Letecký náhradní pluk 1

12.07.2019

15.6.1945 ve Kbelích vzniklo Náhradní těleso letecké oblasti 1.

Výnosem VL ze dne 6.9.1945 byl u Velitelství letecké oblasti 1 zřízen ve Kbelích k 15.9.1945 Letecký náhradní pluk 1 VÚ 2225, který měl za úkol evidenci záloh, výcvik povolanců a záloh. Za mobilizace měl za úkol postavení nových útvarů. 

Velitel byl od 9.1.1946 pplk. let. Ferdinand Secký.

Používal několik cvičných a spojovacích letounů, které byly označeny jako CL 1, s odlišením pořadovými čísly 90 až 95.

Velitel byl od 30.11.1946 plk. let. Vítězslav Rosík a od 1.4.1947 pplk. let. Miloslav Doležel.

Od 1.8.1947 byl podřízen Velitelství I. leteckého okruhu

---------- Prezident Beneš kapituloval před komunisty 25.2.1948 ----------


K 5.8.1948 byl LNP 1 přesunut do Vysokého Mýta.

Od 1.10.1949 dostal LNP 1 nové krycí číslo VÚ 9129.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

15.4.1951 LNP 1 ukončil svoji činnost a evidenci osob převzala územní vojenská velitelství. Mobilizační úkoly plněné útvary byly přeneseny na náčelníky štábu jednotlivých útvarů letectva. Dosavadní LNP 1 byl reorganizován na 1. výcvikové středisko letectva.

V prosinci 1952 bylo 1. výcvikové středisko letectva zrušeno.