Údržba v Hradčanech

04.08.2016

Údržba techniky útvarů a jednotek: 46. bold 1951-54, 47. lp 1951, 24. bolp 1951-55, 25. bolp 1952-54, 29. bolp 1951-55, 17. slp 1955-64, 26. slp 1956-58, Fotoletecká skupina 1959-68, 2. sbolp 1964-68 

Na jaře 1953 byly založeny opravny pod názvem 46. letecké divizní opravny na letišti Hradčany u Mimoně. Dílny prováděly opravy a odstraňování závad na trofejních letounech Siebel C-3 pod širým nebem. Byly v podřízenosti 46. ld. V březnu 1955 se 46. bold přesunula do Přerova, čímž došlo ke sjednocení obou složek opraven. 

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Údržba vrtulníků Sovětské armády v letech 1968-1991.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Údržba vrtulníků firmy AEROCENTRUM, spol. s r.o. 1999-2002. V zimě roku 2001-02 v zatepleném úle pracovníci Novosibirského aviaremontnovo zavóda zvládli generální opravu Mi-8 OK-XYC.