331. vrtulníkový roj VÚ 3120 Olomouc - Prostějov

28.10.2016

V roce 1963 v Hranicích na Moravě vznikla 331. těžká dělostřelecká brigáda (určená jako frontová a až do roku 1976 podřízená ZVO Tábor), která měla dva oddíly po třech palebných bateriích a u každé palebné baterie po jednom kuse pásového odpalovacího zařízení 2P19 helo2983.jpg (55826 bytes) pro raketu 8K14, ne 8K11. Rakety 8K11 a 8K14 nesly jaderné hlavice ale v té době hlavice nebyly ještě k dispozici na našem území. Proto vrtulníkové roje byly předurčeny jako prostředky pro přísun těchto hlavic od Sovětů. Po roce 1968, kdy SA zůstala na našem území, byly hlavice již k dispozici v blízkém okolí a tak vrtulníkové roje už neměly opodstatnění, tak byly zrušeny. Vrtulníky se běžně u brigád využívaly k služebním cestám, při TC k průzkumu terénu a podobně.

K 1.9.1964 se v Olomouci ustavil 331. vrtulníkový roj určený pro zabezpečení 331. těžké dělostřelecké brigády. Velitel byl Jaroslav Přehnal. Vrtulníky přilétaly do Hranic na vyžádání velitele brigády, kterému byl vrtulníkový roj podřízen, kde přistávaly na hřiště ve středu kasáren.

31.3.1966

Mi-1

npor. Skýba Jindřich

Karle - Z Svitav

Kolísání tlaku oleje, přistání do terénu. Závada vysílače tlaku oleje.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------


V prosinci 1968 byl olomoucký 12. vrp a 331. vrtulníkový roj přemístěn na letiště Stichovice u Prostějova, protože své letiště musel uvolnit Sovětské armádě. 

V roce 1969 přišel palubní technik Václav Najer.


Na jaře 1970 se jednotka přesunula do Prostějova.

V roce 1971 přišel pilot František Šindelář.

6.10.1971

Mi-1MU 6015

 

Prostějov

Protáčející se list byl ofouknut od Mi-4. Poškozen list.

.

27.7.1972

Mi-4 8153

mjr. Kubica Antonín, + kpt. Gerdhard, prap. Kolesár

Prostějov

Vrtulník se samovolně při přistávání nakláněl až na 90 stupňů. Zachycení listy o zem. Dopad na pravý bok se sunutím po zemi. Podrobnosti.

Od dubna 1973 u roje sloužil pilot letovod Bohumil Pika.

K 31.8.1974 byl 331. vrtulníkový roj zrušen.

Personál a technika přešla k 51. vrp.