Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Od 1.6.1945 Velitelství letecké oblasti 4 (VLO 4) do 28.10.1945

 

Od 28.10.1945 Velitelství letectva 4. oblasti (VL 4. O) do 1.8.1947

Od 28.10.1945 Velitelství leteckého týlu 4. oblasti do 2.1.1946

 

Od 2.1.1946 Velitelství leteckých základen 4. oblasti (V LZ 4. O) do 1.8.1947

 

Od 1.8.1947 Velitelství IV. leteckého sboru (V IV. LS) do 26.4.1948

Od 1.8.1947 Velitelství III. leteckého okruhu (V III. LO)  do 1.1.1951 

 

Od 1.1.1951 3. letecká technická divize

25.08.2020

8.6.1945 byl vydán výnos čj. 8016/let.taj. 4, jímž byl určen do funkce velitele Letecké oblasti 4 v Bratislavě dnem 1.7.1945 pplk. gšt. Jozef Tóth.  Byly mu podřízeny pozemní útvary letectva.

15.6.1945 v Popradě vzniklo Náhradní těleso letecké oblasti 4.

7.8.1945 Kukuruznik, jako dar od Rudé armády, byl přidělen velitelství letecké oblasti 4 na letiště Vajnory. Ten byl vyroben v roce 1943 jako typ U-2LNB (lehký noční bombardér) výr. č. draku 5868. 

K 15.9.1945 zřízen Letecký náhradní pluk 4 v Popradě, který měl za úkol evidenci záloh, výcvik povolanců a záloh. Za mobilizace měl za úkol postavení nových útvarů.

 

Velitelství bylo k 28.10.1945 transformováno na Velitelství leteckého týlu 4. oblasti. Velitel mjr. let. Július Trnka. 

K 28.10.1945 vzniklo nové Velitelství letectva 4. oblasti VÚ 2274. Velitel plk. let. Ján Ambruš. Byly mu podřízeny bojové 4. ld a zpravodajské útvary letectva LP 44 v oblasti a prostřednictvím Velitelství leteckého týlu 4. oblasti, reorganizovaného od 2.1.1946 na Velitelství leteckých základen 4. oblasti, také všem pozemním útvarům letectva v oblasti kromě leteckých škol.

K 1.3.1946 byl Kukuruznik předán do LZ Trenčín.

31.3.1946 letecký den v Baťovanech.

3.5.1946 letisko Vajnory, lietadlo Aero C-3.323, posádka pilot por. let. J.Jakab, rtm. let. M. Jankovič, príslušníci V LZ 4. O, pristátie so zatvoreným podvozkom, poškodenie vrtule, spodok trupu a kryty motorov, stroj opravený.

7.5.1946 poľné letisko pri Humennom, posádka kpt. let. Rehuš, pplk. Kvapil, príslušníci V LZ 4. O, po štarte letounu Fieseler Fi 156.513 / K-65 vysadil motor. Pád z malej výšky, poškodený podvozok, vrtuľa a ľavé krídlo, aeroplán išiel do opravy v Trenčíne.

27.6.1946 veliteľ Leteckej oblasti 4 brigádny generál Ján Ambruš vyznamenáva príslušníkov LP 30 v Trenčíně.

Vznikla Spojovací peruť 4 ve Spišské Nové Vsi v podřízenosti VL 4. O.

Od 1.8.1946 v podřízenosti i CL 4.

Od jara 1946 v podřízenosti i Spojovací letka 4 ve Spišské Nové Vsi.

 

K 1.8.1947 VL 4. O reorganizováno na Velitelství IV. leteckého sboru VÚ 2274. Byly mu podřízeny divize a pluky bojového a zpravodajského letectva v oblasti.

Velitelství leteckých základen 4. oblasti bylo reorganizováno na na Velitelství III. leteckého okruhu (V III. LO) VÚ 5403, od 1.10.1947 VÚ 6399, to převzalo působnost v oblasti materiálně technického a týlového zabezpečení na základě teritoriálního členění: zabezpečoval letectvo v rámci  IV. LS na území Slovenska.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

6.3.1948 bylo nařízeno částečné rámcování V IV. LS, čímž přešel LP 44, CL 4 a SL 4 do sestavy 4. ld.

26.4.1948 bylo nařízeno úplné rámcování V IV. LS.


K 25.11.1950 se V III. LO přemístilo do Piešťan.

Ke dni 1.1.1951 byl reorganizován na 3. leteckou technickou divizi.