Týlové zabezpečení na letišti Hradčany

04.08.2016

Letiště Hradčany - Mimoň bylo v těsně poválečném období označováno KUMR. . .

Nejstarším týlovým útvarem na letišti Hradčany je od r. 1949 byla Letištní správa VÚ 6982.

Nejdéle zde působícím týlovým útvarem byl 7. letištní prapor VÚ 3843 vznikl v Brně v r.1951, kde zabezpečoval 47. lp. Velitelem 7. lpr škpt. Jirout, .. Při redislokaci pluku do Hradčan, kde z jeho letek C-3 bylo na podzim 1951 zřízeno bombardovací letectvo v rámci 46. ld. Od r. 1952 zabezpečoval 25. letecký bombardovací pluk.

16. letištní prapor VÚ 4408 vznikl v Hradčanech 1.8.1952. Zajišťoval týlové zabezpečení pro 29. letecký bombardovací pluk . Vzhledem ke stísněným ubytovacím podmínkám na letišti Hradčany se 16. letištní prapor počátkem října 1952 přesunul do Zákup u České Lípy. Zde zanikl k 1.11.1954. Týlové zabezpečení 29. leteckého bombardovacího pluku převzal 7. letištní prapor.

17. letištní prapor byl zřízen v Hradčanech v r. 1952 pro týlové zabezpečení 24. leteckého bombardovacího pluku. Velitelem praporu mjr. Hamšík, . . Při redislokaci 24. bolp v květnu 1955 byl také přemístěn a tam spolu působily až do zrušení v r.1960. (Týl na letišti Přerov.)

 Výstavba betonové VPD.

33. letištní prapor opět VÚ 4408 vznikl na podzim 1956 v Hradčanech, spolu s výstavbou nového svazku (6. sld) a jeho nových stíhacích pluků.V Hradčanech vznikl 26. slp a ten zabezpečoval do r.1958, pak byl pluk reorganizován na 30. stíhací bombardovací letecký pluk.

V r. 1959 byl 30. sbolp přemístěn do Hradce Králové a 33. letištní prapor byl přemístěn do Piešťan. (Týl na letišti Piešťany.) Velitelem 33. lpr byl mjr. Herman Václav.

Také na letišti v Hradčanech existovaly  Jednotky zvláštního určení - "S" roty. V podřízení 7. lpr vznikla v r. 1962 7. letištní a PZN rota "S".

Při "přejmenování"praporů PZN na RTZ v r. 1963 z ní vznikla 7. letištní a RTZ rota "S".  

Působení  2. sbolp v rámci 2. sbold u 10. LA z Bratislavy způsobovalo řadu potíží a proto bylo rozhodnuto o jeho přesunutí "blíže" na západ! Stalo se to fakticky zrušením stávajícího 2. sbolp včetně zabezpečovacích útvaru v r. 1964 a naopak v Hradčanech byl "zrušen" 17. slp a na jeho podstatě vznikl v Hradčanech 2. sbolp. Jen velice nepatrná část jeho příslušníků přišla z Bratislavy. 2. sbolp a jeho zabezpečovací útvary - 46. prrtz a 7. letišní prapor vydržely spolu do podzimu 1968.

V roce 1965 byly rozděleny na samostatné útvary. Pro letištní zabezpečení vznikla 7. letištní rota "S" působící zde až do podzimu r. 1968. (46. rota RTZ "S" viz RTZ na letišti v Hradčanech)  

---------- Okupace 21.8.1968 ----------  

Vzhledem k obsazení letiště Hradčany "Vstupci", byly všechny útvary našeho letectva zrušeny.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.