17. letecký pluk

17. letecký stíhací proudový pluk

17. stíhací letecký pluk Hradčany VÚ 7419

28.10.2016

V létě a na podzim 1952 pokračovala výstavba dalších pluků stíhacího letectva v podřízenosti 15. leteckého sboru. U 5. letecké stíhací divize proudové v Žatci třetím chybějící leteckým plukem, který by dovršil výstavbu svazku, byl 17. lp. Vznikl “Nařízením MNO-GŠ/OMS čj. 001536-52 spolu s čj. 0016995-OMS z 19.4.1952.

11.8.1952 nařídil velitel letectva sbor. gen. Hanuš Josef čj. 0046819-VL k  1.9.1952 zřídit 17. letecký stíhací pluk proudový v Žatci a podřídil jej veliteli 5. letecké stíhací proudové divize Žatec. Ustanovení  funkcionářů provedeno MNO-VL zvláštním KR. Organizace a počty podle PMP tabulka č.7/108. Materielní zabezpečení provádí 2. ltd - 15. letištní prapor.

Velitel pluku byl škpt. let. Jaďut Štefan.

Velitelský roj: SH–01; -02; -03; -04; další (cvičné a kurýrní) dle potřeby až po -09, 1. letka: VF-10 až 29, 2. letka: NC-30 až 49, 3. letka: ZJ-50 až 69, 4. letka: YE-70 až 89.

helo4970.jpg (108784 bytes) S-102 VF-14.

Na podzim 1954 došlo k  její  redislokaci do Mladé.


Na podzim 1954 došlo k redislokaci celé 2. lsd z kolébky letectva v Mladé na Slovensko. V té době byl v Přerově zrušen 7. letecký školní pluk. Obě tyto skutečnosti významně ovlivnily další existenci "sedumnáctky". 

Od 11.1954  letiště Mladá. Zde došlo fakticky "ke znovu postavení 17. slp, neboť spolu s bývalým velitelem 7. lšp mjr. Dolíhalem Františkem z Přerova "přešla" i veliká skupina přeškolených pilotů. Podřízenost od 1.11.1954 již jako 17. slp  to byla 5. sld "podřízená" 15. sls  VL

Velitel pluku od roku 1954 byl pplk. Dolíhal František.

Historie.

Po reorganizaci PVOS k 1.3.1955 byl 17. slp stále u 5. sld, ale která byla nyní "podřízená" SL-PVOS až do 31.12.1956 .


Od 11.1955 letiště Hradčany.

 Od 1.1.1957 do léta r. 1958 stále u 5. sld  - pod "společným" VLaPVOS.

Po „přečíslování" v létě r. 1958 5. sld na 3. sld, zůstal 17. slp až léta r. 1961 v její podřízenosti a plnil úkoly v hotovostním systému PVOS.

Velitel pluku byl od 1958 mjr. Ing. Otáhal  Karel.

17. slp přešel k 1.9.1961 od 3. sld pod 1. sld.

Velitel pluku byl od 1961 - mjr. Ing. Skácel František; 1962 - pplk. Ing. Nývlt Vladimír do reorganizace v r. 1964 na "sbolp"!

U vrtulníkového roje 17. slp v Hradčanech byly dva vrtulníky Mi-1. Létali na nich piloti Jaroslav Běleš, Kocemba, Karel Uher, Píšek.

helo1132.JPG (39375 bytes)

17. slp byl zrušen v roce 1964. Pokračovatelem byl 2. sbolp.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.