Údržba v Havlíčkově Brodě

04.08.2016

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: LVA 1945-46, 6. ld 1946-48, LP 25 1946, LP 41 1949-50, LP 47 1950, 4. vrlt 1964-74.

3. letecké vojskové opravny VÚ 6833. Opravny patřili 10. LA. Vedoucí pplk. Hibš, kpt. Jiří John.

Prováděli předepsané práce na Mi-1, Mi-4, později Mi-8, Mi-17.
Prvním zalétávacím pilotem se stal mjr. Šusta, po reorganizaci vojskového letectva v roce 1974, to byli pplk. Borč a mjr. Cenek Robert. Po jejich odchodu do důchodu mjr. Hyspecký, později mjr. Roh. Po odchodu ZVP Hyspeckého do důchodu se stal ZVP mjr. Markvart, dalším pilotem mjr. Roh, mjr. Kolarovský a později ještě mjr. Myslivec, palubním technikem byl mjr. Šlechta Miloslav a po jeho smrti Sedláček Vladislav.

Prováděly se tam předepsané práce po 100 a 200 hodinách, později podle jiné terminologie revize II a III, generální opravy nikdy. 

3. LVO procházely pravidelně všechny Mi-8 a Mi-17 které byly v republice, mimo kbelských, ty si je dělali sami. Co se týče Mi-2, dělali se v Brně, ale Brno mělo piloty pouze na Il-14 a později na L-410, takže seřizování, motorové zkoušky a zálety Mi-2 jsme dělali my, piloti z Havlíčkova Brodu, Markvart, Roh a Kolarovský.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: 4. vrlt 1964-74, 41. spojlt 1974-85, 42. spojlt 1974-85, 52. ltvpz 1985-92, 3. vro 1987-92, 4. vro 1985-92.

V 70. letech revize č. III Mi-4.

17.1.1972

Mi-4 1143 1.dvlp/a

pplk. Kovařík Jaromír, mjr. Goebel Ivan, kpt. Kovář Josef

Prostějov

Před dosednutím se cyklika samovolně přitáhla. Vrtulník narazil zadní čásí a listy rotoru do země. Uražení ocasního nosníku. Vrtulník se na zemi 3 x otočil a zůstal stát. Nezajištěná matka čepu u hydraulického bustru.

.

27.7.1972

Mi-4 8153 331.vroj

Kubica, +  Gerdhard, Kolesár

Prostějov

Vrtulník se samovolně při přistávání nakláněl až na 90 stupňů. Zachycení listy o zem. Dopad na pravý bok se sunutím po zemi. Podrobnosti.

Bechyňské vrtulníky létaly do opraven v 80. letech na předepsané práce B po 100 a C po 200 hodinách.

Střední opravy vrtulníků z Borů.

 ---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: 52. ltvpz 1985-92, 3. vro 1987-92, 4. vro 1985-92.

V souvislosti s ukončením provozu na letišti Havlíčkův Brod se opravny přesunuly do Brna-Černovic.