2. divize PVOS Brno VÚ 7357

12.07.2019

2. sbor PVOS se k 1.9.1969 přejmenoval na 2. divizi PVOS.

Velitel byl plk. Barták Stanislav, plk. Obuch Milan, genmjr. Lichvár Štefan, genmjr. Střecha Josef, genmjr. Ing. Jurica Rudolf, plk. gšt. Ing. Nekvasil Jiří.

Náčelník odd. SL: pplk. Ing. Petr Karel, plk. Ing. Šídlo Vladimír, pplk. Vlk Alois, pplk. Ing. Veselý Pavel.

Součásti velitelství sboru: velitelské stanoviště sboru, 2. velitelská letka, 22. provozní prapor, 22. prapor spojení  Brno, 22. opravna.

Podřízené bojové útvary svazku: 

stíhací letectvo - 8. slp, 31. lpr, 17. pr pzn/rtz.

radiotechnické vojsko - 61. radiotechnický prapor BRNO, 62. radiotechnický prapor OSTRAVA, 63. radiotechnický prapor TRNAVA, 64. radiotechnický prapor ZVOLEN.

PLRV - 76. protiletadlová raketová brigáda BRNO /reorganizována na 76. plrp/, 77. protiletadlová raketová brigáda OSTRAVA /reorganizována na 77. plrp/, 186. protiletadlový raketový pluk  PEZINOK.

2. velitelská letka byla zrušena k 1.9.1974. Poté opět 2. velitelský roj.

V září 1977 zřízeno velitelství pro řízení rt pr. Došlo i k redislokaci některých jejich štábů a vytvořen nový rt pr. 2. radiotechnická brigáda Brno VÚ 4074 a 3. provozní prapor Rebešovice VÚ 4119.

61. radiotechnický prapor - Sokolnice VÚ 5948, 62. radiotechnický prapor - Stará Ves VÚ 5984, 63. radiotechnický prapor - Hlohovec VÚ 5220, 64. radiotechnický prapor - Zvolen VÚ 6155, 65. radiotechnický prapor - Mierovo VÚ 5349.

V roce 1983 se 8. slp přesouvá do Brna.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

V důsledku politických změn z konce r. 1989, došlo postupně ke změně názorů na organizaci a dislokaci armády-včetně jednotek a útvarů v systému PVOS. Dosavadní dislokace jednotek"vojskové protiletadlové obrany", zejména její "početnost" byla uznána jako „neodpovídající změněným poměrům“. Jednotky  podřízené PVOS i PVOV byly sloučeny do "jednotné" PVO.

K 1. květnu 1990 vzniká nové Velitelství letectva a PVO, které je dislokováno ve Staré Boleslavi. Pod toto velitelství patří 1. smls v Hradci Králové, 3. dlp Kbely, 2. d PVOS Brno a 3. dPVOS Žatec.

Od roku 1990 8. slp vystřídal letiště Náměšť nad Oslavou, Malacky.

Bylo snaha zajistit rovnoměrnější „rozložení sil a prostředků“ i ve východní části státu. Proto byla"původní" 2. d PVOS  byla "rozdělena". K 1. květnu 1991 vznikla 2. divize PVO Brno a 1.divize PVO Trenčín.

Zpracoval Stanislav Vystavěl.