveň obdržel rozkaz k přesunu na letiště Piešťany.

Od 1.6.1948 velitel pluku pplk. let. Jozef Kolembus.

Po provedeném rámcování LP 2 v Piešťanech byla běhen dubna až července 1948 zařazena většina jeho příslušníků, a také letouny S-95/97. Z nich byla postavena 2. letka.

16.2.1949 bylo nařízeno rámcování pluku a jeho 1. letka zpravodajská s letouny C-3 byla přemístěna na letiště Boží Dar a předána k LP 41, zatímco 2. letka stíhací s letouny S-95/97 měla být podle původního znění příslušného výnosu dočasně začleněna k LP 30 ale již k 16.5.1949 je zmiňována u LP 1 letka LP 44, z níž se stane 3. letka LP 1 v Piešťanech.

Rámcování pluku a přesun na letiště Boží Dar měly skončit do 28.2.1949.