Údržba v Plzni

04.09.2016

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: LP 24 1946-49, LP 25 1946-48, Letecká hlídka Bezpečnostního letectva 8.11.1948-50, LP 4 1949-50, LP 6 1950, LP 5 1949-51, 45. dpzlp 1949-58, 51. lp 1950-52, 4. lp 1951-54, 18. lp 1951-53, 22. ld 1951-54, 1. spojlt 1963-64, 19. vrlt 1964-74, 321. vrtulníkový roj 1964-74, Svazarm 1964-74.

V roce 1963(?) byla zřízena 1. letecká technická opravna 1. lto pro zabezpečení revizí a oprav letecké techniky útvarů 1. A umístěná na bývalém letišti Plzeň-Škvrňany ve velkém hangáru. 1. lto byla podřízena příbramské 1. A.

Od 1.9.1965 byla podřízena ZVO v Příbrami. Úkolována byla LO ZVO.

6.4.1968

Mi-4 4116 od 13.vrlt

kpt. Babula Bedřich, kpt. Krahulec, mjr. Dudek

LVO Plzeň

Při přistání s dojezdem (nerovný terén) vznikla pozemní rezonance. Po odpoutání ve výšce asi 7 m destrukce ocasního nosníku. Pád s převrácením.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: 19. vrlt 1964-74, 321. vrtulníkový roj 1964-74, Svazarm 1964-74, 11. vrlt 1974-85, 1. spojlt 1974-85, Odloučená skupina Leteckého oddílu MV 1975, 4. lt 51. vrp 1982-83, 11. vrp 1985-89. 

Od 1.9.1969 byla podřízena velitelství příbramské 1. A.

V březnu 1970 se technický personál 1. velitelské letky z Bechyně zúčastnil školení na provádění revizí I. a II. v Plzni a v LVO Brno-Černovice. Kronika 33. V červnu 1970 byla založena skupina TO u 1. velitelské letky.

 

V roce 1974(?) z 1. lto vznikly Letecké vojskové opravny 1. LVO. Zajišťovaly opravy vrtulníků  příbramské 1. A.

Zalétávací piloti - mjr. František Klouček, mjr. Josef Čapek. Palubní technik - mjr. Dudek.

15.10.1979

Mi-4 3012

mjr. Čapek Josef

Hradec Králové

Při přeletu z Bor do HK kouř v kabině a zvýšená teplota. Během přistávání signalizace požár. Zápach spáleniny. Hašení. Ulomený výfukový nátrubek 7. válce.

.

24.7.1981

Mi-1MU 6016

mjr. Čapek Josef, mjr. Klouček František

Plzeň

Třesení vrtulníku. Přistání. Nepravidelná činnost 3 svíček.

V roce 1985 v souvislosti se vznikem 11. vrtulníkový pluku vzniklo technické oddělení pluku.

TOP má statut opravárenských zařízení pluku, jehož hlavním úkolem je udržovat vrtulníky v dostatečném resursu, provádět na nich předepsané práce č. 2 nebo 3, výměny těžkých agregátů apod. Střední a generální opravy strojů prováděly Letecké vojskové opravny LVO v Havlíčkově Brodě.

Dělí se podle odborností na :

skupinu předepsaných prací a oprav draků a motorů,

skupinu skupinu předepsaných prací a oprav speciálního a elektrického vybavení,

skupinu předepsaných prací a oprav letecké výzbroje,

skupinu oprav radiovybavení,

skupinu předepsaných prací a oprav radiotechnického vybavení,

kontrolní a ověřovací skupinu

a skupinu strojních dílen.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: 11. vrp 1990-91. 

V souvislosti s ukončením činnosti na letišti Plzeň v roce 1991 přesun TOPu na letiště do Dobřan.