Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

24. letecký pluk

24. letecký bombardovací pluk

24. bombardovací letecký pluk VÚ 1531

12.07.2019

Poslední redislokací 47. lp na podzim r.1951 bylo letiště v Hradčanech, kam přelétly C-3. (Letka s B-36 zůstala ve Kbelích a počátkem r. 1952 se stala základem "nového" 47. průzkumného leteckého pluku) Po doplnění letového personálu o nové absolventy z LU bylo možno s výstavbou bombardovacího svazku 46. ld a jeho první bojovou součástí se stal 24. letecký pluk, z počátku o 2 letkách C-3B.

24. lp vznikl 1.9.1951 na letišti Hradčany. Byl v podřízenosti 46. ld.

Velitel mjr. let. Šiml Bohumil.

Zabezpečovací útvary: 17. letištní prapor, 46.rota LZP/ PZN.


24. bombardovací letecký pluk se přesunul od 3.11.1955 do Přerova. Tam z počátku "létal" ještě na C-3, součastně "přezbrojován" na B-228/Il-28.

Zabezpečovací útvary: 17. letištní prapor, 1. prapor PZN.

Reorganizace: k 1.7.1956 na 24. bombardovací letecký pluk reaktivní.

Velitel mjr. Koutenka Václav (+6.2.1957).

Velitel mjr. Pecen Jaroslav.

Velitel mjr. Grolmus Vladimír.

Okolnosti zrušení : reorganizace letectva v r. 1960 a zrušení 46. bold

24. bolp byl zrušen 30.8.1960.

 

Odkazy:

Jaroslav Dvořák - Letcem ve studené válce, Erika 2003

Zpracoval Stanislav Vystavěl.