Týlové zabezpečení na letišti Plzeň

16.06.2021

Bývalé letiště Plzeň-Skvrňany zůstalo travnaté a to ovlivnilo jeho využití! Působila zde celá řada leteckých pluků (LP 24, LP 25, LP 5, LP 4/ LP 6). Od r. 1951 5. lp, 51. lp, 4. lp a 18. lp. Nejdéle zde působil 45. lp/45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk "Jabůrci".

Po skončení II. světové války se počítalo s jeho využitím pro útvary našeho letectva. Pro jejich týlové zabezpečení zde vznikla Letištní peruť 6.

Z ní vznikla letecká základna Letecká základna 6 (LZ 6) Plzeň VÚ 5445, které bylo od 1.10.1949 změněno na VÚ 6991.

V r. 1951 byla reorganizována na 6. letištní prapor VÚ 6991.

Když bylo potřeba uvolnit v roce 1951 letiště v Plané u Českých Budějovic pro výstavbu nové betonové VPD, byla přemístěna spolu s bývalým LP 4 "Letce Vašátka" i Letecká základna 2 (LZ 2). Při reorganizaci týlu na letištní prapory z její podstaty vznikl v Plzni 2. letištní prapor. Zabezpečoval 51. letecký pluk, který byl redislokován v roce 1952 do Mladé k přezbrojení na proudová letadla. (Týl na letišti Mladá.)

Letiště se svou polohou stalo významné v r. 1951 natolik, že zde byla zřízena 22. letecká stíhací divize pístová a spolu s ní k 1.6.1951 "nový" 4. lp a 18. lp.

Pro týlové zabezpečení 4. lp byl určen 6. letištní prapor VÚ 6991. Jeho prvním velitelem byl pplk Janota…. Zde působily 4. lp a 6. lpr do října 1954, kdy byly oba útvary redislokovány do Pardubic. (Týl na letišti Pardubice.)

Další "pístový" 18. lp byl zabezpečován 9. letištním praporem VÚ 5213. Ten vznikl při reorganizaci týlových útvarů na jaře r.1951 z LZ 9. Jeho prvním velitelem byl mjr. Volf Vladimír. Velitel 9. lpr: pplk. Končál.., mjr. Valach, .., kpt. Borovička.., pplk. Matuška.., pplk. Lolek.., pplk. Rybišar….) V listopadu 1953 byly oba útvary přemístěny na letiště Pardubice k přezbrojení 18. lsp na proudovou techniku. (Týl na letišti Pardubice.)

1.9.1952 byl zřízen k zabezpečení (45. lp/45. dpzlp) 30. letištní prapor VÚ 1731. Velitelem ustanoven mjr. Hanousek .., později dlouhá léta npor./pplk. Šebela František.

V létě 1958 byl z Plzně do Dobřan redislokován 45. dpzlp i ze zabezpečovacím 30. lpr. (Týl na letišti Dobřany.)

 

Zabezpečení vrtulníkových jednotek po roce 1963.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

31.7.1974 vznikla v Plzni 11. rota letištního a radiotechnického zabezpečení sloučením prostředků od jednotlivých letek z posádek Karlovy Vary, Slaný, Klatovy, Příbram. (11. rlrtz zabezpečovala 11. vrlt a 1. spojlt). Její velitelé: mjr. Kudlička Zdeněk (1974-1977), mjr. Svoboda Josef (1977-1981), mjr. Hrstka Ladislav (1981-1984), kpt. Prskavec Vladimír (1984-1985). Rota byla zrušena 1.7.1985.

11. vrtulníkový pluk byl založen 1.7.1985. K zabezpečení úkolů a provozu 11. vrp na letišti Plzeň sloužil 111. prapor letištního zabezpečení a 11. rota spojení a radiotechnického zabezpečení.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Letiště Plzeň bylo zrušeno na podzim 1991 a 11. vrp se přemístil místo zrušeného 5. slp na letiště Dobřany. (Týl na letišti Dobřany.)

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.