Pilotní škola IV ve Stichovicích

Pilotní škola IV v Trenčíně

29.01.2022

Pilotní škola II ve Stichovicích byla k 1.5.1950 přejmenována na Pilotní škola IV ve Stichovicích VÚ 9957.

Letouny LU od roku 1950 byly označeny dvojicí písmen podle příslušnosti k pilotní škole: Velitelství učiliště UR, PŠ III v Prostějově UC, PŠ I v Olomouci UA, PŠ IV ve Stichovicích a v Trenčíně UB, PŠ II v Piešťanech UP, PŠ V ve Zvolenu UL.

Výcvik na C-2, C-3 a C-106.

Od 22.6. do 5.10.1950 Mojmír Reich sloužil u PŠ IV. Učiteľom lietania bol určený na základe DR LU čís. 14 čl.138 zo dňa 10.7.1950. Dňa 27.7.1950 obdržal potvrdenie o schopnosti lietať samostatne cez deň na K-75 a 31.8.1950 na C-5. Zdroj.


V říjnu 1950 po odchodu LP 3 z Trenčína do Stichovic, se PŠ IV přestěhovala do Trenčína s letouny C-2, C-3 a C-106.

Od 18.10.1950 Mojmír Reich prišiel do Trenčína s PŠ IV.

Dnem 15.3.1951 byly pilotní školy přejmenovány na letecké školní pluky. 3. lšp LU VÚ 3999.