1. letecká stíhací divize

1. stíhací letecká divize VÚ 3268

08.04.2023

Po přehlídce 9.5.1952 1. lsp (byl součástí 3. lsd odletěl 10.5.1952 z Mladé do Českých Budějovic.

10.5.1952 přelétl jeden roj 9. lsp do Českých Budějovic.

Jim bylo nadřízeno velitelství 1. lsd, které však vzniklo až k 1.9.1952 v Českých Budějovicích. To bylo podřízeno 15. ls.

Dle původního záměru měly být součástí 1. lsdp  9., 19. a 16. lspp. Při "výstavbě" 1. lsdp však došlo ke změně - 1. lp se stal "základem" 1. ld a místo něj "přešel" k 3. ld jako třetí - 16. lspp!

Velitel pplk. let. Kúkel Jozef 16.8.1952 - 1.10.1956.

Od 1.9.1952 1. letecká stíhací divize v Českých Budějovicích.

Od 1.5.1952 radiolokační stanoviště Radiotechnická stanice Švábův Hrádek s radarem P-3a. Do 15.06.1955.

K 1.10.1952 byl 1. ld podřízen i nově vzniklý 19. lsp. Tím byla završena výstavba 1. lsdp a také 15. ls!

U velitelství divize byl zřízen velitelský roj, k označení příslušnosti letounů do léta 1957 určen "kód" EP-01,…09.

1. leteckou stíhací divizi proudovou zabezpečovaly: 1. letecká spojovací rota, divizní radiotechnická rota, 1. letecká divizní opravna (POL 4) a 1. rota LZS.

Video z roku 1953 - Modrý den.

V roce 1954 pod 1. sld patřil 1. slp, 9. slp, 19. slp a opravny v Českých Budějovicích.

Po reorganizaci PVOS k 1.3.1955 z velitelství 15. sls vzniklo velitelství SL-PVOS. 1., 2. a 5. sld přešly pod PVOS.

V roce 1955 obdržela čestný název 1. sld "Zvolensko - Ostravská".

19. slp se v květnu 1955 přestěhoval do Bechyně.

Velitel 1. sld plk. Kúkel Jozef  "dostal"osobní letoun MiG-17F "EP-01".

Velitel pplk. Homola Stanislav 1.12.1956 - 8.1957.

9. slp přeletěl do Bechyně 15.9.1957.

Velitel pplk. Ondrášek Michal 16.9.1957 - 28.9.1962.

K 15.8.1958 byl v Bechyni zrušen 19. slp.

Od 1.9.1958 zabezpečoval 1 .slp 6. prapor PZN v Plané u Č.B. a 9. slp 10. prapor PZN v Bechyni. Letištní prapory 1. sld byly do r. 1961 řízeny 1. lts.


V září 1958 se velitelství přemístilo do Bechyně. Do podřízenosti se dostává 4. slp v Pardubicích.

Pod 1. sld byla 1. slp, 4. slp, 9. slp a opravny v Bechyni.

K 1.10.1960 vzniká smíšený operační svaz označený jako 7. armáda letectva a protivzdušné obrany státu pod velením plk. Zdeňka Kamenického. Pod 7. A LaPVOS patřilo 1. sld, 2., 3. a 22. sld, 25. bolp, 34. sbold, 1. dvlp, 45. dpzlp, 47. pzlp, 50. spojlp, 7. lo.

1.9.1961 vznikl 2. sPVOS a 3. sPVOS, které patřily pod 7. A PVOS. Z tohoto svazu vyčleněno letectvo, které vytváří 1. samostatný smíšený letecký sbor, jemuž velí gen. Jozef Kúkel. (1. sld, 2. sbold, 34. sbold, ..) Od 1. sld pod 3. sPVOS přešel 1. slp a 4. slp. Od 3. sld pod 1. sld přešel 5. slp a 17. slp.

Z něho se 1.5.1962 vytváří 10. letecká armáda, mající v podřízenosti frontové, vrtulníkové a dopravní letectvo, včetně 47. pzlp. Pod 1 sld patřil 5., 9. a 17. slp a opravny v Dobřanech.

Velitel plk. Ing. Neuberg Miloslav 26.9.1962 - 8.1968.

K zabezpečení 1. sld byl určen 31. prapor spojení a RTZ, 131. spojovací rota.

17. slp byl zrušen v roce 1964. Od 1.9.1964 pod 1. sld patřil opět 4., 5., 9. slp  a opravny v Dobřanech.

U 1. velitelský roje byl od roku 1964 vrtulník Mi-1.

Spojenecké cvičení Vltava 66.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Velitel pplk. Ing. Kopřiva Jindřich 7.10.1968 - 11.10.1969.

K 1.2.1969 měl ve stavu dva vrtulníky Mi-1 a L-200.

23.9.1969 byla ustanovena 1. velitelská letka pro 1. sld v Bechyni a s touto novou letkou organizačně splynul 1. velitelský roj. Inspektor pro vrtulovou techniku 1. sld byl pplk. Ladislav Chýský.

Velitel plk. Ing. Kastl Jozef 11.10.1969 - 3.2.1972.

Velitel plk. Ing. Kubů jiří 3.2.1972 - 19.12.1975.

Spojenecké cvičení Štít 72

Od 1.9.1974 opět utvořen 1. velitelský roj po zrušení 1. velitelské letky. Ve stavu měl jeden vrtulník Mi-1 a dva Mi-4 (salón "2139"). Roji velel mjr. František Slípka, který létal oba typy. Druhý pilot na vrtulníku Mi-4 byl mjr. Vlastimil Chvátal, ten byl vystřídán mjr. Otakarem Tlamichou a nakonec v roce 1980 nastoupil mjr. Miloslav Hrubant. Vrtulník Mi-1 létal i mjr. Zdeněk Skalický. Palubní technik byl kpt. Břetislav Smrček.

Velitel plk. gšt. Matyáš Jaroslav 19.12.1975 - 21.12.1976.

Velitel plk. Ing. Štorek Zdeněk 16.12.1976 - 19.11.1979.

Velitel plk. Ing. Diblík Josef 19.11.1979 - 16.10.1984.

Se zrušením posledního vrtulníku Mi-4 "2139" byl 1. velitelský roj v roce 1984 zrušen.

Velitel plk. Ing. Hrubý Karel 16.10.1984 - 25.4.1990.

V roce 1989 zrušen 4. slp v Pardubicích.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Velitel plk. Brenkus Josef (pověřen) 25.4.1990 - 30.6.1990.

Dne 3.6.1990 byl vyjmut z podřízenosti 5. slp v Dobřanech a byl převeden pod velení 3. div PVOS v Žatci.

29.6.1990 9. slp přešel do podřízenosti velitele 34. sbold v Čáslavi.

K 30.9.1990 bylo velitelství divize zrušeno. Likvidace do června 1991.