Cvičná letka 3

12.07.2019

K 8.7.1946 na bázi dřívější Skupiny pro kurýrní službu u VL 3. O v Brně, která působila od 15.6.1946, byla zřízena Cvičná letka 3 VÚ 5329. Byla podřízena VL 3. O.

Používala letouny K-68, K-65, C-104, C-3, C-4/C-104, C-2, C-8 a D-44.

Letouny byly označeny písmenem B. 

Zabezpečovala bojový výcvik absolventů LVA a pilotních škol LU, docvičovala a přezkušovala piloty, kteří z různých příčin přerušili bojový letecký výcvik na dobu delší jednoho měsíce, a přecvičování stíhacích pilotů na dvoumotorové letouny. Rovněž plnila úkoly kurýrní služby.

První velitel byl škpt. let. Alois Novotný. Další byl škpt. let. Otmar Kučera, škpt. let. Jan Mokrejš, škpt. let. Judovít Jasík, por. let. Vladimír Kokeš, kpt. let. Julius Fichtl, kpt. let. Josef Janoušek.

K 12.3.1947 bylo u letky: jeden letoun C-104, devět letounů C-8.

K 1.8.1947 přešla CL 3 do sestavy V III. LS.

 ---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům  ----------

K 25.4.1949 bylo u letky: čtyři letouny C-2, jeden letoun C-3, 12 letounů C-4/C-104, tři letouny K-65 a 11 letounů K-68.

Od 1.10.1949 nové krycí číslo VÚ 9379.

K 1.6.1950 přešla CL 3 do podřízenosti 3. ld.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

K 1.10.1950 je CL 3 podřízena veliteli 4. ld.

K 31.10.1950 bylo u letky: čtyři letouny C-2, jeden letoun C-3, jeden letoun C-4, tři letouny C-104, dva letouny C-106, jeden letoun K-65, šest letounů K-68 a jeden letoun D-44.

K 15.1.1951 byla CL 3 zrušena.