Německý Brod Deutsch Brod

Od 5.5.1945 Havlíčkův Brod

MAPA.

02.06.2024

Významnému českému politikovi Fr. L. Riegrovi přišel v polovině roku 1863 zvláštní dopis. Jeho autor, telegrafní dozorce z Německého Brodu Václav Hahnel, v něm popisuje svůj plán vzducholetu (Luftfahrer) a hledá prostředky k jeho realizaci. Stroj měl mít obal z kůže nebo z kůry stromů namočené v pryskyřici. Dále ve stroji mělo být několik pump, které dovnitř tlačily skrze trubky vzduch a tím plnily několik měchů. Měchy po stlačení posílaly nasátý vzduch velkou rychlostí proti křídlům a tím se měl zajistit let celého stroje. Luftfahrer nejspíše nikdy nebyl realizován a dopis se nachází v archivu Národního muzea v Praze. Zaslal Petr Král.

 


5.11.1911 Eugen Čihák pro silný vítr odvolal veřejné vystoupení.

12.11.1911 létal z pole vedle silnice na Prahu a pro poruchu motoru přistál na louce pod hřbitovem.


.


.


od února 1914

od října 1914


.


od listopadu 1916


.


od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1919.


od 1919 do 27.12.1921.


.


od 27.12.1921 do prosince 1926.


.


Od 26.11.1923 Letecká povětrnostní stanice 9 Německý Brod.


.


.


, , od prosince 1926 do 1939.


.


.


.


1.4.1930 se Letecká povětrnostní stanice 9 přejmenovala na Letecká povětrnostní stanice 4 Německý Brod.


30.12.1931 se Letecká povětrnostní stanice 4 přesunula do Hradce Králové.

31.12.1931 se Letecká povětrnostní stanice 5 Polička přesunula do Německého Bodu.


.


.


V roce 1934 se konal letecký den na louce mezi dnešní Mírovkou a nádražím. helo8581.jpg (23044 bytes)


29.7.1935 během 16. rhönské soutěže plachtařů se podařilo Wolfgangu Spätemu z Wasserkuppe po uletění vzdálenosti 413 km doletět do Německého Brodu. Přistál u silnice na Prahu. helo9025.jpg (35002 bytes)

Začátkem podzimu roku 1935 ustavena Místní skupina Masarykovy letecké ligy Německý Brod. Schůze proběhla v restauraci U Čížků.

1.9.1935 vznikla Letecká radiotelegrafní stanice 13.


Na jaře 1936 výstava zapůjčených kluzáků na náměstí v Německém Brodu. helo8571.jpg (36957 bytes) Byly zapůjčeny dva kluzáky a dobrovolné příspěvky se vybírali přímo na výstavě.

Začátkem léta 1936 již nic nebránilo nákupu letadla. Kluzák Skaut se objevil v Německé Brodě v létě roku 1936. O zalétnutí kluzáku byl požádán držitel průkazu "B" pilot Doskočil z Dobré. Na Rozkoši se tehdy sešlo mnoho diváků a všichni členové Místní skupiny MLL v Německém Brodě. Pilot Doskočil přijel na motocyklu a po prohlídce letadla usedl za řízení kluzáku a dal pokyn ke startu. Kluzák byl vymrštěn do vzduchu a všem se zatajil dech - dlouho očekávaný start se povedl. 

helo8572.jpg (36123 bytes), helo8573.jpg (46840 bytes), helo8574.jpg (23062 bytes).

Horší to bylo už se samotným letem. Pilot Doskočil zapomněl po vypnutí gumového lana potlačit řídící páku a pokračoval ve stoupavém letu až do ztráty rychlosti. Kluzák se naklonil na křídlo a z výšky spadl s pilotem zpět na zem. Nadšení členů MLL přešlo ve smutek - kluzák byl rozbit. Samotný pilot zůstal nezraněn, ale na nic nečekal, sedl na motorku a ujížděl rychle k domovu. Více se již v Letecké lize neukázal. Hrozivá havárie se však po prozkoumání zbytků letadla nezdála tolik tragická. Členové ligy došli k závěru, že budou schopni kluzák během zimy opravit sami.

Na mimořádně svolané schůzi bylo rozhodnuto zakoupit ještě v roce 1936 nový kluzák. Tentokrát to měl být modernější Zlín Z V. Opět se pořádaly sbírky a významným finančním přínosem byly zisky z pořádaných leteckých večírků. Na podzim 1936 byl nový kluzák zakoupen. V tu dobu měla již MLL vlastního pilota, který provedl zalétnutí letadla na Rozkoši - nyní k plné spokojenosti všech přítomných. Na Rozkoši se létalo od dnešní ulice Na Letné směrem k řece. Při prvních pokusech s gumovým lanem na Rozkoši byly dosahovány výšky 2-3 m  nad zemí. Časy letů byly do 10 sekund. Časy a výšky dosahované při tomto druhu létání však nikoho příliš neuspokojovaly. Navíc zde bylo nebezpečí rozbití kluzáku o silnici směrem na Světlou nad Sázavou - dnešní Ledečská ulice. Členové MLL se rozhodli přejít na nové letiště.


Piloti zkoumali okolí Německého Brodu a hledali vhodný terén. Ideální se jevil kopec u Podhořan, ale bylo to příliš daleko. Nakonec bylo rozhodnuto vyzkoušet z jara1937 svah na Strážném vrchu. Zde však byl problém s vlastníky polí a luk. Jejich majitelé neměli pro létání pochopení a proto se na Strážném vrchu uskutečnilo několik zkušebních startů.

MLL se přesunula na Hochtánov, dnešní Vysoká. Zde bylo vše v pořádku. Majitelé pastvin nic nenamítali a podařilo se zajistit i hangárování v požární zbrojnici na návsi. V létě roku 1937 nic nebránilo sportovnímu létání. Létalo se na kluzáku Zlin Z V a do provozu se vrátil i opravený Skaut, který byl navíc během opravy vybaven slušivou gondolou pro pilota. Na Hochtánově se létalo ve výšce 10-15 m a časy přesahovaly 30 sekund. Po každém letu však bylo potřeba kluzák připevnit na podvozek a dopravit jej zpět na kopec.

helo8580.jpg (30248 bytes), helo8578.jpg (30117 bytes).

V polovině roku 1937 začali členové MLL stavět vlastní naviják. Ke stavbě bylo použito vysloužilého vozidla Buick a vše ostatní si museli piloti vyrobit sami. Pod vedením  pilota Bärtla byl navržen a vyroben navíjecí buben a mechanismus navíjení lana. Navíjející buben byl vyroben pomocí malé převodovky přímo od motoru vozu Buick. Naviják byl ve své době unikátem, protože žádný podobný tovární výrobek nebyl v Československu vyráběn. Velkou výhodou navijáku byla jeho samohybnost.

Výstavba letiště pro posilové letecké jednotky.

V červnu 1937 bylo rozhodnuto o rozšíření letiště o sklad leteckých a automobilových pohonných hmot. Zdroj.

Na zimu 1937-38 měli před sebou členové MLL mnoho úkolů. Museli dokončit rozestavěný naviják, spravit opět rozbitý kluzák Skaut, zařídit povolení pro hostování na vojenském letišti a hlavním úkolem bylo zakoupení výkonného větroně EL 2 M Šedý vlk.


Na jaře 1938 byly všechny úkoly splněny. Dokonce se podařilo zajistit hangárování kluzáků na letišti ve stodole u obce Občiny. V únoru byl do Německého Brodu po železnici dopraven větroň EL 2 M Šedý vlk. Byl přepraven na nové letiště a čekalo se pouze na roztátí sněhu na letišti.  helo8576.jpg (29586 bytes)

Provoz se nyní přesunul zcela na nové vojenské letiště.

Vzlet pomocí gumového lana kluzáku Zlin Z V. helo8579.jpg (19414 bytes)

Již v březnu 1938 se zkoušely zkušební starty na navijáku s kluzákem Zlín Z V. Časy letů po startu navijákem přesáhly 1 minutu. helo8577.jpg (39892 bytes)

V květnu 1938 byl proveden první navijákový start s větroněm Šedý vlk. helo8575.jpg (32319 bytes)  Výšky kolem 200 m nebyly zvláštností a létalo se i okolo 5 minut. 

V roce 1938 dojel naviják po vlastní ose na Hochtánov, kde se zkoušelo létat na svahu s větroněm Šedý vlk. Bez újmy na zdraví po havárii skončil pokus o létání na něm. Tehdy letěli Čížek a Burda a větroň pouze poškodili.

MLL měl v době největšího rozvoje, tedy v roce 1938, asi 60 členů. Již tehdy se utvořila skupina největších nadšenců, která svým zápalem strhávala ostatní. Jmenujme několik obětavých členů MLL. Byli to náčelník Josef Prokop, náčelník Václav Matula, piloti Jan Čížek, František Uher, Karel Hlaváč, Antonín Lukeš, Antonín Vendl, Jan Bärtl, Emil Palán, Antonín Mottl a Ludvík Morávek.

Piloti MLL si byli vědomi politické situace ve světě a svědčí o tom i přihlášky pilotů Matuly a Morávka do motorového pilotního kurzu v rámci akce "1000 pilotů republice". Nebyli však pro motorové létání vybráni.

V roce 1938 byl zbudován ocelový hangár. Zdroj.

1.8.1938

Stálé vojenské letiště. Rozměry 700 x 850 m. Hangáry a skladové prostory.

20.9.1938 zde přistál první letoun.

20.9.1938 z Dvora Jalovisko (okres Brno-venkov) se přesunulo velitelství Druhé peruti leteckého pluku 5. Velitel mjr. let. Vladimír Lanský.

20.9.1938 z Dvora Jalovisko (okres Brno-venkov) se přesunula Letka 83.

20.9.1938 z Dvora Jalovisko (okres Brno-venkov) se přesunula Letka 84.

Mobilizační těleso 606 vzniklo z Leteckého pluku 6. Vytvořeno celkem 22 mobilizovaných útvarů. Mobilizační stanice Hradec Králové, Chrudim, Německý Brod a Praha.

V září 1938 měl stupeň dokončení 75 %, 2 ocelové hangáry, kasárna ve výstavbě, dokončeny 1939.

24.9.1938 bylo velitelství Druhé peruti leteckého pluku 5 začleněno do stavu Mobilisačního tělesa 605 jako mobilizovaný útvar 605-A-6. Vznikla II. peruť leteckého pluku 5, velitelství. Krycí jméno ? Velitel mjr. let. Vladimír Lanský. Podléhalo veliteli Leteckého pluku 5.

24.9.1938 byl Letka 83 začleněno do stavu Mobilisačního tělesa 605 jako mobilizovaný útvar 605-A-7. Vznikla Polní letka 83. Krycí název ? Velitel mjr. let. Kurt Hošek, od 26.9.1938 kpt. let. Gustav Neumann a od 8.10.1938 mjr. let. Kurt Hošek. Podléhala II. peruti leteckého pluku 5, velitelství.

24.9.1938 byl Letka 84 začleněno do stavu Mobilisačního tělesa 605 jako mobilizovaný útvar 605-A-8. Vznikla Polní letka 84. Krycí název Moucha. Velitel kpt. let. František Nožín. Podléhala II. peruti leteckého pluku 5, velitelství.

24.9.1938 byla Letecká povětrnostní stanice 5 začleněna do stavu Mobilisačního tělesa 606.

24.9.1938 byla Letecká radiotelegrafní stanice 13 začleněna do stavu Mobilizačního tělesa 606.

26.9.1938 vznikla Letecká povětrnostní stanice 5 v sestavě Mobilisačního tělesa 606 jako mobilizovaný útvar 606-C-2.

26.9.1938 vznikla Letecká radiotelegrafická stanice 13 v sestavě Mobilizačního tělesa 606 jako mobilizovaný útvar 606-C-8. 

27.9.1938 z Kbel se přesunuly Polní letecké dílny 15.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

aa.png (466402 bytes)

8.10.1938 se II. peruť leteckého pluku 5, velitelství přesunulo do Brna.

8.10.1938 se Polní letka 83 přesunula do Brna.

8.10.1938 se Polní letka 84 přesunula do Brna.

8.10.1938 se Polní letecké dílny 15 přesunuly do Kbel.

21.10.1938 byla Letecká povětrnostní stanice 5 demobilizována.

21.10.1938 byla Letecká radiotelegrafická stanice 13 demobilizována.

30.10.1938 bylo stále jako nedokončené letiště dáno k užívání. Zdroj.

31.10.1938 slavnostní přivítání vojenské letecké posádky na náměstí v Německém Brodě.

7.11.1938 por. Lakomý z Četnické letecké hlídky Moravská Ostrava (ČLH) přeletěl z Olomouce do Německého Brodu se stíhací B.534.

Přesun ČLH k 11.11.1938. Dohledávání letounů ČLH u vojenské správy, kam byly při mobilizaci odevzdány.

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště hotová, která zůstanou v používání jako nezbytně nutná. Stálá vojenská letiště obsazena trvale vojenskou leteckou posádkou. První dvě používají současně letecké továrny. Jsou to Praha-Kbely, Praha-Letňany, Milovice, Prostějov I, Prostějov II, Německý Brod, Olomouc-Neředín, Vyškov, Přerov, Spišská Nová Ves, Trenčín, Plzeň-Skvrňany, Malacky.


24.1.1939 bylo letiště protokolárně předáno čs. letectvu. Zdroj.

Kdy se z Prahy-Kbel přesunuly letouny MB 200 Letky 85 a Letky 86? Velitelství Třetí peruti leteckého pluku 6. Velitel pplk. let. Vladimír Nosek.

Od února 1939 měla ČLH v Německém Brodě dva stíhací letouny B 534.410 OK-PDA a 387 OK-PAX. Piloti npor. Lakomý a stržm. Alfons Sebera.

15.3.1939 letiště obsadila německá 4. Panzer-Division v čele s Generalmajorem Georg-Hansem Reinhardtem.

Hlídka od 29. pěší divize před hangárem.

Němci zabrali 12 bombardérů MB 200 od Letky 85 a Letky 86 a 2 stíhací B 534 od ČLH.

Němci před MB 200 "N7" od Letky 86.

, Němci u B 534.410 OK-PAD od ČLH, v hangáru MB 200 "N5".

31.3.1939 zrušena ČLH.

Do června 1939 prostor opustily všechny zde umístěné čs. jednotky.

4.9.1939 se Němci na letiště vrátili a zabrali budovu velitelství. Pokračovali na dokončení započatých staveb.


Na jaře 1940 u obce Skuhrov byla založena letecká střelnice pro střelbu z palubních zbraní a pro bombardování. MAPA.

Pohled na hangár od severu. Kdy?

5.6.1940 letiště zkolaudovali. Hned v létě zde Luftwaffe zahájila letový provoz.

Od června zahájen provoz na střelnici Skuhrov.

Od kdy Segelfluggruppe Fliegerhorst-Kommandantur Deutsch Brod s kluzáky a větroni. Němci zabrali motorizovaný větroň HUMPOLEC I a odvezli ho na letiště do Německého Brodu. Tam s ním údajně létali, až ho zničili.

Od března 1940 FFS A/B 113 v Brně. Satelitní letiště Otrokovice, Německý Brod, Vyškov a Křižanov. Používala Si 204.

Provoz i českobudějovické Luftflotten-Nachrichtenschule 4.

19.10.1940 se do obce Poděbaby zřítil letoun Ju 86 od Luftflotten-Nachrichtenschule 4 z Českých Budějovic.


11.2.1941 poškození školního letounu Go 145 WNr. 587 od Schule/FAR. 32 v Pardubicích pro ztrátu orientace. Poškození letounu 75 %. Gefr. Kapahnke zraněn.


Do roku 1942 trvala dostavba letiště.

Od kdy opravny?

Přestavba Ar 66 a Go 145 na noční bombardéry.

V prosinci 1942 byla v dílnách plachtařského klubu Luftwaffe ve Kbelích dokončena generálka větroně PP-1 Tulák "WL-XVII-222". Létal pak ve Kbelích, Letňanech a v Německém Brodě.

15.12.1942 zřícení větroně Grunau Baby II WNr. 53 od Segelfluggruppe Fliegerhorst-Kommandantur Deutsch Brod. Lt. Max Kohl se zranil.


Asi od února 1943 Flugplatzkommando A 4/XVII podřízeno Flughafen-Bereichs-Kommando 2/XVII ( Velitelství letištní oblasti) ve Kbelích, podřízeno Luftgau-Kommando XVII

27.5.1943 nouzové přistání pro mlhu cvičného letounu Arado z Německého Brodu na poli "V rovinách" mezi Polnou a Zábornou. 

3.9.1943 přelet větroně PP-1 Tulák "WL-XVII-222" od Segelfluggruppe Fliegerhorst-Kommandantur Deutsch Brod v aerovleku do Budějovic.

Letiště uvolněno pro další výcvikovou jednotku.

16.9.1943 z Chorvatska přes Wiener Neustadt přiletěla St.G. 102 s bitevními letouny Ju 87 verzí A, B a R.

Velitel Geschwaderkommodor St.G. 102 Major Bernhard Hamester - nositel vysokého vyznamenání - Rytířský kříž Železného kříže Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (3.9.1942) hel049.jpg (22950 bytes).

Stab/St.G. 102 příslušníci:

 

I./St.G. 102. Velitel Gruppenkommandeur I./St.G. 102 Hptm Siegfried Göbel - nositel vysokého vyznamenání - Rytířský kříž Železného kříže Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (3.2.1943). hel051.jpg (15931 bytes)

Stab I./St.G. 102 příslušníci:

1./St.G. 102. Velitel Staffelkapitän 1./St.G. 102 Hptm. Klaus-Ulrich von Stein.

2./St.G. 102. Velitel Staffelkapitän 2./St.G. 102 Hptm. Hans-Joachim Woehl.

3./St.G. 102. Velitel Staffelkapitän 3./St.G. 102 Hptm. Herbert Bierkandt.

       

II./St.G. 102. Velitel Gruppenkommandeur II./St.G. 102 Hauptmann Fritz Eyer.

Stab II./St.G. 102 příslušníci:

4./St.G. 102. Velitel Staffelkapitän 4./St.G. 102 neznámý.

5./St.G. 102. Velitel Staffelkapitän 5./St.G. 102 Hptm. Rudolf Weigel.

6./St.G. 102. Velitel Staffelkapitän 6./St.G. 102 Oblt. Artur Heyer.

7./St.G. 102. Velitel Staffelkapitän 7./St.G. 102 Oblt. Eduard Weihrauch.

 

Na letišti bylo na 75 kusů Ju 87. Satelitní letiště Přibyslav a Zbraslavice.

28.9.1943 v 16 hod. v lokalitě Hammerfeld v blízkosti Žďáru nad Sázavou zřícení Ju 87 B-1 WNr. 5387 od 4./St.G. 102. Uffz. Heinrich Frey zahynul, Uffz. Ludwig Uhlenbrock utrpěl těžké zranění. Letecká badatelna.

2.10.1943 se na střelnici Skuhrov pro poruchu motoru zřítil Ju 87 R-4 WNr. 6258 od 4./St.G. 102. Uffz. Arthur Keller zahynul, Gefr. Rudolf Ende utrpěl těžké zranění.

4.10.1943 v 11.30 hod. u obce Kozlov (okres Jihlava) pro nedostatek paliva při letu z Brna do Německého Brodu nouzově přistál Ju 87 R-1 od St.G. 102 bez poškození. Uffz. Hautz a Gefr. Kochen.

5.10.1943 v 17.15 hod. u obce Henčov (okres Jihlava) pro ztrátu orientace nouzově přistál Ju 87 "NV+DL" "38" od St.G. 102 bez poškození. Pilot Gefr. Josef Hübner.

11.10.1943 u obce Veselice vedle trati nouzově přistál Ju 87 od St.G. 102. Pilot při doběhu letounu vyskočil a zranil se. Letoun se převrátil a shořel.

18.10.1943 byla St.G. 102 přejmenována na (zkratka) Schl.G. 102.

Junkers Ju 87 A "TY+NJ" "24". Zdroj.

19.10.1943 v 10.20 hod. u obce Suchá (okres Jihlava) pro poruchu motoru nouzové přistání Ju 87 B-1 "NK+EV" "17" od Schl.G. 102. Fhr. Hans Feitner a Gefr. Hans Pankrūn bez zranění.

28.10.1943 v 11.20 hod. na střelnici Skuhrov zavadil při přiblížení k terči o keř Ju 87 B-2 WNr. 5745. Fhr. Joachim Tischer a Ogefr. Reinhard Bräunlich od 1./Schl.G. 102 zahynuli.

2.11.1943 v 16.20 hod. u Žďáru nad Sázavou pro poruchu motoru nouzově přistál Ju 87 B-1 "67" od Schl.G. 102. Fw. Alfred Schmidt bez zranění.

19.11.1943 u obce Habry pro poruchu motoru nouzově přistál Ju 87 R-2 WNr. 6008 od II./Schl.G. 102. letoun poškozen z 15 %, pilot bez zranění.

23.11.1943 v 10 hod. u obce Jiříkov pro poruchu motoru nouzově přistál Ju 87 A od Schl.G. 102. U trochu poškozené Štuky přistál Fi 156, který na palubu vzal posádku Štuky ale při vzletu havaroval.

27.12.1943 v 8.50 hod. u Nové Vsi u Chotěboře ve špatném počasí zřícení Ju 87 B-1 WNr. 303 od Schl.G. 102. Gefr. Alois Kaspar a Gefr. Reinhold Nothof zahynuli.

27.12.1943 mezi Chotěboří a Příjemkami se zřítil i s pumou letoun Ju 87 R-2 WNr. 5858 od 2./Schl.G. 102. Flg. Heinz Klann a Gefr. Robert Schröder zahynuli. Letecká badatelna.


Od ledna 1944 do stavu začaly přicházet i letouny Junkers Ju 87 verzí D-1, D-3 a později i D-5.

9.1.1944 v 14.30 hod. u města Polná pro poruchu motoru nouzově přistál od Schl.G. 102. Uffz. Karl Kurek nezraněn.

Od 12.1.1944 nový Staffelkapitän 1./SG 102 Oblt. Erhard Jähnert.

21.1.1944 přiletělo letecké eso Oberleutnant Erhard Jähnert - nositel vysokého vyznamenání - Rytířský kříž Železného kříže Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (18.5.1943) Staffelkapitän 9./SG 3, aby začal lépe cvičit piloty, kteří zde téměř denně umírali při haváriích. hel053.jpg (29669 bytes) Na fotce ještě jako Leutnant. Dne 1.2.1944 byl povýšen na Hauptmanna. Zastupoval i Gruppenkommandeur I./Schl.G. 102.

21.1.1944 v 11 hod. se srazily dva Ju 87. Vedoucí letoun Ju 87 D-1 WNr. 2177 "76" od 7./Schl.G. 102 přišel o kormidla a zřítil se u obce Závidkovice (Světlá nad Sázavou). Ofw. Richard Brūhl a Uffz. Karl Schuster zahynuli. Vedený letoun "95" nouzově přistál u obce Nová Ves u Světlé. Letecká badatelna.

21.1.1944 se do střelnice Skuhrov zřítil Ju 87 B-1 WNr. 5423 od 3./Schl.G. 102. Uffz. Klaus Rechler a Gefr. Walter Bär zahynuli.

Od 25.1.1944 nový velitel Gruppenkommandeur II./Schl.G. 102 Hptm. Rudolf Braun - nositel vysokého vyznamenání - Rytířský kříž Železného kříže Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (14.6.1941). hel050.jpg (74263 bytes)

25.1.1944 Uffz. Artur Rennert od Fl.Ü.G. 1 během přistání na letišti s Ju 87 D-3 WNr. 2621 (poškozen na 20 %) narazil do zaparkovaného Ju 87 B-1 WNr. 5217 od I./Schl.G 102 (poškozen na 10 %).

5.2.1944 okolo 15 hodiny se po vzletu z Německého Brodu zřítilo ve sněhové bouři Fw 58 C-2 WNr. 1997 "BV+NF" "68" od FFS B 32 na letišti Křižanov, domácího letiště Brno, ve kterém byli nalezeni 4 vojáci a sice Uffz. Rudolf Bober, dále Gefr. Johann Schwarz, Gefr. Helmut Menz a Gefr. Hartmut Striegler. Našli je až 7.2.1944. Podrobnosti.

Hptm. Erhard Jähnert se žákem před Ju 87 D v únoru 1944.

Od poloviny února 1944 používána zkratka SG 102.

16.2.1944 v 10.55 hod. se do rybníku Kamenná trouba zřítil Ju 87 R-1 WNr. 5458 od 7./SG 102. Uffz. Ulrich Möller a Ogefr. Willi Roth zahynuli.

20.2.1944 jižně obce Klanečná nouzové přistání Ju 87 od SG 102. Převrácení při přistání.

23.2.1944 v 11 hod. u obce Kamenná (okres Jihlava) pro poruchu motoru nouzově přistál Ju 87 B-1 WNr. 474 "VK+FO" od SG 102. Gefr. Friedrich Vater. Letadlo poškozené na 65 %, pilot bez zranění. Podrobnosti.

23.2.1944 v 11.30 hod. se po srážce dvou Ju 87 B-1 od SG 102 jeden letoun WNr. 299 "99" od 7./SG 102 zřítil u Radostína a druhý letoun WNr. 5190 "84" od I./SG 102 v blízkém lese. Uffz. Heinz Schulze a Uffz. Heinz Vollbrecht zahynuli a posádka letounu "84" se zachránila pomocí padáků. VLA Čepí. Letecká badatelna.

24.2.1944 v 10.30 hod. u obce Pohleď nouzové přistání Ju 87 B-1 WNr. 5262 "48" od 4./SG 102. Letoun poškozen z 80 % a Gefr. Kurt Hackenberg bez zranění. Letecká badatelna.

Od 25.1.1944 nový velitel Gruppenkommandeur II./SG 102 Hauptmann Fritz Eyer.

14.3.1944 v 9.15 hod. u obce Synalov (okres Brno-venkov) se ve špatném počasí a za nedostatku paliva zřítil Ju 87 "54" od SG 102. Pilot se zachránil pomocí padáku. Letecká badatelna.

14.3.1944 v 9.30 hod. v oblasti Kapliska (Tří Křížů, Kalvárie) nad Novým Městem na Moravě ve sněhové bouři nouzově přistála dva Ju 87 "55" a "70" od SG 102. Oba piloti havárii přežili a vlakem odcestovali do Německého Brodu.

V březnu 1944 1. a 2./SG 102 odletěly do Budějovic.

10.3.1944 v 14.50 hod. u obce Dobrnice (Leština u Světlé) nouzově přistál Ju 87 od I./SG 102. Gefr. Oskar Binneweis.

K 1.4.1944 vznikl Fliegerhorst-Kommandantur A (o) 19/XVII (Velitelství letiště) s podřízeným Platzkommando Budweis (letiště České Budějovice), podřízeno Flughafen-Bereichs-Kommando 2/XVII (Velitelství letištní oblasti) ve Kbelích, to bylo podřízeno Luftgau-Kommando XVII.

8.4.1944 kolem poledne letěl do Budějovic letounem Fw 58 pilot Ofw. Jürgensen a Gefr. Kurt Hackenberg od 4./SG 102, který odpoledne přeletěl zpátky letoun Ju 87 R-2 "77".

Do 19.4.1944 7./SG 102.

28.4.1944 v 18 hod. u obce Dobronín (okres Jihlava) se zřítil Ju 87 B-2 WNr. 5820 "RP+BN" od SG 102. Obfhr. Hans-Gerhard Paukstadt zahynul. Podrobnosti.

13.5.1944 se při přistání převrhl letoun Ju 87 B-2 WNr. 5576 od 4./SG 102. Fw. Hans Niestroj zahynul.

27.5.1944 u Pelhřimova pro nedostatek paliva nouzově přistál Ju 87 "RB+QA" od SG 102. Letoun vážně poškozen, pilot nezraněn.

4.6.1944 mezi 19.30 a 19.45 hod. u obce Okrouhlička pro poruchu motoru nouzově přistál Ju 87 B-1 WNr. 251 "GP+AU" od SG 102. Uffz. Marzen nezraněn.

6.6.1944 poblíž Německého Brodu po srážce s druhým letounem se zřítil Ju 87 B-2 WNr. 5621 od SG 102. Gefr. Gerhard Rau zahynul. Bylo to severně obce Michalovice?

8.6.1944 při vzletu se převrátil Ju 87 B-2 WNr. 5741 od II./SG 102. Uffz. Horst Preussker utrpěl zranění. letoun poškozen z 35 %.

10.6.1944 mezi obcemi Poděbaby a Horní Papšíkov se zřítil Ju 87 D-3 WNr. 100358 od 5./SG 102. Uffz. Hans Kehle zahynul. Letecká badatelna.

V polovině června 1944 se I./SG 102 v Budějovicích vrátila na německobrodské letiště. Výcvik letců na Fw 190 od I./SG 102 byl dokončen na pražských letištích (Ruzyně či Kbely) nebo v Prostějově nebo na letišti Hohensalza dnes Inowrocław a výcvik na Ju 87 pokračoval v Německém Brodu.

12.6.1944 na střelnici Skuhrov zřícení letounu Ju 87 D-3 WNr. 110252 od 5./SG 102. Gefr. Herbert Baumgrass zahynul.

Od 12.6.1944 pohřby létajícího personálu již jen na hřbitově v Německém Brodě.

13.6.1944 u střelnice Skuhrov u obce Sedletín zřícení letounu Ju 87 D-3 WNr. 131269 od 5./SG 102. Fw. Johannes Jacobs zahynul. Letecká badatelna.

13.6.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

13.6.1944 v 16.45 hod. u obce Bartoušov nouzově přistál Ju 87 B-1 WNr. 5208 od II./SG 102. Gefr. Heinrich Schmied nezraněn. Letoun shořel.

16.6.1944 v 6.30 hod. u Matějova (okres Žďár nad Sázavou) kvůli přízemní mlze nouzově přistál Ju 87 B-1 "GP+ND" od II./SG 102. Obfw. Rongel a Uffz. Stefens nezraněni. Letoun bez poškození.

17.6.1944 v 8 hod. u obce Henčov kvůli poruše motoru nouzově přistál Ju 87 R-4 "PC+FC" "10" od II./SG 102. Pilot Uffz. Robert Heitzmann bez zranění. Letoun bez poškození.

19.6.1944 v 14.30 hod. u Adamova (okres Kutná Hora) srážka letounů Ju 87 R-2 WNr. 5852 "58+" pilota Fw. Viktora Schnedla a WNr. 5997 "34+" pilota Fhj, Uffz. Gerhardem Daubnera, oba od 4./SG 102. Pouze Uffz. Daubner se zachránil pomocí padáku v obci Schořov. Letecká badatelna.

19.6.1944 v 15 hod. u obce Hořice (okres Pelhřimov) kvůli nedostatku paliva nouzově přistál Ju 87 B-1 WNr. 349 "19" od II./SG 102. Gefr. Brehme nezraněn.

Od 20.6.1944 nový velitel Gruppenkommandeur I./SG 102 Hptm. Fritz Eyer.

Od 20.6.1944 nový Staffelkapitän 3./SG 102 Oblt. Karl-Heinz Rösch.

Od června 1944 prý byla 5./SG 102 mimo Německý Brod a od července 1944 byla na letišti Grossenhain.

21.6.1944 u obce Výčapy (okres Kutná Hora) pro ztrátu orientace nouzově přistál Ju 87 R-2 WNr. 5680 "72" od II./SG 102. Uffz. Rudolfbaschinger vážně zraněn. Letoun poškozen na 60 %.

22.6.1944 v 8 hod. u obce Filipov (Čáslav) (okres Kutná Hora) pro ztrátu orientace nouzově přistál Ju 87 "76" od II./SG 102. Pilot bez zranění, letoun lehce poničen.

22.6.1944 v 13 hod. pro poruchu motoru nouzově přistál Ju 87 R-1 WNr. 5446 od II./SG 102. Štuka prorazila oplocení letiště a zranila jednoho civila. Letoun poškozen na 45 %.

25.6.1944 v 13 hod. v prostoru letiště pro poruchu motoru nouzově přistál Ju 87 D-3 WNr. 131349 od II./SG 102. Gefr. Gūnther Essinger zraněn. Letoun poškozen na 60 %.

28.6.1944 poblíž Německého Brodu se zřítil Ju 87 B-1 WNr. 260 od 4./SG 102. Fhr. Praetorius.

Ostré střelby během výcviku vojsk SS v SS-Truppenübungsplatz Böhmen (okres Benešov). Útoky ve formaci (Kette) s ostrými pumami na předpokládaného nepřítele 50 až 100 m od vojáků.

30.6.1944 po vzletu se zřítil Ju 87 D-1 WNr. 2525 "81" od 1./SG 102. Hptm. Erhard Jähnert a Ofw. Walter Kleinert se zachránili pomocí padáků. Letoun se zřítil u obce Mendlova Ves. Zařízení na blokaci křidélek nebylo před vzletem odstraněno.

30.6.1944 v 11.10 hod. u obce Koněšín (okres Třebíč) pro nedostatek paliva nouzově přistál Ju 87 "99" od SG 102. Ogfr. Josef Kulik bez zranění. večer po doplnění paliva odlétl.

2.7.1944 při přistání od severozápadu narazil Ju 87 B-1 WNr. 5312 od 2./SG 102 do stodoly domkáře Josefa Hlaváče, čp. 58 v obci Horní Papšíkov. Letoun začal hořet, pilot Gefr. Heinz Riedel nedokázal otevřít překryt kabiny a uhořel.

Od 4.7.1944 nový Staffelkapitän 6./SG 102 neznámý.

3.7.1944 v 8 hod. u obce Kuklík (okres Žďár nad Sázavou) pro nedostatek paliva nouzově přistál Ju 87 D-1 WNr. 23131 "91" od SG 102. Fhr. Hans Herrmann nezraněn. Letadlo těžce poškozené.

4.7.1944 přímo na letišti poškozen Bü 181 B-1 WNr. 210130 od Luftkriegsschule 7 z Tulln - Langenlebarn. Letoun poškozen na 30 %.

Od 5.7.1944 nový Staffelkapitän 1./SG 102 Oblt. Hans Schenk. Dočasně se velením I./SG 102 ujal Hptm. Erhard Jähnert.

7.7.1944 nedaleko Německého Brodu nehoda Ju 87 D-3 WNr. 110461 od SG 102. Uffz. Friedrich Vogelsinger zraněn, letoun poškozen na 75 %.

15.7.1944 v 11.45 hod. u obce Ovesná Lhota pro vysazení motoru nouzově přistál Ju 87 "100" od 5./SG 102. Fhr. Praetorius. Letoun těžce poškozen.

15th USAAF z Itálie začala ohrožovat letecký provoz v protektorátu. Výstavba úkrytů pro letouny. Převážení letadel do rozptylů pomocí koní. Nedostatek paliva. Do hostince paní Štěpánkové v Petrkově nastěhovala dílna na údržbu leteckých přístrojů se čtyřmi vojáky. V lese Hykany, severně obce Lípa, se postavili baráky - dílny na údržbu letadel.

Piloti od II./SG 102 se na Fw 190 přeškolovali na pražských letištích (Ruzyně či Kbely).

18.7.1944 severně skuhrovské střelnice nouzově přistál Ju 87 od SG 102. Pilot bez zranění. Letoun mělo poškozenu příď.

18.7.1944 v 20.15 hod. u obce Petrkov pro poruchu motoru se zřítil Ju 87 D-3 WNr. 110292 "60" od SG 102. Ofw. Friedrich Kohlmeier se zachránil pomocí padáku ale byl zraněn.

23.7.1944 v 20 hod. u obce Velký Beranov (okres Jihlava) nouzově přistál Ju 87 "102" od SG 102. Pilot nezraněn. Letoun poškozen.

24.7.1944 v 16.40 hod. u obce Měšín (okres Jihlava) pro poruchu motoru nouzově přistál Ju 87 "NF+ZA" od SG 102. Gefr. Günther Hochhaus zraněn. Letoun poškozen.

27.7.1944 po srážce dvou letounů Ju 87 od SG 102, se jedno zřítilo u obce Michalovice a druhé u obce Veselice. Zřítil se letoun Ju 87 D-3 WNr. 100058 "60". Ogefr. Alexander Buchelt se zachránil pomocí padáku ale byl zraněn. Dále se zřítil letoun Ju 87 R-2 6004 "116". Pilot se zachránil pomocí padáku. Nezraněn. Letecká badatelna.

28.7.1944 u obce Krásná Hora nouzově přistál Ju 87 od SG 102. Letoun lehce poškozen.

31.7.1944 na střelnici Skuhrov se zřítil Ju 87 B-1 WNr. 349 "19" od 3./SG 102. Fhr. Erwin Röder zahynul.

Kdy a kde?

3.8.1944 během záletu počasí u obce Příseka pro poruchu motoru se zřítil Ju 87 D-5 WNr. 130508 od 1./SG 102. Velitel Staffelkapitän 1./SG 102 Oblt. Hans Schenk zahynul. Letecká badatelna.

Od 4.8.1944 nový Staffelkapitän 1./SG 102 Oblt. Helmut Schwantje.

4.8.1944 u obce Dobrá Voda (okres Pelhřimov) pro ztrátu orientace nouzově přistál Ju 87 "GR+MA" od SG 102. Pilot lehce zraněn.

4.8.1944 u obce Stará Lhota (okres Kutná Hora) pro ztrátu orientace nouzově přistál Ju 87 "NT+VX" "69" od SG 102. Pilot bez zranění.

7.8.1944 u obce Vlačice (okres Kutná Hora) nouzově přistál Ju 87 B-2 "81" od SG 102. Pilot bez zranění.

9.8.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF. Na letišti bylo zaznamenáno 59 letounů. helo8816.jpg (964098 bytes)

V srpnu 1944 se II./SG 102 přesunula na letiště Grossenhain a na plochu Merzdorf.

11.8.1944 u Humpolce nouzově přistál Ju 87 B-1 WNr. 5122 od SG 102. Pilot bez zranění. Letoun těžce poškozen.

12.8.1844 u obce Jiřice (okres Pelhřimov) nouzově přistál Ju 87 "D-8+WL" od SG 102. Během letu k nehodě nouzově přistál Fi 156.

12.8.1844 u obce Rankov (Chotěboř) nouzově přistál Ju 87 od SG 102. Pilot bez zranění.

12.8.1944 na střelnici Skuhrov se zřítil Ju 87 D-3 WNr. 110860 od 2./SG 102. Uffz. Heinz Weiss zahynul.

13.8.1944 poblíž Německého Brodu v důsledku technické poruchy se zřítil Ju 87 D-3 WNr. 110465 od 2./SG 102. Gefr. Heinz Jansen zahynul. Letoun poškozen na 65 %.

14.8.1944 na střelnici Skuhrov se zřítil Ju 87 D-1 WNr. 2390 od 2./SG 102. Uffz. Karl Zimmer zahynul.

Od 15.8.1944 nový Staffelkapitän 4./SG 102 Oblt/Hptm. Eduard Weihrauch asi už po přesunu na letiště Grossenhain.

16.8.1944 v 6.30 hod. u obce Jiřín (Vyskytná nad Jihlavou) (okres Jihlava) srážka letounů Ju 87 B-2 WNr. 5730 "15+". Gefr. Reinhold Sievers zahynul. Letoun Ju 87 B "20+" nouzově přistál. Ogefr. Hermann Kässens bez zranění. Oba od 1./SG 102.. Letecká badatelna.

24.8.1944 15th USAAF z Itálie vybombardovala letiště Pardubice.

25.8.1944 15th USAAF z Itálie vybombardovala letiště Prostějov.

26.8.1944 nehoda při vzletu Ju 87 D-3 WNr. 100072 od 3./SG 102. Ofhr. Gottfried Behrendt zraněn. Letoun poškozen na 40 %.

28.8.1944 po útoku na americký svaz od 5th BW, 15th USAAF z Itálie bombardující Moosbierbaum, nouzové přistání Bf 109 G-6/AS WNr. 412375 "bílá 3" od Stab I./JG 3 2 km SZ Dačic. Letoun poškozen z 50 %. Hptm. Ernst Laube se lehce zranil a byl převezen do Německého Brodu.

31.8.1944 poblíž Německého Brodu se zřítil Ju 87 R-2 WNr. 6008 od 1./SG 102. Gefr. Gerhard Meier se zachránil pomocí padáku. Letoun poškozen na 85 %.

Přivážení pum z Olomouce-Neředína či Olomouce-Holic? Kdy? Účast na potlačení SNP v jednotce Gefechtsverband Henne v Malackách.

1.9.1944 u letiště se zřítil Ju 87 D-3 WNr. 1311260 od 3./SG 102. Uffz. Peter Laudor zahynul.

7.9.1944 nehoda při přistání Ju 87 B-1 WNr. 5082 od I./SG 102. Uffz. Dietrich Janke zraněn. Letoun poškozen.

3.9.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

12.9.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

Od 20.9.1944 do konce listopadu 1944 nejsou zaznamenány žádné nehody I./SG 102 a II./SG 102. Nedostatek paliva.

Od 1.10.1944 nový Staffelkapitän 3./SG 102 Oblt. Johann Klockner.

Stab/SG 102, 1./SG 102 a 2./SG 102 přeletěly na letiště Hohensalza dnes Inowrocław.

12.10.1944 od 7.15 do 7.24 hod. útok Mosquit od No. 418 Squadron (City of Edmonton) RCAF. První Mosquito FB Mk. VI "HR148" "TH-B" s posádkou S/Ldr Ross G. Gray a F/Lt Noel J. Gibbons zničilo 4 letouny Ju 87 a 5 letounů Ju 87 poškodilo. Druhé Mosquito FB Mk. VI "MM426" "TH-L" s posádkou F/O Roy D. Thomas a F/Lt Roderic W. MacDonald zničilo jeden letoun Ju 87 a 4 letouny Ju 87 poškodilo. Patřily 3./SG 102? Byly to vyřazené letouny? Kdy a kam odletěly? Zdroj.

 K 14.10.1944 velké změny v organizaci SG 102.

30.10.1944 Hptm. Erhard Jähnert vykonal poslední let s Ju 87 a to z letiště Německý Brod na letiště Udetfeld dnes Katowice, kdy na místě střelce byl druhý pilot, který letoun přeletěl zpět do Německého Brodu.

Od roku 1944 Ergänzungsstaffel Fl. Geschv. z. b. V. 7.

15.11.1944 v poledních hodinách nouzový odhoz pum osamělého bombardéru od 15th USAAF z Itálie. Pumy dopadly v parku za kostelem děkanským, na zahradě za děkanstvím, kde byl obrovský kráter až do skály. Čtyři školáci byli v parku zabiti. V kostele, na děkanství, ve škole v parku tlakem vzduchu při výbuchu 540 okenních tabulí bylo roztříštěno. Citace z pamětní knihy jedné z okolních obcí: Zaslal Petr Král. Podrobnosti.

21.11.1944 asi okolo 9.30 hodin 1 km západně obce Smilov (Štoky) (okres Jihlava), nehoda letadla Ar 96 "37" asi od Luftkriegsschule 7 z Tulln - Langenlebarn. Ve vzdálenosti asi 1 km v směru západním od Německého Brodu dvě letadla letěla zcela nízko při zemi. Na místě, kde došlo k nehodě, chtěla se letadla otočit před lesem v oblouku. První letadlo se otočilo, druhé letadlo, které bylo řízeno Lt. Lauterbachem, za sebou nechalo v poli rýhu, patrně narazil křídly na zem, letěl v rychlosti o 30 m dále, kde s motorem narazil do polního příkopu a dopadl v olšovém lese, přičemž se utrhnul motor a letadlo bylo rozbito. Podrobnosti.

I./Fl. Geschv. z. b. V. 7 v Piešťanech k 12.12.1944 měla ve výzbroji: Aufklärungsstaffel provozovala tři průzkumné Fw 189 A, další kus byl v opravnách v Německém Brodě. Schlachtstaffel provozovala deset bitevních  Ju 87, další byl v opravnách v Německém Brodu.

23.12.1944 při vzletu pro poruchu motoru se zřítil Ar 96 od 1./JG 106. Fhj.Gefr. Horst Flöter zahynul.

Americký průzkum zjistil koncem prosince 1944 na letišti asi 50 kusů Ju 87. Patřily SG 102? Byly to vyřazené letouny?)


Od ledna 1945 Flieger-technischen Schule 1 Deutsch Brod. (Fliegertechnicheschule 1 FTS-1).

23.11945 v 15.40 hod. pro nedostatek paliva nouzově přistál Bü 181 B-2 WNr. 501585"KO+VH" od Luftkriegsschule 7 z Tulln - Langenlebarn. Gefr. Karl-Heinz Wilde nezraněn. Bez poškození.

24.1.1945 v 13.45 hod. odstartoval zpět do Německého Brodu.

Na jaře 1945 servisní Feld-Werft-Staffel (mot) 5/60.

5.3.1945 byl v dílnách Fw 58 B-2 "SE+HO".

----------

----------

7.3.1945 přiletěly dvě Bü 181, čtyři Ar 96 B a čtyři Bf 109 od 1. istrebitělnaja eskadrilla imeni polkovnika Kazakova - Jagdstaffel 5 der ROA Oberst Kazakov - velitel mjr. S. T. Byčkov. VVS KONR (součást VS KONR), kteří měli označení na rukávové nášivce v azbuce POA (Ruská osvobozenecká armáda (ROA)). Měla 14 kusů Bf 109 G-10/U4 "bílá 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24".

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

15.3.1945

----------

V Chebu pak vznikla ještě 2. eskadrilla bombardirovščikov VVS KONR - ROA-Nachtschlachtstaffel 8 velitel kpt. B. R. Antilevskij. Po ukončení výcviku byla prý převelena rovněž do Německého Brodu. Kdy?

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

23.3.1945 v 8.15 hod. u obce Kejžlice (okres Pelhřimov) pro hořící motor nouzově přistál Bf 109 G-10 od 1. istrebitělnaja eskadrilla imeni polkovnika Kazakova - Jagdstaffel 5 der ROA Oberst Kazakov. Oblt. T. Lobanow. Letoun shořel.

----------

----------

----------

----------

27.3.1945 v 8.35 hod. u Humpolce (okres Pelhřimov) pro závadu palivového systému nouzově přistál Bf 109 G-10 od 1. istrebitělnaja eskadrilla imeni polkovnika Kazakova - Jagdstaffel 5 der ROA Oberst Kazakov. Lt. Alexandr Vasiljevič Worobiow nezraněn. Letoun vážně poškozen.

----------

----------

----------

Koncem března 1945 se z Ivančic přestěhovaly radary na kopec Vizáb 598 m n. m. u obce Kámen severně letiště.

----------

----------

1.4.1945

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

13.4.1945 se 8. eskadrilla nočnych bombardirovščikov VVS KONR s letouny Ju 88 (z kterého letiště?) zapojila do bojů v prostoru soutoku Odry a Nisy u Erlenhofu, jižně Frankfurtu, kde se vojáci 1. divize VS KONR neúspěšně pokoušeli zlikvidovat sovětské předmostí na Odře.

----------

----------

15.4.1945 velitel VS KONR Generaloberst Vlasov sdělil veliteli VVS KONR Generalmajor Malcevu aby se připravil na cestu k Američanům. Co se dělo v Německém Brodě?

----------

16.4.1945 průzkum zjistil na letišti 70 letadel, z toho byla většina v opravnách.

----------

17.4.1945 velitel VS KONR Generaloberst Vlasov přikázal veliteli VVS KONR Generalmajor Malcevu aby v pochodové koloně vyrazil z Chebu jižním směrem vstříc západním Spojencům.

17. a 18.4.1945 z Otrokovic přiletělo sedm průzkumných Bf 109 od 1./NAGr. 14. Velitel Staffelkapitän Hptm. Hermann Westdickenberg. MAPA. Boj o Brno.

----------

----------

19.4.1945 z Chrudimi přiletěl Stab I./JG 52 s Bf 109 G/K. Zdroj. MAPA.

Po svém příletu do Německého Brodu se velitel Gruppenkommander I./JG 52 Hauptmann Erich Hartmann, nositel vysokého vyznamenání - Dubové ratolesti s meči a brilianty k Rytířskému kříži Železného kříže Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (25.8.1944, jako 18. z celkem 27), ubytoval se svojí přítelkyní na Jihlavské ulici čp. 318. Každé ráno ho odtud odváželo auto na letiště.

----------

20.4.1945 se prý major Semen Trofimovič Byčkov vydal z Chebu vstříc Američanům. Buď se vzdal 27.4. nebo 30.4.1945 v Langdorfu (západně Zwiesel). MAPA. Kdy opustil Německý Brod? Co ostatní personál? Prý létal až do přechodu 1. divize na stranu Pražáků.

----------

21.4.1945 1./NAGr. 14 odletěla do Senožat. MAPA. Uvolnili letiště pro stíhače.

21.4.1945 z Chrudimi přiletěla 2./JG 52 a 3./JG 52 s Bf 109 G/K. Zdroj. MAPA.

Asi 21.4.1945 přiletěl Stab/JG 52. Velitel Geschwaderkommodor JG 52 Oberst Hermann Graf - nositel vysokého vyznamenání - Dubové ratolesti s meči a brilianty k Rytířskému kříži Železného kříže Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (16.9.1942, jako 5. z celkem 27).

Na fotce ještě jako Major.

----------

22.4.1945 přiletěl zbytek. Celkem podle svědků 30 až 40 letadel.

22.4.1945 bylo na letišti 20 m³ leteckého paliva B4.

----------

23.4.1945 I./JG 52 hlásí 22 Bf 109. Boj o Brno.

Sestřely německých a sovětských stíhaček nad jižní Moravou.

----------

Sestřely německých a sovětských stíhaček nad jižní Moravou.

24.4.1945 byl Erich Hartmann povýšen na majora. Povýšení mu bylo oznámeno 8.5.1945. (?)

----------

25.4.1945 bylo na letišti 22 m³ leteckého paliva B4.

25.4.1945 z Welsu přiletěla bitevní 10.(Pz)/SG 9 s Hs 129. Boj o Brno.

25.4.1945 piloti od 3./JG 52 byli vysláni na volný lov. Podle letového zápisníku Uffz. Richarda Weichtmanna.

25.4.1945 Hartmann dosáhl prý svého 351. (možná tak 80.) vítězství, když sestřelil stíhačku Bell P-39 Airacobru od 6 гиак, 2 BA. (?) Své vítězství oslavoval v hotelu Bílý kůň na německobrodském náměstí. Chladné přijetí od zdejších hostů, kteří si od něj odsedávali, ho nakonec roztrpčilo tak, že začal křičet: „Ich bin keine fanatischer Deutsch!“ (Nejsem fanatický Němec!). Načež ho jeho český soused v obavě z příchodu německé vojenské policie odvedl domů. Hartmann mu druhý den poděkoval.

Bf 109 K-4 a v pozadí Hs 129 "1" a "?". Kdy?

Sestřely německých a sovětských stíhaček nad jižní Moravou.

----------

26.4.1945 piloti od 3./JG 52 byli vysláni na volný lov. Podle zápisníku letů Uffz. Richarda Weichtmanna.

26.4.1945 šest La-7 od 177 гиап, 14 гиад, 3 гиак, 5 ВА z polního letiště Niederabsdorf (Ringelsdorf) přikrývající pozemní vojska v oblasti Brno. V 18.00 hod. nad obcí Butovice? (Bučovice?) potkaly osm Bf 109, které přikrývaly čtyři He 111. Ušakov sestřelil jeden Bf 109, který se zřítil 1,5 km jižně Slavkova (okres Vyškov). Další Bf 109 se zřítil 1 km západně Bučovice (okres Vyškov). V 18.08 zahlédli čtyři Hs 129 přikryté čtyřmi Bf 109. Gardový kapitán Malcev sestřelil Bf 109, který se zřítil 2 km severně Telnice (okres Brno-venkov). Přehled bojové činnosti pluku.

Sestřely německých a sovětských stíhaček nad jižní Moravou.

----------

27.4.1945 piloti od 3./JG 52 byli vysláni na volný lov. Podle zápisníku letů Uffz. Richarda Weichtmanna.

Sestřely německých a sovětských stíhaček nad jižní Moravou.

----------

Sestřely německých a sovětských stíhaček nad jižní Moravou.

----------

Sestřely německých a sovětských stíhaček nad jižní Moravou.

----------

30.4.1945 bylo na letišti 3 m³ leteckého paliva B4.

30.4.1945 stíhací Bf 109 zaútočili na sovětský průzkumný Pe-2 od 511 орап, 5 ВА u Žďáru nad Sázavou. Průzkumník unikl.

Sestřely německých a sovětských stíhaček nad jižní Moravou.

----------

1.5.1945 v 22.03 hod. rozhlasové vysílání Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. (Zastřelil se 30.4.1945 v 15.30 hod.).

----------

----------

----------

Lt. Gerhardt Buschmann  (ex. šéf estonského letectva)  s gen. M. M. Šapovalovem (velitel 3. divize VS KONR) přistál v Suchomastech (okres Beroun) v ležení 1. divize VS KONR .

----------

5.5.1945 ráno se vrátil na letiště v Německém Brodě. Zdroj.

5.5.1945 povstání. Štábní kapitán Sula s jedním spolupracovníkem šli jako parlamentáři na letiště, aby jako zástupce československého vojska převzal od branné moci letiště a objekty. Už se nevrátili. 6.5.1945 byli umučeni.

5.5.1945 narazil Hartmann při své návštěvě města na hlídku SS, která se zrovna chystala postřílet ve Svatovojtěšské ulici skupinu sedmi mladíků nesoucích československou vlajku. Hartmann esesmanům pohrozil, že v případě střelby provede jeho jednotka dislokovaná na letišti odvetné opatření. Esesáci ustoupili i z toho důvodu, že byl vlastně v té době z titulu své funkce vojenským velitelem města. Pak Hartmann rozkázal mladíkům, aby si lehli na zem a zeptal se, kdo z nich umí německy. Když se jeden přihlásil, přikázal mu, aby překládal: „Vy si myslíte, že po příchodu Rusů na tom budete lépe než za nás? To se ale tragicky mýlíte! A teď běžte domů. Kdo nebude do pěti minut pryč, bude zastřelen.“ Jedním z mladíků, kteří o tom později vydali své svědectví, byl i pozdější náměstek ředitele brodské nemocnice Jaromír Novák, který Hartmannovi také překládal. 

Útok německých letadel na továrnu Pleas. Podrobnosti.

5.5.1945 Oberleutnant Viktor Petermann (* Vejprty) vykonal (bez levé ruky!) svůj poslední let.

Kdy průzkumná 1./NAGr. 2 s Bf 109 v Olomouci přiletěla do Německého Brodu?

----------

6.5.1945 letecký útvar VVS KONR zanechal letadla Bf 109 (kde zůstaly Ju 88?) na letišti a ustupoval směrem na západ. Na první zastávce je zastihl rozkaz náčelníka štábu Luftwaffenkommando VIII, jenž dával Lt. Buschmannovi za úkol letět do Ruzyně a vyřídit tam podle Seidemanna, nějaké nedorozumění, ke kterému došlo mezi VS KONR a německou posádkou. Buschmann ihned odstartoval s Aradem, ale krátce na to byl napaden americkými stíhačkami a s prostříleným letadlem se mu podařilo přistát na svém letišti.

Toho však od splnění úkolu neodradilo, odstartoval podruhé s letadlem Fi 156 Storch a nízko nad terénem letěl ku Praze. Několikrát se dostal do palby ručních zbraní ze země, ale ta nebyla účinná, mohli to být pouze čeští povstalci. Nikdo jiný by na německy označené letadlo v tomto prostoru ze země nestřílel. Až při přeletu údolí jižně od ruzyňského letiště se dostal do řízené palby, byl zasažen, podařilo se mu ještě přeletět vedení vysokého napětí a se zraněním na noze nouzově přistál u jednotky, která ho sestřelila - u 3. pluku VS KONR. Snažil se veliteli pluku pplk. Alexadrovovi něco vysvětlit, ztrácel však vědomí, poněvadž silně krvácel, a nakonec ho převezli na divizní obvaziště v Jinonicích. Dny bojů prožil v divizním lazaretu, aniž by mohl splnit své poslání. Neměl stejně žádnou šanci, že by mohl zasáhnout ve prospěch německé ruzyňské posádky. 1. divize VS KONR byla už neodvratně na protiněmecké straně a požadavek náčelníka štábu Luftwaffenkommando VIII neměl u divize žádnou váhu. Ústup z Prahy až do lesa Jezbině u Lnář přežil Buschmann v sanitním autu a po rozpuštění divize se přes své zranění zachránil na americké straně. Zdroj.

Když došlo k otevřeným rozporům mezi VS KONR a velením Heeresgruppe Mitte, byla na letišti v Havlíčkově Brodě zničena veškerá zásoba benzínu B4. (?) Kdy?

6.5.1945 z Alt-Kemnitz Stara Kamienica přiletěla 1./JG 52 s Bf 109 G/K. MAPA.

6.5.1945 z Schweidnitz Świdnica přiletěla III./JG 52 s Bf 109 G/K. MAPA. Velitel Gruppenkommander III./JG 52 Hauptmann Adolf Borchers, nositel vysokého vyznamenání - Rytířský kříž Železného kříže Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (22.11.1943, jeden z celkem 7 313).

Zdroj.

Kdy průzkumná Stab/NAGr. 2 a 2./NAGr. 2 s Bf 109 v Schweidnitz Świdnica přiletěly do Německého Brodu?

----------

helo6122.jpg (1392683 bytes), helo8071.jpg (261405 bytes).

7.5.1945 z Schweidnitz Świdnica přiletěl velitel Staffelkapitän 1./JG 52 Oberleutnant Walter Wolfrum, nositel vysokého vyznamenání - Rytířský kříž Železného kříže Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (27.7.1944, jeden z celkem 7 313).

Na fotce ještě jako Leutnant. Letoun Bf 109 G-14 "žlutá 6+žlutá vlnovka " byl ze stavu III./JG 52. (Od 28.4.1945 se Wolfrum léčil v lazaretu v Trutnově. Dne 5.5.1945 se dozvěděl, že jeho jednotka se má přesunout do Německého Brodu. Cestou do Německého Brodu ho zastavil důstojník v čs. uniformě a sdělil mu, že dál nepojede. Odjel do Schweidnitz, kde sedl do opraveného Bf 109 ze stavu III./JG 52 a 6.5.1945 chtěl odletět do Německého Brodu. Pro špatné počasí se musel vrátit a do Německého Brodu odletěl až 7.5.1945.)

7.5.1945 byla zahájena likvidace vojenského materiálu.

----------

8.5.1945 zaznamenána dvojice Bf 109, která zkoušela útočit na stíhačky provádějící průzkum u Znojma. Deník bojové činnosti 3. stíhacího leteckého korpusu. Byly to poslední zaznamenané lety Luftwaffe. Odkud mohly být? Bf 109 byly nalezeny na letištích Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Skuteč, Moravská Třebová, Havlíčkův Brod, České Budějovice. Rakouské letiště už byly asi všechny obsazeny. MAPA. Erich Hartmann je lhář. Deník bojové činnosti 5. letecké armády za květen 1945.

Piloti mohli odletět ale dobrovolně zůstali s pozemním personálem.

8.5.1945 v 11 hod. byla všechna letadla zapálena až na 3 spojovací letouny Fi 156 Storch.

. Kdy? 7.5. odpoledne nebo 8.5.1945?

8.5.1945 kolem poledne se kolona vydala směrem na Tábor. Jeden ze Storchů létal nad kolonou průzkum. (Ten byl zanechán před Pískem a později byl zapálen?) Situaci popsal Lt. Walter Krause od 10.(Pz)/SG 9.

Utíkal i Major Hartmann Grasser - nositel vysokého vyznamenání - Dubové ratolesti k Rytířskému kříži Železného kříže Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (31.8.1943 jako 288. z celkem 863) . Do 7.2.1945 byl velitel II./JG 110. Co dělal poté? Spolupracoval s VVS KONR?

8.5.1945 pozdě odpoledne(?) dosáhla kolona Podolského mostu a po rozhovoru s americkými vojáky a propuštění českých zajatců mohli pokračovat do Strakonic, kde se na poli už nacházelo na 10 000 vojáků, žen a dětí.

8.5.1945 po 16. hodině Američani uzavřeli oba Podolský mosty. Zdroj.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

9.5.1945 brzy ráno město obsadila Рабоче-крестьянская Красная Армия a Rumunská armáda. Fotky. Sověti střelbou z tanků pálily od obce Šmolovy po ustupující německé koloně, po nádraží, městu a letišti, kde zapálili i hangár, který po poledni vyletěl do povětří.

Asi přetížený spojovací Storch se snažil odstartovat ale tvrdě dopadl do údolí za západním okrajem letiště, do stráně na louce Budínka. Jeden letec zahynul a druhý přišel do obce Občiny s vážně zraněnou rukou, kterou mu obvázali. Po příchodu Sovětů, vyšel směrem k nim a křičel, ať ho zastřelí.

Útoky bitevních Il-2 od od 130 гшап, 7 гшад, 3 гшак, 5 ВА.hel209.jpg (35175 bytes) Zdroj.


Nedatováno.

Messerchmitty Bf 109 z JG 52 v Nemeckem Brodě.

 

Shořelé Bf 109 od I./JG 52 helo4624.jpg (106848 bytes).

Poškozená Bf 109 K-4 s tulipány na přídi od Stab/JG 52 Obersta Hermanna Grafa. Stroj bez označení pouze s tulipánem na přídi. helo7412.jpg (96409 bytes), helo7413.jpg (67659 bytes).

Bf 109 K-4 od Stab III./JG 52 Gruppenkommandera III./JG 52 Hptm. Adolfa Borcherse helo4939.jpg (365307 bytes), v pozadí Fi 156 helo8072.jpg (90829 bytes).

Zničený hangár helo4945.jpg (259874 bytes), helo4940.jpg (132538 bytes).

Bf 109 G-10 a G-6/R2 "5F+bílá 7" (se spirálou na vrtulovém kuželu) patřil průzkumné 1./NAGr. 14 helo4936.jpg (103781 bytes), .

Bf 109 G-6/R2 "5F+bílá 7" od průzkumné 1./NAGr 14 a dopravní letoun Junkers W 34 "?9+GH".

Vrak Hs 129 B-1 WNr. 141862 "1" helo8075.jpg (93714 bytes) a vpravo vzadu vrak Hs 129 B-2 WNr. 140725 "2" helo4933.jpg (629485 bytes). Další vrak .

Klem Kl 35 "CM+SS" z LKS 7 helo4944.jpg (170020 bytes)

Bü 181 helo4938.jpg (160758 bytes), šrotiště helo8073.jpg (52669 bytes).

V popředí trup vlasovské Bf 109 "bílé 24" helo4934.jpg (341178 bytes), v pozadí trup vlasovské Bf 109 "bílé 24" helo7409.jpg (333097 bytes), helo4935.jpg (257288 bytes), helo7410.jpg (116481 bytes), Ju 52/3m a W 34 helo4942.jpg (241335 bytes), helo4937.jpg (129142 bytes), helo4682.jpg (69479 bytes), helo7411.jpg (192891 bytes).

Vlasovská Bf 109 "bílá 17" helo4929.jpg (368797 bytes).

Ju 87 a betonové pumy , , , .

----------

Ještě 10.5.1945 bombardovala sovětská a rumunská letadla prostor v okolí Havlíčkova Brodu. (?)

----------

 Sovětský Po-2.

Podle nařízení gen. Vicherka čj. 1/oper. z 20.5.1945 ve věci "Přípravné práce k postavení strážních letek" byla k tomuto dni obsazena čs. personálem letiště Ruzyně, Kbely, Letňany, Čakovice, Hradec Králové, Humpolec, Josefov, Klecany, Kralupy, Přibyslav, Skuteč, Zbraslavice, Vrchovina u Hodkovic, Kummer, Hvězdov, České Budějovice, Pardubice, Vysoké Mýto, Havlíčkův Brod, Chrudim, kde již fungovali velitelé letišť o nichž velitelství letectva vědělo. Spis je určen přímo těmto velitelům letišť, žádné konkrétní letecké jednotky nejsou jmenovány.

26.5.1945 zřízena Technická správa Kbely. Ta měla za úkol vyhledávat sklady letecké materiálu, soustřeďovat ho na letištích, uložit ho, evidovat a dále s ním nakládat podle potřeb velitelství letectva. V působnosti byla letiště Liberec, Kumr, Hvězdov, Hodkovice, Zbraslavice, Boží dar, Čakovice, Pardubice, Havlíčkův Brod, Vysoké Mýto, Humpolec, Skuteč a příslušné sklady.

Šrotiště bylo poblíž železnice na severní straně letiště.

Ze zdejšího letiště pocházely jeden kus po válce uschopněných transportních letounů Ju 52/3m.

1.6.1945 byla zřízena velitelství Leteckých oblastí 1 3 a do jejich působnosti byla zahrnuta letiště. Letecká oblast 2 - Borek u Zbirohu, České Budějovice, Čáslav, Havlíčkův Brod, Heřmanův Městec, Cheb, Chrudim, Jiřičky - Senožaty, Klatovy, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Plzeň, Přibyslav, Skuteč, Zbraslavice.

24.6.1945 proběhla Ustavující schůze ČNA odbočka Havlíčkův Brod. Z fondu ČNA byly přiděleny aeroklubu kořistní větroně z bývalého školního letiště Luftwafe ve Zbraslavicích. Členové aeroklubu si přivezli ze Zbraslavic kluzáky Schulgleiter SG 38, větroně Grunau Baby GB IIb a dvoumístný větroň DFS Kranich II.

V létě roku 1945 byla zahájena vlastní letecká činnost.

Zřízena Letištní peruť Havlíčkův Brod.

Na základě výnosu čj.14.401 Hl.št/vel.let.1945 ze dne 29.8.1945 byla ke dni 15.9.1945 v Hradci Králové zřízena Letecká vojenská akademie. Sídlit měla v prvorepublikových kasárnách ve Věkoších, v blízkosti letiště. Z důvodu rozsáhlých oprav kasárenských budov byla ale dočasně redislokována do Havlíčkova Brodu. Prvním velitelem LVA se stal plukovník letectva Jaroslav Plass. Úkolem LVA bylo v tříletém studiu a výcviku vychovat piloty v hodnosti poručíka letectva. Frekventanti LVA měli výsadu užívat během výcviku titul „letecký akademik“. Součástí LVA byla Škola na důstojníky letectva v záloze, zřízena k 1.11.1945 dle výnosu VL čj.16.549 ze dne 3.10.1945. Měla připravovat záložní důstojníky letectva v odbornostech navigátor a technik v šestiměsíčním teoretickém studiu. Začala působit v Prostějově v Leteckém učilišti, ale od 1.10.1946 byla umístěna v Pardubicích. Posledním nástupním ročníkem ŠDLZ byl ročník 1948.

9.9.1945 manifestace pro silné letectví a přísaha 165 příslušníků místní letecké posádky na náměstí. 

V roce 1945 byl založen i Motorový odbor ČNA odbočka Havlíčkův Brod. Letecké manifestace se zúčastnili i hosté z ústředí ČNA v Praze. Zde s nimi byla projednávaná otázka přidělení motorových letounů pro potřeby aeroklubu.

Do 30.9.1945 se uskutečnilo několik skoků na vyzkoušení trofejní techniky a první oficiálně zaznamenaný let na větroni DFS Kranich II nese datum 30.9.1945. Protože chyběl naviják, prováděly se starty gumovým lanem. Na naviják se jezdilo létat do Přibyslavi.

1.10.1945 zahájila Letecká vojenská akademie (LVA) v Havlíčkově Brodě činnost nástupem prvního ročníku akademiků. Nastoupilo asi 100 akademiků. (Antonín Zelenka. Zdroj.)

Zřízena Letištní správa Havlíčkův Brod.

15.12.1945 byl zřízen Oblastní letecký sklad 2, ve prospěch leteckých útvarů Velitelství letectva 2. oblasti.

23.12.1945 v hotelu Palace v Pardubicích se konala krajová schůze ČNA, které se i přes pozvání zástupci odboček ČNA Čáslav, Chrudim, Kutná Hora, Havlíčkův Brod a Chotěboř neúčastnili. K jednání se dostavili pouze zástupci odboček ČNA Hradec Králové, Přelouč, Heřmanův Městec a Pardubice. Hlavním bodem programu byla zpráva o budování svahového letiště Bumbálka, kterou přednesl za ČNA odbočka Přelouč její nově zvolený předseda Ladislav Křemenák. Konstatoval, že členové ČNA odbočka Přelouč do té doby již odpracovali cca 900 brigádnických hodin při úpravách terénu a jejich přímé finanční náklady dosud činí cca 18 000 kč. Schůzi byl předložen návrh rozpočtu nákladů pořizovacích ve výši 426 000 kč. Byl předložen i návrh rozpočtu nákladů provozních ve výši 301 000 kč. Ze strany MNO došlo k příslibu dodání modulového baráku 10 x 18 m pro účely přestavby na hangár, dále baráku 5,5 x 5 m (pavilonek) jako kancelářských prostor a 7 ks kluzáků Schulgleiter SG 38 jako základní vybavení.


1.2.1946 se LVA přesunula do Hradce Králové.

1.2.1946 vzniklo na základě No. 311 (Czechoslovak) Squadron RAF v zapůjčené budově v Havlíčkově Brodě rámcové velitelství 6. ld VÚ 8948. Velitel pplk. let. Josef Šnajdr.

1.2.1946 došlo na letišti Havlíčkův Brod ke zřízení 1. letky LP 25.

Velitelský roj 6. ld měl letoun C 2 "JR", na kterém bylo zahájeno létání koncem února 1946. Později přibyl letoun C 5, ale oba byly během roku 1946 nahrazeny dvěma letouny C 8.

Prvním letounem 1. letky LP 25 , na němž byl prováděn již k 4.3.1946 udržovací výcvik byl letoun C 2.

V únoru 1946 vznikla Letištní peruť 10.

V březnu 1946 byla Letištní peruť 10 přejmenována na Leteckou základnu 10 (LZ 10) VÚ 8924. Do ní byla včleněna Letištní správa Havlíčkův Brod.

K 27.3.1946 přejmenování na Letecký sklad 2.

30.4.1946 se velitelství 6. ld přesídlilo do budov na letišti.

Velitelství LP 25 bylo zřízeno až k 1.5.1946. Prvním velitelem se stal plk. letectva Jan Klán.

Vznik 2. letky.

28.5.1946 bylo do Kbel pluku dodáno 20 strojů Pe-2FT a 2 cvičné stroje UPe-2.

V červnu až září 1946 proběhlo ve Kbelích přeškolení jeho příslušníků sovětskými instruktory.

Ortofotomapa.

V roce 1946 byl vyzkoušen naviják pro vypouštění balonu, předělaný na naviják pro vlekání větroňů. Uskutečnilo se s ním pouze několik startů, při kterých bylo zjištěno, že výkon motoru navijáku nestačí pro bezpečné odstartování větroně. Další problém byl s uskladněním letecké techniky, protože aeroklub neměl vlastní hangár. V letech 1946-47 bylo hlavním úkolem postavit dřevěný hangár a zajistit vlastní naviják.

Velitelem pluku byl od 16.8.1946 pplk. let. Kostohryz Jan.

Letiště v Havlíčkově nebylo vhodné pro výcvik s letouny Pe-2. 

V září 1946 se LP 25 přesunul do Českých Budějovic.

V polovině října 1946 zřízeny letové kontroly na letištích Boží Dar, Kbely, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Chrudim, Plzeň, Brno, Olomouc, Prostějov I, Trenčín, Zvolen.

Koncem roku 1946 se zkoušelo létat na svahu na Lipnici s ŠK-38. Kde to bylo?


V březnu 1947 se velitel divize spolu s několika dalšími příslušníky podřízených pluků podíleli na bombardování ledových bariér na Dunaji pod Bratislavou.

Dřevěný hangár byl dokončen v roce 1947 a zruční členové aeroklubu dokázali vyrobit vlastní samohybný naviják na podvozku vozu Stayer.

28.3.1947 kpt. Gablech přelétl z Prahy letoun Piper L-4.

28.5.1947 byl letoun slavnostně pokřtěn jménem Sázavan. Průkopníky motorového létání v té době byli piloti Opočenský, Uher, Hlaváč a několik příslušníků vojenské posádky.

10.6.1947 přelet soukromého letounu Piper L-4H OK-XPM majitele Františka Habarta .

K 1.8.1947 přešla 6. ld do podřízenosti velitelství II. LS.

2.8.1947 obdržela divize od prezidenta republiky prapor 311. čs. perutě RAF, který veliteli divize v Plzni slavnostně předal v zastoupení prezidenta generál Satorie.

7.8.1947 kpt. Gablech přelétl z Prahy letoun Po-2LNB ((lehký noční bombardér) Kukuruznik vyroben v roce 1943, výr. č. draku 5868). V aeroklubu sloužil k navigačním letům a pro vlekání větroňů.

9.9.1947 byla na letišti Senožaty provedena zkouška způsobilosti k civilním letům letounu Po-2LNBK.

15.10.1947 piloti Uher, Matula a Kešner složili první pilotní zkoušky po válce.

Členové Aeroklubu uspořádali společně s armádou v roce 1947 velký letecký den, který měl velkou odezvu mezi obyvateli Havlíčkova Brodu.

K 13.11.1947 ve Kbelích zřízena Povětrnostní ústředna I (PÚ I/PÚS I) VÚ 5438 pro Čechy. V podřízenosti měla 12 povětrnostních stanic: Kbely, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jince, Liberec, Milovice, Pardubice, Plzeň, Hora Sv. Šebestiána, Zlaté návrší.


3.2.1948 přelétl kpt. Gablech přímo z továrny v Praze další motorový letoun aeroklubu Praga E.114 Bejbina. 

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

16.3.1948 bylo vydáno osvědčení letounu Po-2LNB ((lehký noční bombardér) Kukuruznik vyroben v roce 1943, výr. č. draku 5868) o zápisu do leteckého rejstříku jako typ U-2 OK-XEK. 

5.4.1948 byl U-2 OK-XEK slavnostně pokřtěn na náměstí v Havlíčkově Brodě jménem Slovan. Toto bylo napsáno na přídi trupu až do konce kariéry letounu. Letoun létal ještě ve vojenském zbarvení tj. svrchu zelená a zespodu světle modrá. Na směrovce byla státní vlajka ČSR ale namalovaná obráceně tj. klínem dopředu. Takto ji namalovali opraváři v Kunovicích.

10.4.1948 bylo nařízeno úplné rámcování velitelství 6. letecké divize a velitelství LP 24. Rámcové velitelství převzalo velitelství II. leteckého sboru. Všechny letecké jednotky v Čechách přešly pod 2. ld v Českých Budějovicích.

K 30.4.1948 byla LZ 10 částečně rámcována a je k ní přičleněn částečně rámcovaný Letecký sklad 2.

18.8.1948 je rámcový Letecký sklad 2 přičleněn k Leteckému skladu 1 ve Kbelích jako jeho pobočka.

Ortofotomapa.

K 15.12.1948 přechází LZ 10 pod velení II. LO.


Instruktoři motorového létání aeroklubu byli všichni příslušníky armády a počátkem roku 1949 byli převeleni do jiných vojenských posádek.

Ortofotomapa.

K 9.6.1949 z letiště Boží Dar se přesunul LP 41.

Letoun Praga E.114 byl zničen při nouzovém přistání po vysazení motoru.

Protože se nepodařilo sehnat jiného instruktora, bylo motorové létání dočasně zrušeno a letouny Slovan a Sázavan byly přiděleny jiným aeroklubům. Letoun U-2 OK-XEK "Slovan" létal v Hradci Králové.

Od 1.10.1949 dostala LZ 10 nové krycí číslo VÚ 8682. Její letouny byly označovány písmenem S.


Od 1.4.1950 po provedené reorganizaci působí PÚS I ve složení: Povětrnostní družstva: Kbely, Č. Budějovice, Plzeň, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Hradčany. Povětrnostní stanice letectva: Hora Sv. Šebestiána, Zlaté návrší, Liberec, Klatovy. Povětrnostní stanice dělostřelectva: Jince, Boletice. Povětrnostní hlídky letectva: Žatec, Jičín, Vysoké Mýto, Milešovka. Povětrnostní hlídka dělostřelectva: Kynžvart. Vyhlášková kancelář: Milovice, Chrudim, Pardubice.

1.5.1950 byl LP 41 přečíslován na LP 47.

K 1.6.1950 předal pluk svou 3. letku Navigační škole, zřízené v rámci LU k 1.1.1950, a zároveň vyklidil letiště Havlíčkův Brod, kam se přesunula právě Navigační škola LU.

2.6.1950 je pobočka Leteckého skladu 1 předána do podřízenosti Leteckého skladu 3 v Olomouci jako jeho pobočka.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

K 5.7.1950 se LP 41 přesunul do Kbel.

15.8.1950 se z Prostějova přesunula Navigační škola.

Od 20.9.1950 se LZ 10 vrací do podřízenosti I. LO.

Od 1.10.1950 pobočka Leteckého skladu 3 podřízena Ústřednímu leteckému skladu.

K 1.11.1950 měla Navigační škola ve stavu 22 letounů C 3, 19 letounů K 65 a dva letouny C 2.


K 15.1.1951 byla LZ 10 přejmenována na 23. leteckou základnu (23. LZ).

K 15.3.1951 byla 23. LZ reorganizována na 23. letištní prapor.

Na podzim 1951 z Hradce Králové se přesunul 1. letecký spojovací pluk. Část pluku v té době působila i ve Vysokém Mýtě a ve Zvolenu.

1.9.1951 byla Navigační škola zrušena. (Vešla do 1. lsp.)


.


Ortofotomapa z roku 1953 a 2010.

 

Zdroj: Jiří Šašek - Letecká válka nad Vysočinou 1939 až 1945. Svět křídel, Cheb 2022.