4. spojovací letka Bechyně VÚ 6142

12.07.2019

9 vrtulníková letka VÚ 8864 v Bechyni byla k 31.7.1974 zrušena.

Z ní vznikla k 1.8.1974 nová 4. spojovací letka VÚ 6142. Ta byla přímo podřízena velitelství 10. LA. Přes toto velitelství byla řízena a jím byl zabezpečován její výcvik a provoz. Operačně však byla nadále podřízena velení 4. A v Písku.

Pozemní zabezpečení na letišti Bechyně zajišťovala 14. rota letištního a radiotechnického zabezpečení VÚ 6324.

Velitelem se stal kpt. Miloslav Skala. ZV byl kpt. Ing. Jiří Staněk, později mjr. Ladislav Pejs. Letovodem byl kpt. Ing. Karel Kožíšek. ZV ILS mjr. Ing. Rudolf Kasa, později mjr. Jaroslav Lacina. ZVP mjr. Jan Hrnčárek. NŠ ?, od května 1979 mjr. Ernest Šutka.

Dále sem přišel personál ze zrušené 4. spojovací letky v Písku a 15. vrtulníkové letky v Českých Budějovicích.

Piloti - por. Stanislav Bauer, por. Ing. Brndiar, ppor. Čechák, por. Karel Jančík,  por. Ing. Kaděra, kpt. mjr. Jozef Knietel, Ing. Karel Kožíšek,  ppor. Kubatka, Karel Linhart, mjr. kpt. Vladimír Mišina, Ing. Piter-Bučko, Ing. Stanislav Šebánek, ..

Piloti Mi-1 : ppor. Antoš, kpt. Jan Bárta, por. Ing. Břicháček, mjr. František Kníže, por. Ing. Zdeněk Muller, npor. Ladislav Pejs, mjr. Bohuslav Roessler od 11.10.1975, kpt. Jan Theier Fotky, ..

Ze Svazarmu přišli - ppor. Ladislav Helcl, ppor. Jiří Nygrín, ppor. Jan Vobr

Palubní technici - por. Josef Dragoun, kpt. Jiří Klerer, ppor. Vladimír Peško, nrtm. Josef Zelenka, 

U letky sloužili dělostřelečtí pozorovatelé na Mi-1AKR por. Stanislav Bělonohý, por. Ferdinand Hořínek, por. Václav Kušina, por. Vladimír Martinec.

U letky byl jeden roj se čtyřmi vrtulníky Mi-4 a dva roje s deseti vrtulníky Mi-1.

Mi-1 1043, 3007, 3012, 3013, 3039, 3051, 4003, 4006, 4007, 4010, 5010, 6013, ..

Mi-1MU 1004, 1010, 5013, 5507, 6013, 6024, 6324, ..

Mi-4 0114, 0499, 0991, 1514, 1552, 1674, 4139, 4143, 4152, 5139, 6528, 8529, 8539, 8541, 9153, 9545, 9552, ..

 helo1450.JPG (34664 bytes)

Od 19. do 30.6.1976 probíhal u letky výcvik pilotů vrtulníků v záloze. Svazarmovští piloti Vondruška, Kocourek, Hulej, Dejmek, Dvořák se cvičili v létání na Mi-1 na III. třídu. Instruktoři mjr. Kníže a kpt. Bárta.

Velitelem letky se stal kpt. Ing. Karel Kožíšek.

25.1.1978

Mi-1 3051

kpt. Kožíšek Karel

Bechyně

Pokles tlaku oleje v reduktoru. Závada vysílače tlaku oleje.

Karel Kožíšek odchází na přeškolení na Mi-24.

5.6.1978

Mi-1 3013

por. Břicháček Pavel

Havlíčkův Brod

Ukazatel otáček motoru na 0. Vysazení vysílače otáčkoměru motoru.

helo1455.JPG (51852 bytes), helo1454.JPG (48425 bytes), helo1453.JPG (49999 bytes). Jeřábování a lety s podvěsem nad vodní hladinou Tálinského rybníka v červnu a srpnu 1978.

Velitelem letky se stal mjr. Ing. Stanislav Šebánek.

14.12.1978

Mi-1 4007

kpt. Theier Jan

?

Vysazení rádia RSIU-3M.

20.12.1978

Mi-1 3012

kpt. Pejs Ladislav

Bechyně

Pokles tlaku oleje v reduktoru na okruhu. Závada vysílače tlaku oleje.

17.1.1979

Mi-1 5010

kpt. Pejs Ladislav

?

Při kontrolním zavisení se vrtulník začal samovolně otáčet doleva. Námraza na listech rotoru.

17.1.1979

Mi-1 3013

por. Muller Zdeněk

?

Vysazení rádia RSIU-3M.

27.3.1979

Mi-4 0499

mjr. Mišina Vladimír

?

Vysazení rádia RSIU-3M v noci.

5.4.1979

Mi-4 0499

npor. Linhart Karel

?

Dým v nákladní kabině. Přehřátí SRO-2.

14.5.1979

Mi-4 0991

mjr. Knietel Jozef

Mladá Boleslav

Signalizace požár za letu. Přistání. Voda v konektoru hlásiče požáru.

11.9.1979

Mi-1 4003

kpt. Pejs Ladislav

Bechyně

Pokles tlaku oleje v reduktoru. Uvolněný vodič kolíku zástrčky.

29.10.1979

Mi-4 0991

npor. Linhart Karel

Bechyně

Nebezpečné sblížení na OSP.

29.10.1979 Mi-4 por. Jančík Bechyně Nebezpečné sblížení na OSP.

Kpt. Jan Theier v roce 1979 odešel létat MiG-15Bis do Českých Budějovic. Fotky

22.5.1980

Mi-1 6013

kpt. Pejs Ladislav

Bechyně

Pokles tlaku oleje v reduktoru. Závada vysílače tlaku oleje.

helo1451.JPG (33771 bytes)

5.9.1980

Mi-1 3039

pplk. Šebánek Stanislav

Bechyně

Pozemní rezonance. Poškozeny listy rotoru.

helo1452.JPG (24493 bytes)

16.10.1980

Mi-4 6528

kpt. Jančík Karel

?

Samovolné zavření žaluzií chlazení oleje motoru. Přistání do terénu.

.

13.10.1981

Mi-4 0991

mjr. Knietel Jozef

Bechyně

Pokles tlaku oleje v zubové spojce. Prosakování hydrauliky stěnou kapiláry signalizace.

.

25.2.1982

Mi-4B 8529

kpt. Žemla Ivan

Bechyně

Vysazení GIK-1 na OSP.

.

23.6.1982

Mi-1 3007

mjr. Pejs Ladislav

1,5 km JV Kadaňský Rohozec

Poškození listu rotoru 2 m anténou R-109 neopatrného radisty..

.

9.9.1982

Mi-4B 4152

mjr. Novák Zdeněk

Bechyně

Závada ARK-5.

.

29.4.1982

Mi-4 0991

mjr. Mišina Vladimír

Bechyně

Únik hydrauliky po vzletu do nákladní kabiny. Vytržená trubka ze šroubení.

.

?.2.1983

Mi-4

? ? Při přeletu z Prostějova do Bechyně dvojice vrtulníků Mi-4 se pro zhoršení počasí rozhodla přistát. Za 15 minut se objevila mlha. Snaha v pátek přelétnou domů za každou cenu.

V roce 1983 byly Mi-1 vyřazeny a přelétnuty do Havlíčkova Brodu. Vrtulník Mi-1 4003 získala vojenská katedra textilní fakulty liberecké VŠST a později po renovaci skupinou kolem pana Lukáše Syrového v letech 2004-2007 do muzea v Kbelích.

11.2.1983 k letce přelétly vrtulníky Mi-4 4152, 4542 a 4552 z Prostějova. 21.4.1983 přiletěl ještě stroj 9147.

Část personálu se přeškoluje na nové vrtulníky Mi-2. Od 2.9.1985 teoretické přeškolení v Prešově a v říjnu létání v Piešťanech.

Vrtulníky Mi-4 byly zrušeny v roce 1985.

K 31.10.1985 4. spojovací letka byla zrušena. Z ní a z 14. vrlt vzniká nová 31. smíšená letka velení a průzkumu - 31. smltvpz.

 

Odkazy: Jiří Havel - O létání v Bechyni (2002)