1. spojovací letka VÚ 7711

12.07.2019

1. vrtulníková letka v Dobřanech se osamostatnila a přejmenovala k 1.9.1963 na 1. spojovací letku VÚ 7711. Podřízena byla 10. LA.

Na podzim roku 1963 se letka zúčastnila spojeneckého cvičení "Kvarteto", jehož závěr se odehrával na území NDR, v jeho jihozápadní části.

helo1132.JPG (39375 bytes), helo1131.JPG (38450 bytes)

Na letišti v Dobřanech byl nedostatek vhodných prostor, což mělo za následek neustálé stěhování letky. A protože na tomto letišti byly dva letecké útvary, byly i problémy se získáváním samostatných letových dnů (nocí). Proto se mjr. Dlubal, který se mezitím, po odchodu kpt. Bubna na funkci ZV 50. spojlp v Klecanech, stal jejím velitelem (ZV kpt. Grygar, letovod kpt. Kubice), snažil o přemístění na opuštěné letiště Plzeň-Škvrňany.. To se mu po značném úsilí, zejména po uvedení provozních budov do obyvatelného stavu povedlo a tak koncem roku 1963 se letka na toto nové působiště přesunula.


V první polovině 60. let, kdy na plzeňské letiště přichází první vrtulníková jednotka, byly stávající budovy vesměs ve špatném technickém stavu. Nezbývalo proto nic jiného, než že se piloti a další létající a technický personál na čas proměnili v řemeslníky. Opravili provozní budovy, zbourali a opětovně postavili novou řídící věž.

helo1128.JPG (38630 bytes)V roce 1964 přišel na funkci NŠ mjr. Antonín Benda, technici D+M rtn. Jan Duda a Jan Bambas, balič padáků rtm. Miroslav Denk.

20.7.1964

Mi-4 1699

kpt. Schiman Vladimír

Ruzyně

Při přeletu do Prahy s pacientem vlétnutí do bouřky. Kroupy poškodily okrajové oblouky.

K 1.9.1964 se 1. spojovací letka přesunula do Příbrami. 

Část jejího personálu vytvořila základ plzeňské 19. vrtulníkové letky a 321. velitelského roje.