34. stíhací-bombardovací letecká divize Čáslav VÚ 5206

12.07.2019

Brněnská 34. bitevní letecká divize byla v srpnu a září 1958 rozpuštěna. Nově se ustavuje koncem září z velitelství 6. sld nové velitelství 34. sbold v Čáslavi, která byla v podřízenosti 10. LA.

Velitelem 34. sbold byl plk. Jozef Remek. Pod 34. sbold patřil 18., 28. a 30. sbolp. Velitelský roj 34. sbold.

K 1.10.1960 vzniká smíšený operační svaz označený jako 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva pod velením plk. Zdeňka Kamenického. Pod 7. APVOSaL patřilo 1., 2., 3. a 22. sld, 34. sbold, 1. dvlp. 45. dpzlp, 47. pzlp, 50. spojlp, 7. lo.

Z něho se 1.5.1962 vytváří 10. letecká armáda, mající v podřízenosti frontové, vrtulníkové a dopravní letectvo, včetně 47. pzlp. Pod 34. sbold patřil 18., 28. a 30. sbolp.

Od 34. sbold přešel 30. sbolp k 1.9.1964 pod velení 2. sbold. 2. sbolp v Bratislavě byl k 1.9.1964 zrušen. Málo personálu odešlo do Hradčan kde spolu s personálem 17. slp vznikl nový 2. sbolp patřící už pod 34. sbold v Čáslavi.

U divizního roje 34. sbold byly vrtulníky Mi-1. Piloti pplk. Vladimír Matoušek, ..

15.10.1965

Mi-1MU

pplk. Matoušek Vladimír

?

Závada motoru. Přistání ART.

K 1.10.1966 pod divizi patřil 2., 18. a 28. sbolp.

18. sbolp v Pardubicích byl zrušen k 1.9.1967.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

2. sbolp v Hradčanech byl zrušen v říjnu 1968 (místo tehdy rušeného 30. sbolp). včetně 7. lpr a 46. PrRTZ.

K 3.10.1968 30. sbolp v Hradci Králové přešel od 2. sbold pod 34. sbold.

K 28.8.1969 6. sbolp v Přerově a 20. sbolp přešly od 2. sbold pod 34. sbold.

2. sbold "Opavská" v Přerově byla zrušena k 1.9.1969.

V roce 1969 vznikla 34. velitelská letka pro 34. sbold.

Dne 25.3.1970 byla přejmenována 34. sbold "Těšínská" na 34. sbold "Těšínsko-Opavskou" s 6., 20., 28. a 30. sbolp.

Velitelem divize od října 1970 byl plk. gšt. Jaroslav Úlehla.

V roce 1974 byla 34. velitelská letka zrušena.

?.4.1984

Mi-4

mjr. Vyskočil, npor. Mihálka a kpt.
Piskora

Malacky, prostor B

Při mezipřistání v noci poškození listů ocasní vrtulky. Podrobnosti.

V roce 1984 odešel pilot Mihálka Ludevít do Hradce Králové k 10. velitelské letce.

V roce 1985 se z Hradce do Pardubic přesídlil 30. sbolp, který k 1.11.1985 byl přejmenován na 30. bitevní letecký pluk.

 ---------- Převrat 17.11.1989 ---------- 

9. sbolp v Bechyni byl předán v roce 1990 pod 34. sbold.

K 31.5.1990 je 30. bilp vyjmut z podřízenosti 34. sbold a předán do přímé podřízenosti veliteli 10. LA.

K 1.10.1990 bylo reorganizováno velitelství 10. LA na 1. smíšený letecký sbor. Je mu podřízeno: 34. sbold s 6., 9., 20. a 28. sbolp.

K 31.3.1992 bylo velitelství 34. sbold zrušeno.