Východní vojenský okruh VVO v Trenčíně

28.10.2016

1. září 1965 se velitelství 2. vojenského okruhu přetransformovalo na velitelství Východního vojenského okruhu, jako velitelství okruhu tzv. armádního typu.

V 60. letech náčelník VL-VVO. VVO byla podřízena 2. spojovací letka v Trenčíně.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

V 80. letech bylo u VVO oddělení řízení vojskového letectva.

IRVL pplk. Ing. Slavoj Kaššovic .

VSD-I-ORVL pplk. Slavoj Kaššovic se v roce 1982 přeškoluje na Mi-8 v Prostějově.

22.6.1982

Mi-8 0133 51.vrp

pplk. Kaššovic Slavoj, Machyniak,?

Prostějov

Třesení při rychlosti 225 km/hod. Špatný autopilot.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

K 1. lednu 1992 se velitelství Východního vojenského okruhu přetransformovalo na velitelství Vojenského velitelství VÝCHOD.