Pilotní škola II ve Stichovicích

Pilotní škola II v Piešťanech (od 1.6.1950)

02.03.2019

Počátkem června 1945 opětovně zahájilo činnost Vojenské letecké učiliště (VLU) v Prostějově.

Letouny LU byly označeny dvojicí písmen podle příslušnosti k pilotní škole: Velitelství učiliště UR, PŠ I v Prostějově UA, PŠ II ve Stichovicích (Prostějov II) UB, PŠ III v Olomouci UC.

V polovině prosince 1945 bylo učiliště přejmenováno na Letecké učiliště (LU), z důvodu možné záměny s VLÚ - Vědeckým leteckým ústavem v Letňanech.

Od ledna 1946 vznikaly pilotní školy jakožto řídící mezičlánek leteckého výcviku mezi velitelstvím LU a výcvikovými jednotkami. Byly podřízeny po všech stránkách veliteli školní peruti s výjimkou výcvikových otázek, kde podléhaly veliteli LU. Pilotní škola sestávala z velitelství, učitelského sboru a vlastní pilotní školy, kterou tvořili učitelé létání a žáci.

Od 23.5.1946 do 1.11.1947 součástí ŠP II byla PŠ II ve Stichovicích.

K 1.6.1946 vznikla Pilotní škola II ve Stichovicích.

Letoun C-4 (Bü 131) "UB-102" . Kdy a kde?

Pokračovací jednomotorový výcvik pouze PŠP 2, PŠP 4j, část PŠP 8j a PŠP 9j, jinak zde probíhal pokračovací výcvik dvoumotorový počínaje PŠP 4d.

Od 1.11.1947 přešla PŠ II již jako samostatný útvary do podřízenosti velitele LU. Obdržela své krycí číslo VÚ 5441.

Letouny LU od roku 1947 byly označeny dvojicí písmen podle příslušnosti k pilotní škole: Velitelství učiliště UR, PŠ I v Prostějově UC, PŠ II ve Stichovicích (Prostějov II) UB, PŠ III v Olomouci UA.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

C-2 (Ar 96).

Od 1.10.1949 dostalo PŠ II ve Stichovicích nové krycí číslo VÚ 9957 a ŠZ II nové krycí číslo VÚ 8159.

Od 1.10.1949 dostalo LU nové krycí číslo na VÚ 8866. PŠ I v Prostějově VÚ 3999, PŠ II ve Stichovicích VÚ 9957 a PŠ III v Olomouci VÚ 6989. ŠP I VÚ 9952, ŠP II VÚ 8159, ŠP III VÚ 4932.

V roce 1949 5. a 6. turnus výcvik na C-2. Po vyřazení do Zvolena.

V druhém pololetí 1949 zahájení výcviku instruktorů na CS/S-199.

Od 1.12.1949 pokračovací výcvik jednomotorový spolu s dvoumotorovým pokračovacím výcvikem části 8. turnusu LU.

V prvním pololetí 1950 výcvik instruktorů na CS/S-199.

1.5.1950 bylo nařízeno přečíslování pilotních škol a školních základen tak, aby číslování odpovídalo posloupnosti výcviku. Pilotní škola IV a ŠZ IV.


Od 1.6.1950 Pilotní škola II v Piešťanech.

Letouny LU od roku 1950 byly označeny dvojicí písmen podle příslušnosti k pilotní škole: Velitelství učiliště UR, PŠ III v Prostějově UC, PŠ I v Olomouci UA, PŠ IV ve Stichovicích a v Trenčíně UB, PŠ II v Piešťanech UP, PŠ V ve Zvolenu UL.

Elementární výcvik PŠE 10.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Dnem 15.3.1951 byly pilotní školy přejmenovány na letecké školní pluky. 6. lšp LU VÚ ?  v Piešťanech.