Týlové zabezpečení na letišti Boží dar - Mladá

 05.05.2017

Letiště Boží Dar se nacházelo ve Vojenském výcvikovém prostoru Milovice.

Prvním týlovým útvarem byla Letištní peruť 9, z ní vznikla Letecká základna 9. (LZ 9). Velitelem byl plk. let. Jan Kolář. Existence je uváděna od července 1946 a užívala krycí číslo VÚ 8982, od října 1949 pak VÚ 5213. Zabezpečovala Letecký pluk 41, od března 1948 "T. G. Masaryka"- až do léta 1949, kdy byl redislokován do Havlíčkova Brodu.

V té době byly zahájeny přípravné práce k vybudování nové betonové VPD v lokalitě, která vešla do vědomí leteckého lidu jako Mladá.

Výstavba betonové VPD.

Letiště v Mladé bylo mezi prvními, na nichž byly vybudovány nové betonové VPD. V období 1950 až 1954 sehrálo mimořádnou roli v historii čs. letectva, kdy se stalo doslova kolébkou našeho stíhacího letectva. Je tedy přirozené, že týlové zabezpečení zde hrálo významnou úlohu. Protože v uvedeném období zde přecvičované a nově vzniklé letecké stíhací pluky působily "přechodně", také jejich zabezpečující letištní prapory byly zřízeny většinou dříve a jinde a zde měly jen "přechodné působiště. Proto se jim zde nebudeme věnovat podrobně a uvádíme jen jejich seznam s odkazem na zabezpečovaný letecký pluk a na Týl na  letišti …. ("trvalého") působiště, po redislokaci z Mladé.

V období 1951 až 1952 :

1. letištní prapor (1. lp) Týl na letišti Planá u Českých Budějovic

4. letištní prapor (8. lp) Týl na letišti Dobřany

10. letištní prapor (9. lp) Týl na letišti Planá u Č. Budějovic

11. letištní prapor (5. slt/PVSL) Týl na letišti Přerov

18. letištní prapor (5. lp) Týl na letišti Dobřany

23. letištní prapor (11. lp) Týl na letišti Žatec

V období 1953 až podzim r. 1954 zde probíhala výstavba 166. (později přečíslované na 2.) letecké stíhací divise proudové. V jejím "složení" byly: 51./7. lsp, 2. lsp a 6. lsp. 

První útvarem byl 51. letecký pluk, redislokovaný z Plzně-Borů do Mladé ještě v r. 1952 spolu s 2. letištním praporem. Ten vznikl v Plzni Borech z podstaty Letecké základny 2, když letiště v Plané u Č. Budějovic bylo potřeba uvolnit  pro výstavbu nové betonové VPD. Na Bory byl přemístěn spolu s bývalým LP 4 "Letce Vašátka".

Po redislokaci 7. lsp na podzim r. 1954 do Košic, "převzal" 2. lpr k zabezpečení do Mladé redislokovaný  17. slp. Ten zde působil do podzimu r. 1955.

Dalším útvarem, který 2. lpr "převzal" byl 29. bolp. Ten zde prodělal přecvičení na B-228 a reorganizaci na "proudový". Při snížení stavů ČSLA v srpnu 1958 byl 29. bolp zrušen.

2. lpr se stal základem pro: 1. prapor zvláštního určení, působící zde do r.1960. Další informace o něm  nemáme.

Další "týlové" útvary byly do Mladé redislokovány ze Slovenska, po zrušení některých leteckých školních pluků:

26. letištní prapor pro nově zřízený 2. lsp, který "odešel" na podzim 1954 spolu s 2. lsp do Bratislavy (Týl na letišti Bratislava)

22. letištní prapor VÚ 2066. 1.8.1953 byl 2. lšp v Prešově zrušen a 22. lpr byl redislokován do Mladé pro nově zřízený 6. letecký stíhací pluk. Velitelem byl v té době pplk.Sekyra Otakar.

V r.1954 bylo zahájeno přezbrojení 47. leteckého průzkumného pluku na proudovou techniku a od října 1954 se jeho novým působištěm stala Mladá a jeho "týlovým" útvarem pak 22. lpr. Tak vznikl "tandem", působící v Mladé až do podzimu r.1968!  

Velitelé 22. lpr: pplk. Dulla Jan (1954); npor. Petržela František (do 1956); plk. Nechutný Václav (1962); kpt. Ing. Hrubec František (1966); pplk. Ing. Klakurka Miloslav (1969).

V podřízení 22. lpr vznikla v r.1962 22. letištní a PZN rota "S". Při "přejmenování"praporů PZN na RTZ v r. 1963 z ní vznikla 22. letištní a RTZ rota "S".

V roce 1965 byly rozděleny na samostatné útvary. Pro letištní zabezpečení vznikla 22. letištní rota "S" působící zde až do podzimu r. 1968. (2. rota RTZ "S" viz RTZ na letišti v Mladé)

Dále zde byla dislokována v období 1962 až 1968: 102. spojovací rota "S".

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

V důsledku "nutných redislokačních změn po Srpnu" se jejich novým působištěm stalo letiště Pardubice Týl na letišti Pardubice.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.