34. letecká divize VÚ 7702

34. letecká bitevní divize

34. bitevní letecká divize "Těšínská"

10.01.2023

Velitelství 4. ld v Brně bylo reorganizováno k 22.8.1951 na bitevní svazek 34. leteckou divizi, jehož základem se stal 30. lp "Ostravský". Velitel plk. let. genmjr. Hlavatý Vladimír 22.8.1951 - 14.7.1953.

V letech 1952-53 se přejmenovala na 34. leteckou bitevní divizi. Do její sestavy byly začleněny 30. lp, dislokovaný ve Stichovicích a 32. lp na letišti Brno, kam od 1.8.1952 přibyl ještě nově založený 28. lp.

Video z roku 1953 - Modrý den.

Velitel plk. Skála Václav 14.7.1953- 15.8.1958.

Výzbroj u velitelského roje divize a u všech pluků tvořil letouny B-33 (Il-10). Letouny velitelského roje měly přiděleno pro označení příslušnosti : BZ - O1, - 02, - 03, - 04, . . . (bylo používáno do června 1957).

K 1.11.1954 přejmenována na 34. bitevní leteckou divizi a v podřízenosti měla 28. bilp v Brně, 30. bilp "Ostravský" v Piešťanech a 32. bilp v Trenčíně.

Dále : 34. letecká spojovací rota Brno a 34. letecká divizní opravna Brno.

Letištní zabezpečení u 34. bitevní letecké divize zajišťovala 34. letecká technická skupina, podřízená Leteckému týlu Velitelství letectva. Velitelství skupiny se nacházelo v Brně a podléhaly mu:
32. letištní prapor Brno
4. letištní prapor
Piešťany
27. letištní prapor
Trenčín

K radiotechnickému zabezpečení pak tyto útvary PZN:  

9. rota pozemního zabezpečení navigace Brno
13. četa pozemního zabezpečení navigace
Piešťany
14. četa pozemního zabezpečení navigace
Trenčín

30. bilp v Piešťanech byl zrušen už k 15.8.1958.

32. bilp v Trenčíně byl předán do podřízenosti 46. bold.

Brněnská 34. bild byla k 15.8.1958 zrušena. Nově se ustavuje koncem září 1958 34. sbold v Čáslavi. Tato divize se stala pokračovatelkou historických tradic - převzala název "Těšínská".