2. spojovací letka VÚ 7717 Trenčín (do 1979)

04.10.2023

2. vrtulníková letka byla přejmenována v září 1963 na 2. spojovací letku. Velitel mjr. Kohútik.

Letka působila ve prospěch velitelství 2. vojenského okruhu.

25.10.1963

Mi-1MU

npor. Myslivec

U Veselí nad Moravou

Vysazení motoru v noci. Po dosednutí do terénu převrácení.

Od roku 1964 byla 2. spojlt podřízena 46. dvld Olomouc.

8.6.1965

Mi-1

mjr. Čaplický Bedřich

?

Technikem zapomenutá krytka poškodila ventilátor.

.

9.6.1965

Mi-1

npor. Mihálík František

?

Závada na motoru. Přistání.

.

21.6.1965

Mi-4 9153

mjr. Korytár Milan, mjr. Caplický Bedřich, ? a 4 osoby

Zlatná nad Ostr.

Při pokusu o vzlet zachycení o stromy. Poškozeny okrajové oblouky.

Velitel pplk. Bedřich Čaplický. ZVL  mjr. Milan Korytár.

K 1.9.1965 vytvořeno velitelství východního vojenského okruhu.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Tři Mi-1 a dvě Mi-4 dostala letka od zrušené 13. vrtulníkové letky z Mladé.

17.11.1969

Mi-1 4010

mjr. Toman Zdeněk

Prostějov

Závada na kompasu.

.

29.1.1970

Mi-1 4016

mjr. Toman Zdeněk

?

Přestal ukazovat plnící tlak.

.

4.4.1970

Mi-1 3011

pplk. Horký Richard

?

Pokles teploty oleje, před přistáním pokles tlaku a zvýšení teploty oleje. Motor se zadíral.

.

27.7.1970

Mi-1 3016

kpt. Piták Milan

?

Rozsvícení signalizace požár za letu. Uvolnění výfuku.

 

25.8.1970

Mi-4 2142 2.spojlt

+ mjr. Tavač Štefan, npor. Šulík Ján, + kpt. Bělánek Jaroslav, + mjr. MUDr. Culek Jaroslav, + mjr. Vachan Josef a 6 osob zraněno

Severní svah Panošina 1021,8 m u Strečna

Za špatného počasí náraz do svahu. Podrobnosti.

.

8.12.1970

Mi-1 3016

pplk. Čaplický Bedřich

?

Za letu v noci za ZPP vysazení umělého horizontu.

V roce 1974 byla 2. spojlt převedena pod 10. LA.

V letech 1974 až 1977 u letky létal pilot Štefan Vazovan.

16.7.1975 vrtulník Mi-4 měl podíl na sestřelení polského letounu An-2. Letecká badatelna.

Velitel letky pplk. Slavoj Kaššovic. ZV ILS mjr. Pavol Dzurák.

31.1.1978

Mi-1 4010

por. Bizoň Ondrej

Trenčín

Nepravidelné kolísání tlaku oleje. Přistání. Kmitání odporového drátu vysílače tlaku oleje.

31.1.1978

Mi-1 4009

por. Bizoň Ondrej

Trenčín

Vysazení přijímače RSIU-3M.

25.4.1978

Mi-1 6012

pplk. Kaššovic Slavoj

Trenčín

Kolísání otáček a třesení. Přistání. Závada magneta.

Velitel letky mjr. Ján Chlpík. ZVL pplk. Antonín Drozd. ZV ILS por. Ing. Milan Šoltýs.

5.2.1979

Mi-4 1146

pplk. Drozd Antonín, mjr. Sekereš Antonín, kpt. Marenčík Jozef

Trenčín

Za letu v mracích na OSP závada na odmrazovacím systému.

6.2.1979

Mi-4 1146

kpt. Maté Jozef, mjr. Sekereš Antonín, ppor. Vaník Ondrej

Trenčín

Za letu na OSP v noci pokles tlaku oleje spojky. Prosakování pryžové hadice.

21.2.1979

Mi-1 4010

kpt. Piták Milan, pplk. Kaššovic

?

Pokles tlaku paliva. Závada vysílače tlaku paliva.

15.3.1979

Mi-1 4010

kpt. Piták Milan

?

Kmitání ručičky teploty hlav válců. Závada vysílače.

4.5.1979

Mi-1 6012

por. Popelák Miroslav

Trenčín

Třesení a pokles otáček motoru. Prasknutí skříně dmychadla.

4.5.1979

Mi-4 0993

mjr. Sekereš František, mjr. Sekanina Vojtech, por. Levčík Ladislav

Trenčín

Vysazení rádia za letu v noci.

2. spojlt od 1980