Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Letecký pluk 41

Letecký pluk 41 "T. G. Masaryka"

12.07.2019

2.1.1946 na letišti Boží Dar vznikl s účinností od 1.1.1946 Letecký pluk 41 zpravodajský VÚ 8949. Velitel pluku pplk. let. Jaroslav Borecký.

Označení letadel pluku: velitelský roj "OV", 1. letka "PU", 2. letka "RT", 3. letka "LZ", v  průběhu roku doplněno 4. letka "NZ" a 5. letka "OY".

Velitel pluku plk. let. Štrof Jan.

K 15.7.1946 byly u pluku zřízeny: letka pro zvláštní úkoly, zpravodajská letka s dvoumotorovými letouny a letka, u níž byl soustřeďován personál pro nový LP 43 v Přerově, která měla do 31.8.1946 odejít do Přerova.

1.10.1946 u obce Kamenná (okres Příbram) zřícení letounu Avia C-2.128. Ppor. let. Karel Šedivý a kpt. děl. Otto Hrbek zahynuli při pádu v zatáčce nad svým bydlištěm. Letecká badatelna.

12.12.1946 byla zřízena fotočeta.

V lednu 1947 bylo u pluku jeden letoun C-2, pět letounů C-3, 16 letounů C-5 a jeden letoun C-8.

V 12.3.1947 bylo u pluku jeden letoun C-2, jeden letoun C-3, 8 letounů C-5 a jeden letoun C-8.

Od 1.8.1947 pluk podléhal I. LS.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

3.3.1948 rozkazem prezidenta republiky byl pluku udělen čestný název T. G. Masaryka.

6.3.1948 v souvislosti s rámcováním I. LS, pluk přešel k II. LS.

15.4.1948 ustaven zatímním velitelem pluku pplk. let. Karel Trojáček ale 28.7.1948 uletěl do Bavorska.

K 1.7.1948 v souvislosti s rámcováním II. LS, pluk přešel k 2. ld. U pluku byla postavena Dělostřelecká letka, určená k součinnosti s dělostřelectvem.

Na konci července 1948 podplukovník Karel Trojáček uletěl s letounem C-2 do Německa. Úlety českých a slovenských pilotů.

Velitel pluku pplk. let. Václav Fuksa.

K 31.12.1948 měla Dělostřelecká letka 13 pilotů - důstojníků dělostřelectva, 16 pozemních specialistů, tři letouny C-6, šest letounů K-65, a 16 letounů K-68.

V 1.2.1949 bylo u pluku: 4 letouny C-2, 21 letounů C-3, 12 letounů K-65, 4 letouny K-68, 10 letounů C-4/104.

Od 15.2.1949 se pluk údajně nacházel v sestavě III. LS.

28.2.1949 byla od LP 41 uvolněna Dělostřelecká letka, která se přemístila na letiště Plzeň-Skvrňany  a stala se samostatným útvarem. Dvě třetiny jejího stavu se přesunuly do Plzně, zbytek se přemístil do Olomouce jako odloučená část DL 1.

K 10.3.1949 pluk převzal do své sestavy rámcový LP 43 a 1. letku rovněž rámcovaného LP 44. Tím mohly být naplněny tři zpravodajské letky. 

Od 14.3.1949 se pluk dostal do přímé podřízenosti velitelství letectva.

Kvůli výstavbě betonové dráhy se pluk musel stěhovat.


K 9.6.1949 přešel do Havlíčkova Brodu. Velitel pluku pplk. let. Mikuláš Guljanič?

Od 1.10.1949 VÚ 8863.

Velitel pluku plk. let. Šárovec Antonín.

K 31.3.1950 byl ve Kbelích zrušen LP 25 a z jeho "zbytků" vznikla 4. letka LP 41 s letouny B-36, která ale zůstala ve Kbelích. Tak dosáhl LP 41 stavu 4 letek.

1.4.1950 4. letka ve Kbelích převzala úkoly kurýrní služby pro štáb VL, dne 6.4.1950 obdržela od LDP 1 první čtyři letouny K-75 (Aero Ae 45) a týmž dnem byli piloti přeškoleni.

1.5.1950 byl zpravodajský Letecký pluk 41 přečíslován na Letecký zpravodajský pluk 47. Krycí číslo VÚ 8863 zůstalo.

 

Letoun Aero C-3 od 4. letky . Kdy a kde?

 

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.