42. spojovací letka VÚ 5376 Havlíčkův Brod

25.05.2021

41. a 42. letka vznikly zároveň a protože byly dvě na jednom letišti, zabezpečovací rota jenom jedna a velení armády si chtělo ulehčit práci, tak jednu letku udělali takzvanou řídící. Tou řídící letkou se stala 42. spojlt, která sídlila v prvním patře budovy v kasárnách. 41. spojlt sídlila v přízemí.

V Havlíčkově Brodě sloužila 42. spojovací letka s vrtulníky Mi-1 a Mi-4. Ta byla přímo podřízena velitelství 10. LA. Přes toto velitelství byla řízena a jím byl zabezpečován její výcvik a provoz. Operačně však byla nadále podřízena velení ZVO v Táboře.

Pozemní zabezpečení na letišti Havlíčkův Brod zajišťovala 42. rota letištního a radiotechnického zabezpečení VÚ 3127.

Velitelem 42. spojlt byl ustanoven mjr. Bláha (IBL z Písku), ZV mjr. Hyspecký, LL mjr. Vondráček, NŠ mjr. Stachovský a ZVILS mjr. Juráček. 

Piloti: Bláha Josef, Dolejší Prokop, Hyspecký Ladislav, Kačkovič Jan, Kolarovský Juraj, Krutina Eduard, Myslivec Vladimír, Malý Bohuslav, Markvart Petr, Mihálka, Olajoš Jozef, Píza Mirek, Roh Zdeněk, Vavřička Věroslav, Vondráček Josef, Žuffa Ján, 

Palubní technici - ?

Mi-1: "1001", "1040", "3010", ... (Přeletem poslední Mi-1 OK-PVB "1001"do Havlíčkova Brodu koncem roku 1974 skočila vrtulníková činnost v MAK Liberec.)

Mi-4: "1176", "2528", "3128", "3152", "4116", "7542", "9150", ..

4.3.1976

Mi-1M "1040"

+ mjr. Ptáček Josef

Havlíčkův Brod-Šmolovy

Sněhové přeháňky. Nad přívodnou RS dostal povel klesat do výšky 100 m a přistát. Spadl v prostoru 3. zatáčky. Podrobnosti. Letecká badatelna.

Tato sestava fungovala do roku 1976. Potom nastalo“škatule, škatule hejbejtese “. Po katastrofě „Ptáček“, musel odejít z funkce mjr. Vondráček a LL se stal tehdy ještě kpt. Roh. Koncem roku mjr. Bláhovi už ULZ nepovolil létání a tak velitelem 42. spojlt od 1.11.1976 se stal pplk. Ing. Zdeněk Hammer, ZV mjr. Kolarovský, LL , ZVILS a NŠ zůstali stejní.

V roce 1976 přišli: Zvěřina Karel, ..

V roce 1976 probíhal u letky výcvik pilotů vrtulníků v záloze. Svazarmovští piloti Rogl, Suchánek, Vacek, Koutník, Vavřík se cvičili v létání na Mi-1 na III. třídu. 

Palubní technici: Linduška Zdeněk, Mello Vincent, Látera Karel, Beran Josef, Lebeda, .. Instruktoři ?

18.5.1978

Mi-4 "4116"

mjr. Vondráček Josef

Havlíčkův Brod

Pokles tlaku oleje v zubové spojce. Netěsnost koncové pryžové hadice.

25.7.1978

Mi-4 "1176"

npor. Dolejší Prokop

Havlíčkův Brod

Otevření palubní desky před přistáním. Uvolnění matice.

 

26.9.1978

Mi-4 "3142"

pplk. Hammer Zdeněk

Havlíčkův Brod

Sblížení se sovětským MiGem 23 na OSP.

22.2.1979

Mi-4 "3152"

npor. Žuffa Jan

?

Závada na GIK-1.

28.8.1979

Mi-1 "1001"

mjr. Myslivec Vladimír

?

Trhání vrtulníku při maximálním režimu motoru. Probíjení vysokonapěťového vodiče ke svíčce 2. válce.

.

22.5.1980

Mi-4 "2528"

npor. Olájoš Jozef

Havlíčkův Brod

Vysazení generátoru.

 

8.1.1981

Mi-1 "6021"

kpt. Markvart Petr

Havlíčkův Brod

Třesení vrtulníku v intervalech. Voda v palivu.

.

14.1.1981

Mi-1 "3020"

mjr. Myslivec Vladimír

Havlíčkův Brod

Kmitnutí tlakoměru oleje reduktoru na 0. Závada vysílače tlaku oleje.

.

17.2.1981

Mi-4 "9150"

mjr. Kolarovský Juraj, ?, por. Beran

Havlíčkův Brod

Kapky oleje na pravým dolním okraji skel kabiny. Nesprávně nasazené víčko olejové nádrže.

.

31.3.1981

Mi-1 "2002"

mjr. Myslivec Vladimír

Havlíčkův Brod

Bílý dým z motoru při vzletu. Netěsnost redukčního ventilu.

.

13.5.1981

Mi-4 "3128"

mjr. Roh Zdeněk

Havlíčkův Brod

Dým z levé strany motoru. Prasklé těsnění a pouzdro zvedací tyčinky ventilového vahadla 8. válce.

.

21.5.1982

Mi-4 "9150"

mjr. Roh, mjr. Kuthan, npor. Beran Prostějov Pokles teploty hlav válců. Závada vysílače teploty.

V roce 1982 přišli piloti: Bradáč Vlastimil, Švarc Jaroslav, ..

helo4259.jpg (20455 bytes), helo4260.jpg (35580 bytes) Foto Ing. Roman Miklík, npor. v zálohe, slúžil som v rokoch 1982 až 1983 ako "špagát".

V roce 1983 přišli piloti: Jozef Ostrolucký, 

Velitelem se stal Berger. ZVL Balážka. ZVP Bačiak.

Vrtulník Mi-1 "6014" létal u 42. spojlt v Havlíčkově Brodě do května 1985 a poté se stal exponátem muzea ve Kbelích.

V srpnu 1985 přišel pilot Stanislav Kutheil.

K 1.11.1985 se letka přejmenovala na na 52. letku velení a průzkumu.