Letecké opravny Malešice, n. p.

Letecké opravny Malešice, s. p.

LOM PRAHA s. p. 

Oficiální stránky státního podniku.

27.04.2024

Na základě dekretu prezidenta republiky č. 100/45 bylo znárodněno celkem 160 podniků průmyslu kovodělného a strojírenského s 260 závody, ve kterých bylo zaměstnáno celkem 185 000 osob. Kromě jiných průmyslových podniků, byly znárodněny také podniky leteckého průmyslu, které zhruba do poloviny roku 1946 vystupovaly nadále samostatně. V další fázi pak byly soustředěny do tří nových národních podniků. Jednalo se o PAL spojené závody pomocného automobilového a leteckého průmyslu, národní podnik, se sídlem v Českých Budějovicích, Automobilové závody, národní podnik, se sídlem v Praze a Letecké závody, národní podnik, se sídlem v Praze. Vyhlášení těchto tří národních podniků provedl ministr průmyslu Bohumil Laušman vyhláškami č. 1293, 1377 a 1378 ze 7.3.1946, které byly uveřejněny v Úředním věstníku až ve dnech 16.5. a 1.6.1946. Zestátnění (krádež) továrny.

Do Leteckých závodů národní podnik (dále LZ n.p.) byly začleněny majetkové podstaty znárodněných podniků Aero, továrna letadel Dr. Kabeš v Praze IX, Rudý Letov, Čsl. továrna na letadla v Letňanech, Akciová společnost Walter v Praze Jinonicích a z majetkové podstaty znárodněného podniku Českomoravské strojírny a.s. (dále ČMS a.s.) byly do LZ n.p. převedeny závod na výrobu a opravu aut v Praze Karlíně, automobilové a letecké závody v Praze Libni, Praze Vysočanech, ve Kbelích, v Malešicích a autoopravny v Hradci Králové, Brně, Moravské Ostravě a Uherském Hradišti.

Po reorganizaci byly LZ n.p. tvořeny třemi závody se závodními ředitelstvími.

Závod v Letňanech se skládal z výrobny Letňany (předtím Rudý Letov Letňany), z výrobny v Praze IX, ulice Julia Fučíka 305 (předtím Aero Dr. Kabeš – letadlové oddělení), z výrobny v Praze X Karlíně, ulice Palackého 38 (předtím ČMS – letadlové oddělení Praga) a opravny Kbely (předtím ČMS Praha X Kbely).

Závod na výrobu leteckých motorů a vrtulí v Jinonicích tvořila výrobna v Jinonicích (předtím Walter a.s.) a opravna leteckých motorů v Malešicích (předtím ČMS – oddělení letadlových motorů Praga).

Posledním závodem byla automobilka s hlavní výrobnou v Praze IX Vysočanech, ulice Julia Fučíka 616 (předtím automobilové oddělení firem Aero a ČMS – Praga).

Ředitelem LZ n.p. byl jmenován ing. Ferdinand Tichý, ředitelem závodu Letňany byl ing. Viktor Syrový, obchodním vedoucím závodu Letňany byl Vladimír Kalousek, ředitelem závodu v Jinonicích byl ing. Stanislav Rejna, obchodním vedoucím závodu v Jinonicích byl Josef Louma, technickým ředitelem závodu v Jinonicích ing. František Nušl, ředitelem závodu Vysočany byl ing. Jaroslav Páv.

Podle vládního usnesení č. 1796 ze dne 1.10.1946 měl ministr průmyslu Bohumil Laušman dokončit organizaci LZ n.p., resp. soustředit do 30.6.1947 veškerou leteckou výrobu do jediného národního podniku. Novým vládním usnesením ze dne 1.6.1947 byla lhůta prodloužena do 30.6.1949 a byly provedeny menší změny předchozího usnesení. Na přání LPS a MNO HŠ – VL urychlilo ústřední ředitelství ČZKS n. p. provedení vládního usnesení o celý rok, takže ke sloučení letecké výroby mělo dojít k 1.7.1948 tak, aby mohl být splněn první pětiletý plán. K reorganizaci letecké výroby skutečně došlo v září 1948, kdy byl vyhláškou Ministerstva průmyslu č. 2264 z 11.9.1948 zřízen LET – Letecké závody n.p., jehož podnikové ředitelství sídlilo v Praze VIII, Českomoravská 397. Podnikovým ředitelem podniku LET – Letecké závody n.p. byl jmenován František Horák, dosavadní ředitel závodu AZ n.p., závod 5 Otrokovice. Do reorganizovaného podniku byl začleněn závod 1 Jinonice (výroba leteckých motorů a vrtulí), závod 2 opravna Malešice (oprava leteckých motorů), závod 3 Vysočany (stavba prototypů letadel), závod 4 Letňany (výroba letadel), závod 5 opravna Kbely (oprava letadel), závod 6 Kunovice (výroba a oprava letadel), závod 7 Otrokovice (výroba a oprava letadel) a závod 8 Choceň (výroba a oprava letadel).

ČZKS n.p. byly k 1.5.1949 reorganizovány a z jejich podstaty vznikly Československé závody těžkého strojírenství n.p., Československé závody přesného strojírenství n.p., Československé závody lehkého kovoprůmyslu n.p. a Československé závody automobilové a letecké n.p. (dále ČZAL n.p.). ČZAL n.p. byly zřízeny vyhláškou ministra průmyslu č. 672 ze 30.4.1949 a měly řídit a obstarávat společné záležitosti národních podniků podílejících se na výrobě automobilů, motocyklů a letadel. Původní Vrchní obchodní ředitelství ČZKS n.p. bylo reorganizováno na Kovo a.s. pro obchod s kovodělnými a strojírenskými výrobky a surovinami (dále Kovo a.s.). Oddělení LP ČZKS n.p. bylo začleněno do Kovo a.s. jako obchodní závod IV, které sídlil zpočátku v Jinonicích a zhruba od července 1949 přestěhovaný do Prahy XII, Jugoslávská 1. 

Ve stejné době byla také rozvolněna dosavadní struktura AZ n.p. a LET – Letecké závody n.p.

LET – Letecké závody n.p., závod 1 Jinonice byl reorganizován na Motorlet n.p., závody Jana Švermy v Praze Jinonicích, tvořené základním závodem v Jinonicích a bývalým LET – Letecké závody n.p., závod 2 opravna Malešice.

LET – Letecké závody n.p., závod 3 Vysočany byl reorganizován na Aero n.p., Praha Vysočany se závody Aero Vysočany a Aero Radotín, což byla původně firma PANTOF C. Pantoflíček v Radotíně, předtím začleněná do n.p. PAL.

Z LET – Letecké závody n.p., závod 4 Letňany vznikl Rudý Letov n.p. v Praze Letňanech, tvořený třemi závody.

LET – Letecké závody n.p., závod 6 Kunovice byl reorganizován na Let n.p. Kunovice, tvořený závody v Kunovicích, Otrokovicích a Chocni.

V ČZAL n.p. bylo sdruženo celkem 18 základních závodů automobilové a letecké výroby, rozdělených do čtyřech operativních středisek.

Avia n.p., Rudý Letov n.p., Motorlet n.p., Aero n.p. a Let n.p. byly začleněny do II. operativního středisku – letadla, letecké motory a vrtule.

Pomocný průmysl byl sdružen ve IV. operativním středisku a byly do něj začleněny PAL n.p. v Praze Kbelích (s osmnácti závody), PAL n.p. v Jihlavě (se třemi závody) a PAL n.p. v Praze Modřanech (se čtyřmi závody). Pravděpodobně na přelomu let 1949/1950 došlo také k reorganizaci PAL n.p. a byly vytvořeny PAL n.p. Kbely, Autopal n.p. Nový Jičín, Motorpal n.p. Jihlava, Pražská akumulátorka n.p. Mladá Boleslav, PAL Magneton n.p. Kroměříž a Aeropal n.p. Modřany, jehož hlavní náplní byla výroba leteckých přístrojů.

Rozhodnutím vlády z 20.3.1951 byl k 2.4.1951 změněn název ČZAL n.p. na Československé závody na výrobu vozidel n.p. (dále ČZVV n.p.), které byly vládním nařízením z 1.9.1951 nakonec zrušeny. Pro řízení letecké výroby se v červnu 1951 z ČZVV n.p. vyčlenily Československé závody všeobecné kovovýroby n.p. (dále ČZVK n.p.) v Praze X, Křižíkova 38.

 

V poválečném období, v letech 1947 až 1951, byl závod v Malešicích začleněn pod národní podnik Motorlet Jinonice a v dalších dvou letech patřil pod vedení Leteckých opraven Kbely, n. p.

V roce 1954 se závod osamostatnil jako Letecké opravny Malešice n. p. a byl zařazen do podřízenosti Ministerstva národní obrany.

Po přechodu českého vojenského letectva na sovětskou leteckou techniku na přelomu 40. a 50. let byly v podniku postupně zaváděny opravy leteckých pístových motorů typu AŠ-21, M-42, AŠ-62IR, AŠ-82T a AŠ-82V pro vrtulník Mi-4.

Děda Mráz v Leteckých opravnách Malešice. HC-2 OK-IVA.

Letecké opravny Malešice, s. p.

Zapsáno: 30.6.1989 Vymazáno: 10.3.1992.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

LOM PRAHA s. p.

Zapsáno: 10.3.1992

Předmět činnosti: údržba a opravy leteckých motorů, výroba pístových motorů

 

Koncem 90. let revize vrtulníkových motorů TV3-117 (Mi-24D), TV3-117MT (Mi-17) a TV3-117V (Mi-24V)

APU AI-9Va reduktorů VR-24 (Mi-24) a VR-14 (Mi-17)

Výroba a opravy pístových motorů M332 a M337.

Mail od Jardy Špačka z 28.2.2000. Byl jsem teď dva dny v Moskvě, konalo se tam 4. ruské vrtulníkové fórum. Ze zajímavých informací jen to, že se chystá nový lehký třímístný dvoumotorový vrtulník Mi-60 MAI. Vzniká pod vedením více než osmdesátiletého (mimochodem mu to super pálí) Marata Nikolajeviče Tiščenka (šéfkonstrukce např. Mi-24 a Mi-26). Projekt vzniká ve spolupráci MAI (Moskovskij Aviatičeskij Institut), MVZ (Moskovskij Vertoljotnyj Zavod = bývalá OKB Mil) a Rostvertol (vyrábějí tam Mi-24 a Mi-28). Stroj bude zvláštní tím, že jej bude pohánět dvojice pístových motorů M332 z LOM Praha. Má mít vzletovou hmotnost max.1200 kg, pilot má sedět vpravo, jeden pasažér vlevo a druhý napříč za nimi, zády vlevo ke směru letu. Projekt vzniká pouze pomocí moderní výpočetních konstrukčních programů, letos má být maketa, příští rok prototyp. (Nebylo realizováno.)

V roce 2002 GO Mi-24V "0705". Úprava tygřího nátěru.

Na základě usnesení vlády z 8.1.2003 se hlavním integrátorem programu modernizace vrtulníku Mi-24 stávají Letecké opravny Malešice. Projekt přechází na formu tzv. volné spolupráce. Za její návrh odpovídá Česká republika a my k tomu nyní připravujeme příslušné podklady včetně závěrečného dokumentu, který by měl být podepsán na úrovni vrchních ředitelů národních úřadů pro vyzbrojování všech čtyř zúčastněných zemí. Pokud bude tento dokument parafován, mohly by jednotlivé země začít volnou formou spolupracovat v určitých oblastech jako například ve výcviku, v logistice, ale i u jednotlivých prvků modernizace vrtulníku. Domnívám se, že tato forma je vzhledem k různým legislativním prostředím zemí V4 výhodnější. Například jednání jednotlivých zemí s Ruskou federací či případně s dalšími zahraničními partnery budou určitě pružnější. Česká republika má vlastní představu o úrovni modernizace i časovém harmonogramu. Předpokládáme, že již v 2. polovině roku 2004 začnou práce na prvním prototypu. (Nebylo realizováno.)

Rok 2003 je rokem zásadních změn LOM PRAHA s.p. MO ČR rozhodlo o sloučení státních podniků Letecké opravny Kbely, s. p. a LOM PRAHA s.p.


Rozhodným dnem sloučení byl stanoven 1.4.2003.

Rozhodnutím MO ČR ze dne 17.6.2003 se zrušil Vojenský technický ústav letectva protivzdušné obrany, IČO 60444452. Úkoly a činnosti dosud vykonávané organizací VTÚL a PVO Praha se převádí na státní podnik LOM PRAHA s. p. 

Rozhodnutím Ing. Jaroslava Švarce, ředitele LOM PRAHA s. p. se s účinností od 1.7.2003 zřizuje odštěpný závod VTÚL a PVO, IČO 00000515. Ředitelem o. z. byl s účinností od 1.7.2003 jmenován ing. Libor Šťastný, CSc.

Předmět činnosti: údržba a opravy leteckých motorů, přestavby, opravy pístových motorů, opravy, modernizace vrtulníků a letecké techniky, letecký výcvik pro AČR, informační a komunikační systémy.

Dnem 1.8.2003 byl Ministrem obrany České republiky do funkce nového ředitele LOM PRAHA s. p. jmenován pan Ing. Vratislav Máslo (Ing. Švarc tragicky zahynul).

V Pardubicích se začátkem roku 2004 vytvořilo Centrum leteckého výcviku LOM PRAHA s. p. s vrtulníky Mi-2.

Salónní Mi-8 byly zgenerálkovány a zmodernizovány. Ale trvalo to i neuvěřitelných 11 měsíců.

Česká armáda získá od Ruska 26 vrtulníků v hodnotě 4,7 miliardy korun. Vrtulníky Rusko dodá v rámci deblokace svého dluhu vůči ČR. Potřebné smlouvy o dodání strojů podepsaly obě strany 16.9.2004. "Česká strana dle podepsaných smluv do konce roku 2006 získá 16 kusů vrtulníků Mi-171Š a 10 kusů vrtulníků Mi-35 (Mi-24V) v celkové hodnotě 184 miliónů dolarů," uvedl mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek. Označení Mi-35 Rusko používá pro exportní verze všech typů vrtulníků Mi-24. Za českou stranu smlouvu podepsal státní podnik LOM PRAHA a za ruskou stranu firma FGUP Rosoboronexport.

Leden 2005. Práce na Mi-17 "0840" a Mi-24V "0790". helo2444.jpg (754363 bytes), helo2445.jpg (85574 bytes). Fotky pořídil Jakub MiD Fojtík se se souhlasem firmy LOM PRAHA, s.p.

V LOM se ale dějí věci. Chystaná dodávka vrtulníků z Ruska pro českou armádu málem skončila krachem. Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu počátkem roku vydala rozhodnutí o odebrání povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem  státnímu podniku LOM PRAHA s tím, že proti tomuto rozhodnutí je možné podat rozklad. Důvodem rozhodnutí bylo, že ředitel podniku neobdržel v termínu doklad o bezpečnostní způsobilosti. Aby neohrozil činnost podniku odstoupil z funkce. Rozhodnutí o odebrání povolení bylo na základě toho zrušeno, aniž by nabylo právní moci. Činnost podniku tak nebyla nijak omezena.

13.4.2005 přistál v Pardubicích An-124 Ruslan se třemi novými vrtulníky Mi-35. Na jejich montáž a zalétání ruskými specialisty v České republice dále navázala celková kontrola dodávky vrtulníků a jejich přejímka odbornou kontrolní komisí Armády České republiky, včetně kontrolních záletů českými osádkami. Po úspěšném ukončení závěrečné kontroly byly jednotlivým vrtulníkům vydána tzv. osvědčení o jakosti a kompletnosti a došlo k podepsání předávacích protokolů. V pátek 13.5.2005 armáda převzala tři vrtulníky Mi-35 ("7630", "3361" a "3362"), které přeletěly ze Kbel do Přerova.

Foto z roku 2005.

9.6. přivezl An-124 z Ruska do Pardubic první tři nové vrtulníky Mi-171Š. Fotky na webu Afterburner helo2608.jpg (2326870 bytes) 28.6. bylo ukončeno předávání prvních třech vrtulníků Mi-171Š uživateli. Po podepsání předávacích protokolů převzala vrtulníky do užívání základna vrtulníkového letectva v Přerově. Foto Ing. Július Szabó - 1. Čech který novou 171 na území ČR pilotoval.

7.7. přivezl An-124 z Ruska do Pardubic tři nové vrtulníky Mi-171Š.

Ředitelem podniku byl jmenován ing. Libor Šťastný, CSc.

5.9.2005 přistálo na letišti v Pardubicích letadlo An-124 Ruslan s dalšími čtyřmi vrtulníky Mi-35.

22.9. přivezl An-124 z Ruska do Pardubic další čtyři vrtulníky Mi-171Š.

GO Mi-17 "0835".

GO dvou vrtulníků Mi-24P ze Šrí Lanky.(L+K 12/05)

Den otevřených dveří LOM PRAHA s. p. který se konal u příležitosti 90-ti let historického vývoje podniku 22.10.2005. Mi-24V "7354" helo2759.jpg (193797 bytes), helo2754.jpg (200454 bytes), helo2753.jpg (198461 bytes), helo2757.jpg (209076 bytes), helo2761.jpg (192985 bytes) ex policejní Mi-8 helo2755.jpg (223019 bytes), helo2756.jpg (203762 bytes), Mi-24P CH622 ze Šri Lanky helo2760.jpg (234800 bytes), helo2758.jpg (238801 bytes). Foto Petr Garaj.

24.11.2005 přivezl An-124 z Ruska do Pardubic tři nové vrtulníky Mi-171Š.

2.12.2005 přivezl An-124 z Ruska do Pardubic poslední tři nové vrtulníky Mi-171Š. (L+K 12/05)

Na léta 2005 až 2007 se plánovala modernizace nových vrtulníků Mi-171Š. V roce 2007 měly přijít na řadu vrtulníky Mi-35.

Právo 23.12.2005 ÚOHS prošetřuje modernizaci vrtulníků. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prověřuje tendr na modernizaci 16 vrtulníků Mi-171Š, které získala česká armáda při deblokaci ruského dluhu. Výběrové řízení za ministerstvo obrany vedl státní podnik Letecké opravny Malešice Praha (LOM PRAHA), které vybraly ze tří účastníků firmu Česká letecká servisní. Konkurence si myslí, že opravny vítěze zvýhodnily. Antimonopolní úřad začal již prověřovat podle svého mluvčího Kristiána Chalupy dvě stížnosti na LOM PRAHA. Pokud kontroloři přijdou na pochybení, budou moci výsledky tendru zrušit. LOM PRAHA oslovil tři české firmy, které zastupují zahraniční dodavatele technologií: Českou leteckou servisní (BAE Systems), Aviation Service (Honeywell) a Evektor - Aerotechnik (Elbit). Firmy by měly nejdříve vyrobit prototyp modernizovaného vrtulníku, jenž by vyšel na 120 až 150 miliónů korun. Modernizace dalších 15 strojů by přišla asi na jeden a půl miliardy korun. Stížnost podala firma Aviation Service. „Dostali jsme od státního podniku LOM PRAHA dopis, že uchazeči České letecké servisní umožnily doplnění nabídky, což v nás vyvolalo nedůvěru v celý proces hodnocení, vždyť to byla soutěž,“ řekl Právu ředitel firmy Josef Eifler. Ředitel LOM PRAHA Libor Šťastný se proti nařčením ohradil. Podnik Aviation Service podle něj neuspěl, protože měl horší nabídku, a ačkoli ji měl možnost jako Česká letecká servisní doplnit, tak to neučinil. „Dále jsme měli informaci o personální nestabilitě firmy způsobené neúspěchem v soutěžích právě kvůli obchodním a technickým nabídkám,“ sdělil Šťastný. Firma LD Aviation Prague podala podnět k prošetření, protože nebyla k soutěži vůbec přizvána, přestože o účast projevila zájem a přestože je LOM PRAHA jejím třetinovým vlastníkem. „Nechápeme, proč jsme byli ze soutěže vyškrtnuti, přijde nám to účelové, protože jsme plně kvalifikovaní,“ řekl Právu ředitel firmy Jaroslav Najman. Dodal, že mají již jeden vrtulník hotový v letuschopném stavu a armáda by ušetřila náklady na výrobu prototypu. „Jsme schopni ho prezentovat kdykoli,“ poznamenal. Podle Šťastného LD Aviation neoslovili proto, že při výběru firem se spoléhali na doporučení Asociací obranného průmyslu a leteckých výrobců. „Firma LD Aviation není členem ani jedné z asociací, a proto nebyla na doporučujícím seznamu,“ uvedl Šťastný. Ministerstvo obrany nechtělo stížnosti na LOM PRAHA komentovat, protože za jednání státního podniku nezodpovídá.

17.1.2006 přistálo na letišti v Pardubicích letadlo An-124 Ruslan s posledními třemi vrtulníky Mi-35. Na letišti v Pardubicích budou vrtulníky zkompletovány a projdou kontrolními zálety. Po přeletu Mi-35 na letiště Praha-Kbely bude zahájeno předávání vrtulníkům Vzdušným silám AČR.

Zálet Mi-24P 623 ze Šri Lanky po GO 23.1.2006.

9.2.2006 byla v rámci deblokace ruského dluhu ukončena poslední dodávka vrtulníků do výzbroje Armády České republiky. Na letišti v Praze-Kbely byly podepsány předávací protokoly. Za Armádu České republiky se předávacího protokolu zúčastnili vedoucí programový manažer odboru programů vzdušných sil Josef Plšek a za LOM PRAHA ředitel podniku Libor Šťastný. Poslední tři vrtulníky Mi-35 přeletěly z letiště v Pardubicích, kde probíhala závěrečná kompletace, na letiště Praha Kbely ve dnech 3. a 5.2. 2006. Zde, po opětovné kontrole, byla vydána Osvědčení o jakosti. AČR převzala poslední dodávku těchto vrtulníků od státního podniku LOM PRAHA, který po celou dobu zodpovídal za kvalitu dodávek a dále bude v kooperaci s ruskou stranou zajišťovat záruční servis po dobu 1,5 roku. 20.2. přistály na přerovském letišti poslední tři vrtulníky Mi-35. Původní harmonogram ukládal ruské straně dodat vrtulníky do konce roku 2006. Díky konstruktivnímu přístupu smluvních stran se podařilo termín dodávek zkrátit o 10 měsíců. Tímto předáním byla definitivně ukončena dodávka nových vrtulníků pro Armádu České republiky v rámci deblokace části ruského dluhu, jehož celková hodnota se pohybovala kolem 184 milionů dolarů. O zahrnutí dodávek 26 vrtulníků do řešení dluhů Ruské federace rozhodla vláda. Na základě tohoto rozhodnutí probíhaly od dubna 2005 jednotlivé dodávky. Vzdušné síly AČR tak získaly deset nových bitevních vrtulníků Mi-35 a 16 transportních vrtulníků Mi-171Š. V rámci kompatibility s armádami zemí NATO předpokládá AČR do konce roku 2007 dovybavit část těchto vrtulníků moderními avionickými systémy. www.army.cz

1.3.2006 ředitelem LOM PRAHA s. p. byl jmenován ing. Lubomír Němejc.

Přeprava vrtulníků z LOM PRAHA zpět na Šri Lanku. Ruzyně 22.4. helo2944.jpg (193021 bytes) Foto Seno.

Foto z roku 2006.

CLV vyhrálo výběrové řízení o výcvik leteckého personálu pro armádu na 8 let. Prý už armáda nebude CLV tak masivně podporovat jako doposud.

Na podzim 2006 společnost získala kontrakt na prodloužení technického života třech vrtulníků Mi-24P a jednu GO Mi-24P v Nigérii.

Od 4.1.2007 má LOM PRAHA s. p. nového ředitele, stal se jím Michal Smrž a jehož úkolem je dostat podnik z hrozícího krachu. EURO 3/07

Boj mezi zbrojaři Hávou a Muselou o LOM PRAHA. EURO 5/07

Ministryně obrany Vlasta Parkanová 30.1.2007 odvolala z funkce ředitele státního opravárenského podniku LOM PRAHA s. p. Michala Smrže. Podle mluvčího ministerstva Andreje Čírtka byl Smrž jmenován v rozporu se zákonem o státním podniku.

Novým ředitelem státního podniku LOM PRAHA s. p. byl ministryní obrany jmenován dosavadní zástupce ředitele Milan Hrdina. Hrdina pracuje v LOM od roku 1986, od roku 2003 řídí divizi letecké techniky. Měl hlavní zásluhu na tom, že LOM nedávno uzavřel kontrakt na opravu vojenských vrtulníků s Nigérií. Hrdina by měl LOM PRAHA s. p. vyvést z finanční krize. Firma, která armádě zajišťuje opravy letecké techniky a výcvik pilotů se loni dostala do bezmála čtyřicetimilionové ztráty. O zvrat v hospodaření se měl pokusit už i Hrdinův předchůdce Michal Smrž, známý obchodník se zbraněmi (M.P.I., Zbrojovka Vsetín). Do funkce ho loni v prosinci jmenoval tehdejší ministr obrany Jiří Šedivý. Smrž ale vydržel v LOM PRAHA s. p. jen několik dní, než ho nová ministryně Vlasta Parkanová odvolala kvůli konfliktu zájmů. EURO

4.4.2007 česká vláda schválila, že Afghánistánu daruje 12 nepotřebných bojových a dopravních vrtulníků, které se nyní opravují a modernizují v LOM PRAHA s. p. Českou republiku o to loni požádali spojenci z NATO. Tato opatření si vyžádají několik stovek milionů korun, avšak veškeré náklady má uhradit NATO. Jedná se o 6 dopravních vrtulníků Mi-17 a 6 bojových vrtulníků Mi-24. První vrtulník by afghánská armáda měla od nás převzít již letos v září. Česká armáda vrtulníky určené pro Afghánistán vyřadila z výzbroje, protože v rámci splácení ruského dluhu získala modernější stroje, přičemž poslední tři vrtulníky převzala loni v lednu. Finance.

27.4.2007 byl v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-technické spolupráce a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území Česka.

29.7.2007 odletělo 10 specialistů do Nigérie realizovat kontrakt na prodloužení technického života třech vrtulníků Mi-24P a jednu GO Mi-24P. Přílet domů 7.9.2007 A report 24/07, L+K 9/08

helo3726.jpg (166148 bytes) První vrtulník darovaný armádou ČR Afghánskému letectvu před dokončením v srpnu 2007. Výrobní číslo 108M16, bývalý "0816" Czech Air Force. Foto Tomáš Potecký www.planes.cz

helo3784.jpg (71461 bytes)20.8.2007 se o stavu programu generálních oprav a modernizace vrtulníků Mi-17 a Mi-24 pro afghánskou armádu do státního podniku LOM PRAHA přijel osobně přesvědčit velvyslanec USA v České republice Richard Graber. Šest starších transportních strojů Mi-17 a stejný počet bitevních vrtulníků Mi-24 Česká republika darovala afghánské vládě a Severoatlantická aliance program úprav financuje. První kompletně zgenerálkovaný vrtulník opatřený i novými prvky avioniky by měl být slavnostně předán v březnu příštího roku. www.army.cz  

4.9.2007 provedl zálet po generální opravě první ze šesti vrtulníků Mi-17 ("571") určených pro afghánskou armádu. Jde o bývalý český stroj "0816".

13.9.2007 byl za přítomnosti náměstka ministryně obrany ing. Františka Padělka a obchodního rady Ruské federace podepsán kontrakt o provedení modernizace vrtulníků Mi-171Š mezi LOM PRAHA s.p. a FGUP Rosoboronexport. Takto modernizované stroje umožní AČR jejich nasazení v misích po celém světě v součinnosti s vojsky NATO. Kontrakt současně vytváří předpoklady pro další spolupráci a rozvoj ekonomicko-obchodních aktivit mezi oběma státy. 

K 1.11.2007 byl jmenován do funkce ředitele státního podniku LOM PRAHA doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. Do této pozice přechází z postu generálního ředitele Úřadu pro civilní letectví České republiky, který zastával čtyři roky. Zároveň byl z funkce odvolán dosavadní ředitel LOM PRAHA s.p., Ing. Milan Hrdina. Cílem změny na postu ředitele je zvýšení efektivity hospodaření podniku.

Česká armáda 21.11.2007  předala představitelům Afghánistánu první tři kusy vrtulníku Mi-17. Všech 12 darovaných vrtulníků v účetní hodnotě asi 612 milionů korun prochází generálními opravami, které hradí severoatlantická aliance v ceně přibližně 650 milionů korun. Podle ředitele firmy Jindřicha Plocha byly vrtulníky obohaceny mimo jiné o vnější ochranu, pancéřování nebo neprůstřelnou podlahu. Poslední stroje by měly být do Afghánistánu dodány do poloviny roku 2009.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil, že účetnictví státního podniku LOM PRAHA nebylo v uplynulých letech průkazné, neboť jeho inventury se nedělaly podle příslušného zákona. Informovala o tom mluvčí úřadu Radka Burketová.  NKÚ nedostatky objevil v zakládajících dokumentech podniku. Podle úřadu v nich ministerstvo obrany neprovedlo aktualizaci povinných údajů. "Ani nevymezilo určený majetek státnímu podniku tak, aby odpovídal skutečnému stavu. Také v létech 2004 až 2006 prodal celkem 45.208 metrů čtverečních pozemků i budov na nich za téměř 60 milionů korun. "Ve dvou případech podnik nedodržel podmínku stanovenou zakladatelem, neboť tyto nemovitosti prodal za ceny o více než dva miliony (korun) nižší, než stanovily znalecké posudky. Z toho v jednom případě byly nemovitosti prodány ještě před udělením souhlasu zakladatelem," řekl prezident NKÚ František Dohnal. Kontroloři NKÚ rovněž zjistili, že na hospodaření LOM PRAHA měla údajně negativní vliv absence dlouhodobé strategie ministerstva obrany. Podle NKÚ totiž nebyl dostatek informací o záměrech ministerstva, které měly přispět k dalšímu rozvoji resortu i podniku. "LOM PRAHA udržuje maximální strukturu výrobkového portfolia, z kterého řada výrobků již nemá perspektivu využitelnosti v armádě," uvedla Burketová. NKÚ uvedl, že k příčinám současné výrobní situace podniku mimo jiné přispěl odklon od dříve často používané ruské letecké techniky. Nové podzvukové letouny L-159 i stíhací letadla JAS-39 Gripen si totiž jejich výrobci, kterými jsou firma Aero Vodochody a švédská firma SAAB, opravují sami. Objem opravárenských prací, které zajišťuje LOM PRAHA, tak podle NKÚ poklesl. LOM PRAHA rovněž nebyl zapojen do offsetové smlouvy, která vznikla na základě desetiletého pronájmu Gripenů pro českou armádu. První Gripeny v Česku přistály v roce 2005.

Zálet Mi-24P "628" ze Šri Lanky

27.2.2008 radnice Prahy-Kbel se důrazně postavila proti záměru ministerstva obrany a státního podniku LOM PRAHA, který chce na místním letišti postavit dvě haly na opravu zejména ruských vrtulníků. Radní se obávají hluku a zvýšených emisí i možného bezpečnostního rizika," řekl starosta Pavel Žďárský (ODS). Podle ministerstva obrany by však přestěhování hal větší množství hluku nezpůsobilo. "Rada zásadně nesouhlasí s rozšiřováním jakékoli činnosti na letišti Kbely, v jehož okolí má vzniknout do tří let asi tisícovka bytů," uvedl Žďárský. Na letišti by se podle radních zvýšil provoz, a vzrostl by tak hluk i exhalace škodlivých látek. V halách by se měly opravovat podle Ždárského ruské stroje Mi-17 a Mi-171Š, které údajně nesplňují limity na hluk a emise. "Nechceme, aby tu vznikaly průmyslové podniky," zdůraznil starosta. Podle ministerstva obrany by se ale ve Kbelích měly provádět pouze "tiché" práce, při kterých se používají pouze ruční nástroje. "Zkušebny motorů, nejhlučnější provoz podniku, jsou a budou ve Staré Boleslavi, nikoliv ve Kbelích," uvedlo ministerstvo. Podle ministerstva by se také neměl výrazně zvýšit počet letů z kbelského letiště. Úřad totiž uvedl, že základna ve Kbelích v souvislosti s činností podniku LOM PRAHA v poslední době nezaznamenala ročně více letů než 130. Ministerstvo doplnilo, že celkově na základně registrují asi 12 000 letů za rok. Zhruba čtyři pětiny zakázek by se měly podle informací Žďárského týkat zahraničí, například Nigérie nebo Egypta. Podle něho by se mohlo zvýšit bezpečnostní riziko. V blízkosti je plynárna Satalice, kbelské letiště navíc slouží k přepravě ústavních činitelů. "O to strašnější je potom skutečnost, že se do budoucna počítá s výcvikem posádek těchto zemí a samozřejmě dalších zemí, ve kterých Sovětský svaz a později i Rusko uplatňovaly a uplatňují svůj vliv," stojí v usnesení kbelských radních. Podle Žďárského by byli u oprav prvních tří vrtulníků ruští technici. "Jsme v bermudském trojúhelníku, ve Varšavské smlouvě nebo v Severoatlantické alianci?" tázal se starosta. Informace o záměru se prý Žďárský dozvěděl na jednání sněmovního branného výboru, který minulý týden zasedal přímo na letišti. Souvisí údajně s plánem na přestěhování státního podniku LOM PRAHA z Malešic do Kbel. www.nova.cz

18.3.2008 odletělo několik specialistů do Nigérie pomoci s opravami vrtulníků Mi-24. Přílet domů 6.4. L+K 9/08

Příprava vrtulníků AČR do Afghánistánu. Vedoucí projektu modernizace je Helena Vlčková. Cena modernizace 5 vrtulníků je Kč 500 000 000,-. Vrtulníky mají být připraveny do 12.12.2008.

Koncem měsíce června 2008 se v Afghánistánu v rámci poskytnutí daru Afghánské národní armádě uskutečnilo předání dalších tři kusů vrtulníků Mi-17. Tým odborníků podniku LOM PRAHA s. p. provedl za náročných klimatických podmínek montáž strojů, jejich zkoušky a zalétání. Veškeré úkony spojené s předáním vrtulníků proběhly bez problémů.

Ředitelé státního podniku LOM PRAHA a ruské akciové společnosti KLIMOV Jindřich Ploch a Alexandr Ivanovič Vatagin uzavřeli dne 30.6.2008 v Petrohradě smlouvy na provádění generálních oprav leteckých motorů a reduktorů pro vrtulníkovou techniku. Společnost KLIMOV, světový projektant a  výrobce vrtulníkových proudových motorů,  si ke spolupráci vybrala LOM PRAHA jako tradiční podnik českého leteckého průmyslu, zaměřený na opravy, údržbu a modernizaci letecké techniky, včetně motorů a reduktorů. Uzavřené česko-ruské smlouvy přispějí k zajištění a udržení vysoké kvality generálních oprav motorů pro vrtulníkovou techniku a umožní oběma stranám další rozvoj obchodně-technické spolupráce v rámci mezinárodního leteckého průmyslu. Smlouvy byly podepsány za podpory akciové společnosti OBORONPROM, jedné z nejvýznamnějších ruských strojírensko-investičních společností v oblasti vrtulníkové techniky.

31.07.2008 Nigerijský bitevní vrtulník při záletu po generální opravě v LOM Praha. helo3944.jpg (205882 bytes) Foceno na letišti Chrášťany u Českého Brodu.

1.9.2008 přišel zalétávací pilot ing. Jaroslav Špaček.

Zástupci společnosti Honeywell International a státního podniku LOM PRAHA podepsali 5.9.2008 dohodu o poskytování provozních služeb zahrnujících generální opravy a údržbu vrtulníků Mi-8 a Mi-17, kontrolní prověrky, řízení dodavatelského řetězce náhradních dílů, školení pilotů a pozáruční servis.

Zálet první afghánské Mi-24V "113" na začátku září 2008.

Na letišti v Praze-Kbelích představil 1.10. státní podnik LOM PRAHA zástupcům Ministerstva obrany přepravitelné velitelské stanoviště vrtulníkového letectva ve variantě pro zahraniční mise. Za resort obrany se prezentace zúčastnili mimo jiné náměstci ministryně obrany František Padělek a Jaroslav Kopřiva, přítomen byl i velitel vzdušných sil AČR generálmajor Ladislav Minařík. Modulární systém polního velitelského stanoviště (SQOC - Squadron Operation Centre) je určen k zajištění podpory letecké činnosti v polních podmínkách. Slouží k velení a řízení operací, plánování letů a k základní komunikační a informační podpoře pro piloty. "Toto velitelské stanoviště je řídícím místem, které umožní letounům i vrtulníkům působit v polních podmínkách. Naše firma na jeho vývoji pracovala déle než rok," uvedl během představení SQOC ředitel státního podniku LOM Praha Jindřich Ploch. Ministerstvo obrany v současné době pořizuje dvě tato velitelská stanoviště. Byly ukončeny kontrolní zkoušky, v průběhu října začnou zkoušky vojskové. Cena za dvě pořizovaná SQOC je necelých 80 milionů korun. "Ministerstvo obrany počítá s tím, že v příštím roce bude jedno velitelské stanoviště umístěno v Afghánistánu, kde budou působit i české vrtulníky," prohlásil náměstek ministryně obrany pro vyzbrojování Jaroslav Kopřiva.

„Česká republika nabízí svoje kapacity pro zabezpečení výcviku vrtulníkových osádek a modernizaci transportních vrtulníků v rámci mezinárodního konsorcia,“ prohlásila ministryně obrany ČR na neformálním zasedání ministrů obrany EU, které se konalo ve dnech 1. a 2.10.2008 ve francouzském Deauville. Za jeho organizaci byla zodpovědná Francie, která Evropské unii v současné době předsedá. Česká republika ji bude následovat svým předsednictvím v první polovině roku 2009. Jedním z dlouhodobých problémů při přípravě vojenských operací Evropské unie je nedostatek nasaditelných vrtulníků pro zajištění tzv. taktické přepravy, která je v misích v odlehlých oblastech bez dopravní infrastruktury, např. v africkém Čadu, nezbytností. Přitom transportních helikoptér mají evropské armády dostatek, chybí však moderní přístrojové vybavení a připravené posádky. Česká republika nabízí výcvikové kapacity, které má k dispozici státní podnik LOM PRAHA, jehož zakladatelem je Ministerstvo obrany ČR. Ten v současnosti zajišťuje část leteckého výcviku pilotů Armády ČR a je připraven poskytovat své služby i zahraničním armádám. Evropská unie řeší problém výcviku pilotů prostřednictvím Evropské obranné agentury (EDA), jejímž úkolem je koordinace vyzbrojování států Unie. EDA vyhlásila výběrové řízení na studii proveditelnosti. Ta má představit projekt společného výcviku vrtulníkových posádek ve spolupráci více členských států. Státní podnik LOM PRAHA poslal do výběrového řízení svou nabídku. Do budoucna EDA bude rozvíjet i projekt nadnárodní modernizace vrtulníků. I v tomto ohledu disponuje LOM PRAHA výjimečnou schopností modernizovat vrtulníky ruského původu, které jsou v armádách východních členů EU hojně zastoupeny.

helo3991.jpg (167320 bytes) Mi-24P "NAF530" po generálce v LOK PRAHA s. p. se nakládá v Pardubicích do An-124.

Začátkem října byly ve státním podniku LOM PRAHA úspěšně provedeny zálety po generální opravě spolu s letovými zkouškami zastavěných systémů na vrtulnících Mi-24, které Afghánská národní armáda získá darem od Ministerstva obrany České republiky. Jedná se o tři vrtulníky Mi-24 "113", "114" a "115". Zálety byly zakončeny kontrolně - přejímacími lety osádky Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. Na základě kladných výsledků těchto letů bylo následně vydáno osvědčení o jakosti a kompletnosti.

23.10.2008 zavítali náměstek ministryně obrany František Padělek a náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Vlastimil Picek do státního podniku LOM PRAHA. Cílem návštěvy bylo seznámit se s aktuálním stavem probíhající modernizace vrtulníků Mi-171Š. Oba představitele resortu přivítal ředitel Jindřich Ploch.V úvodním brífinku seznámil přítomné se strukturou podniku, s jeho hlavními cíli a vizemi a zdůraznil mimo jiné, že prioritou LOM PRAHA je komplexní podpora vzdušných sil AČR, zejména pak jejich vrtulníkové součásti. Tato podpora zahrnuje nejen případné opravy či generální opravy, ale i spolupráci v oblasti přípravy a výcviku leteckého personálu. Ředitel státního podniku LOM PRAHA poté pokračoval informacemi o projektu modernizace vrtulníků Mi-171Š. „Nehovořil bych o modernizaci, protože se jedná o stroje nové, pořízené z deblokace ruského dluhu, ale spíše o tzv. "westernizaci" strojů, jejímž cílem je dovybavit tyto stroje tak, aby dosáhly plné kompatibility s vrtulníky Aliance dle standardů NATO,“ uvedl v úvodu ředitel Ploch a pokračoval: „Modernizaci jsme rozdělili na dvě části – první se týká oblasti ochrany posádky a pasažérů a druhá oblasti komunikace a navigace.“ Podrobně pak seznámil přítomné se všemi detaily a prvky modernizovaných částí vrtulníků. Ujistil zástupce armády, že LOM PRAHA udělá vše pro to, aby byly modernizované vrtulníky předány AČR v požadovaném termínu tak, aby se na nich mohly připravovat osádky. Ty by měly od poloviny roku 2009, pokud to schválí obě komory parlamentu, působit na těchto strojích v Afghánistánu. V krátkosti také informoval o aktuálním stavu projektu předání dvanácti vrtulníků z majetku AČR do výzbroje Afghánské národní armády. Tento projekt byl zahájen v prosinci roku 2006 a je financován Vrchním velitelstvím NATO v Evropě (SHAPE - Supreme Headquarters Allied Powers in Europe). Afghánské armádě bylo předáno již šest vrtulníků Mi-17. V současné době jsou připraveny k předání další tři vrtulníky Mi-24 a zbývající tři budou do Afghánistánu přepraveny na počátku příštího roku. V závěru návštěvy si představitelé MO a AČR přímo v opravárenských halách prohlédli modernizované vrtulníky. Generál Picek se dopodrobna zajímal o každý modernizovaný prvek, včetně avioniky a částí určených pro palubní střelce, o které budou v Afghánistánu rozšířeny posádky vrtulníků z důvodu posílení jejich bezpečnosti.

Dne 26.11.2008 navštívili LOM PRAHA s.p. zástupci Vzdušných sil AČR s veliteli leteckých základen v Náměšti n. O. a Přerově, veliteli vrtulníkových letek, piloty vrtulníků a techniků, kteří se budou účastnit mise ISAF 2009. Součástí programu pracovní návštěvy byla prezentace strategických záměrů podniku a prezentace vrtulníkové iniciativy pro NATO/EU jako jedna z priorit ČR v rámci předsednictví v EU. Poté následovalo seznámení s harmonogramem projektu modernizace vrtulníků Mi-171Š, které LOM PRAHA s.p. modernizuje právě pro misi ISAF 2009, a ukázka modernizačních prací na těchto vrtulnících. 2 vrtulníky budou předány Vzdušným silám AČR do konce prosince 2008, 3 vrtulníky do konce ledna 2009. Součástí tohoto kontraktu je i vyškolení 3 letových posádek. LOM PRAHA s.p. tak zajišťuje přípravu posádek pro misi ISAF 2009. Po předání prvních pěti vrtulníků bude následovat sériová westernizace vrtulníků řady Mi-171Š, tím budou všechny vrtulníky Vzdušných sil AČR plně kompatibilní pro NATO/EU prostředí, budou plně připraveny pro humanitární mise a logistickou podporu v ČR, EU a ve světě, a budou využitelné v integrovaném záchranném systému nejen v ČR, ale i v euro a aliančním prostředí. LOM PRAHA s.p. se projektem modernizace Mi-171Š podílí na naplňování závazků České republiky vůči NATO.

helo4029.jpg (177163 bytes) 29.11.2008 odvezl An-124 tři vrtulníky Mi-24V "113", "114" a "115" z Pardubic do Afghánistánu.

Zálet první modernizované Mi-171Š dne 20.12.2008. (L+K 1/09, ATM 2/09)

Modernizace vrtulníků má zpoždění. Původně mělo být pět strojů hotovo už v prosinci 2008, zmodernizované jsou ale pouze dva. Podle LOM PRAHA za to může zpoždění dodávek některých součástek.

7.2.2009 odletěla skupina odborníků z LOM PRAHA s.p., do Kábulu, aby zabezpečila předání posledních tří kusů vrtulníků Mi-24V "116", "117" a "118"), které Afghánská národní armáda získá darem od Ministerstva obrany České republiky. Na místě se uskuteční montáž po přepravě, oživení vrtulníků a příprava k záletu. Lze také očekávat další pokračování spolupráce a poskytování služeb LOM PRAHA, s.p., z detašovaného pracoviště v Kábulu nejen pro Armádu České republiky, ale i pro zahraniční zákazníky.

helo4122.jpg (235029 bytes) Noční nakládka vrtulníků, (Mi-24V "117") které darovala česká armáda Afghánistánu do An-124 Ruslan na letišti v Pardubicích. Foto Tomáš Vítek www.planes.cz

LOM PRAHA s. p. prý je konečně ziskový. LOM PRAHA s. p. bilancuje.

V Praze se dne 3.2.2009 v rámci aktivit českého předsednictví v Radě EU uskutečnil mezinárodní politicko-vojenský seminář pod názvem „Možnosti naplňování požadovaných kapacit transportních vrtulníků typu Mi pro operace“.

Dne 5.3.2009 LOM PRAHA s.p. přivítal velvyslance 27 zemí Evropské unie. Podnik navštívili v rámci výjezdního zasedání politicko-bezpečnostního výboru EU. Delegaci přijal ředitel podniku doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., který seznámil velvyslance se strategickými plány podniku, s jeho schopnostmi zapojit se do vrtulníkové iniciativy a s modernizačním projektem vrtulníků Mi-171Š Vzdušných sil AČR. Poté velvyslanci navštívili divizi letadel ve Kbelích a zhlédli aktuální stav prací na vrtulnících.

GO vrtulníku Mi-2 "0711" pro CLV. (L+K 7/09)

Modernizace avioniky vrtulníku Mi-8PS "0836". Vrtulník dostal záložní umělý horizont AGB-3K, měniče LUN 2456.02 a FDR typu PRS-8. (L+K 9/09)

Všech pět modernizovaných vrtulníků už armáda nakonec dostala. Dva slouží k výcviku a další tři byly převezeny do dílen LOM PRAHA, kde experti na stroje ještě namontují speciální zařízení pro utajené spojení a sledování polohy vrtulníků. Montáž speciálního vybavení včetně provedení vojskových zkoušek by měla být dokončena do konce října 2009.

Ve dnech 22. – 23.10.2009 se místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták zúčastnil neformálního zasedání ministrů obrany zemí NATO. V rámci bratislavského setkání podepsali ministři obrany devíti zemí Aliance Deklaraci o záměru (Declaration of Intent) k další spolupráci v rámci vrtulníkové iniciativy, kde Česko hraje vedoucí roli ve skupině zemí, které vlastní vrtulníky ruské provenience. Deklarace, kterou Česko iniciovalo a připravilo, představuje významný politický impuls pro další spolupráci při zvyšování schopností vrtulníkového letectva zemí Aliance, ale také Evropské unie. K podpisu Deklarace se kromě Česka připojily Albánie, Maďarsko, Norsko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Turecko a Velká Británie. "Jde o to, aby využití vrtulníků z rodiny Mi-8, 17 a 171 bylo co nejefektivnější a aby se výrazně zvýšila jejich použitelnost pro nasazení v misích a zkvalitnil se výcvik posádek," řekl k iniciativě ministr obrany Martin Barták. army.cz

V prosinci 2009 odletěly do Afghánistánu 3 modernizované vrtulníky Mi-171Š.

LOM PRAHA s. p. modernizoval tři Mi-171 pro Pákistán helo4310.jpg (232019 bytes) 8.11.2009 nakládání do An-124 Ruslan helo4301.jpg (200436 bytes). (L+K 11/09)

Ministerstvo obrany a státní podnik LOM PRAHA podepsaly na konci ledna 2010 smlouvu o servisu českých vrtulníků v Afghánistánu. Do konce roku 2012 dá resort na jejich opravy 99 milionů korun.

V Praze 3.3. skončilo dvoudenní mezinárodní konference k vrtulníkové iniciativě "HIP Helicopter Conference 2010 - Benefits of Future Synergies in Multinational Efforts". Česko stojí v čele vrtulníkové iniciativy, která má Alianci pomoci vyřešit problém s nedostatkem transportních vrtulníků. Ten mimo jiné vyplývá z toho, že současně používané vrtulníky řady zemí nejsou technicky přizpůsobeny podmínkám dnešních operací nebo se blíží k hranici své životnosti. Pořízení nových strojů je přitom časově i finančně velice náročnou záležitostí. Současně s vrtulníkovou iniciativou byl vytvořen i mezinárodní fond, jehož prostřednictvím jednotlivé země finančně podporují projekty zaměřené na zvýšení počtu vrtulníků nasaditelných v operacích. army.cz

LOM PRAHA s. p. vyhrál tendr na opravu čtyř dopravních vrtulníků Mi-17, vypsaný specializovanou agenturou Severoatlantické aliance. Cena kontraktu je v přepočtu 250 milionů korun. Podle vedení podniku se tak začíná rozjíždět projekt opravy všech ruských vrtulníků v alianci. Další kontrakty tak mají následovat. ČT24 31.7.2010

Státnímu podniku LOM PRAHA se začíná rozplývat šance na první velkou zakázku od Severoatlantické aliance. V červenci sice vyhrál soutěž na modernizaci vrtulníků pro Bulharsko a Maďarsko, smlouvy ale nebyly proti očekávání podepsány do konce srpna a LOM PRAHA musel svou nabídku o měsíc prodloužit. E15.cz

Generálkovaná Mi-9 "0001" do podoby Mi-8S, 5.10.2010 letiště Praha-Kbely helo4472.jpg (378571 bytes).

Na konci roku 2010 si MO objednalo modernizaci dalších 3 vrtulníků Mi-171Š, s cenou necelých Kč 100 000 000,- za kus. Dodány mají být do listopadu 2011. Poté z Afghánistánu přiletí 3 opotřebované vrtulníky Mi-171Š, které půjdou rovnou do generálky.

V roce 2010 firma neměla od české armády  téměř žádné zakázky, žádnou smlouvu na generální opravu vrtulníků. Aby měla práci, odkoupila čtyři vrtulníky Mi-17, které česká armáda před časem vyřadila, a nyní provádí jejich generální opravu. Buď všechny čtyři dlouhodobě pronajme jako cvičné, nebo dva prodá a dva pronajme.

Nová zkušebna motorů ve Staré Boleslavi. L+K 5/11

Restrukturalizace státního podniku LOM PRAHA se uskuteční v několika krocích. V první řadě bude externí poradce kontrolovat finanční toky ve firmě, následovat bude odprodej nepotřebných zásob a snižování nákladů. Třetím krokem bude vyjasnění práv na opravy a modernizace strojů ruské výroby, které podnik realizuje pro české ministerstvo obrany a další členské státy NATO.  Poslední fází by měl být prodej přebytečných pozemků a budov. Uvedl to generální sekretář ministerstva obrany Jan Vylita, který má restrukturalizaci podniku na starosti. Změny v celkové organizaci LOM PRAHA na svém jednání 22.9.2011 odsouhlasila dozorčí rada firmy. Nyní ve spolupráci s ministerstvem obrany postoupí k realizaci jednotlivých opatření. Podle Vylity má firma nakoupenou řadu technických součástí, které nyní nepotřebuje. "V dnešní době je otázka, jestli je držet na nějakou budoucí výrobu, nebo je rychle odprodat, aby společnost měla hotovost," řekl Vylita. Důležitá je podle generálního sekretáře také přítomnost externího poradce, který bude dohlížet na toky peněz v LOM. Firma zároveň musí získat snadno a rychle hotovost, nejlépe odprodejem přebytečných zásob technických součástí a snížením nákladů. Přísun peněz pro příští rok chce Vylita vyjednat s bankami. "Musíme najít nějaký model financování," řekl. Jasný názor podle něj zatím není na případné propouštění zaměstnanců. "Musí se opravdu velmi dobře rozmyslet, které tam budeme strategicky potřebovat a které ne. Souvisí to se strategickým zaměřením LOM PRAHA," vysvětlil Vylita. Firma má množství odborníků a nelze jednoduše říci, jaký přístup je efektivní a jaký ne, dodal Vylita. Hlavním zákazníkem LOM PRAHA je ministerstvo obrany. Pro něj firma uskuteční tři velké modernizační projekty, jedná se o třech dalších generálních opravách vrtulníků, které se vrátí z nasazení v Afghánistánu. LOM PRAHA se také zapojil do tendru agentury NATO, v němž se jedná o opravu více než 30 létajících strojů, uvedl Vylita. LOM PRAHA dosahuje ročního obratu téměř dvě miliardy korun. Podle informací České televize ale auditorská zpráva uvádí, že je podnik špatně řízený a bez existující výroby spějící ke krachu. Mluvčí společnosti Martina Fišerová však řekla, že firma na konci roku očekává kladný hospodářský výsledek. Zástupci LOM PRAHA přiznali, že na začátku roku se podnik musel vyrovnávat s těžkostmi a výroba jela pouze na 60 procent.

Ministerstvo obrany vypsalo audit urychleně v létě 2011 poté, co vyšlo najevo, že státní podnik možná nebude mít v říjnu a listopadu na výplaty. Firma ostatně účetní operací o 20 milionů navýšila už hospodářské výsledky za loňský rok a dostala se tak z červených čísel. Od roku 2005 do roku 2010 podnik generoval jen velice nízký zisk, jeho provozní činnost, tedy například výcvik pilotů, byla dlouhodobě ztrátová. Na druhou stranu má firma nakoupené zbytečné zásoby za 150 až 188 milionů korun. "Podnik fundamentálně prodělává. Nejen dnes. Prodělával i v minulosti," shrnul Vylita. "Měli jsme důvodné podezření, že ekonomická situace podniku není důsledkem pouze nedostatku zakázek zadávaných rezortem obrany," poznamenal Vondra. Podnik prý žije z podstaty a nevydělává na vlastní rozvoj. LOM PRAHA si však podle něj zasluhuje pomoci, je už skoro sto let součástí domácího leteckého průmyslu.

Audit v opravnách LOM PRAHA potvrdil podezření o nevýhodných transakcích. Obrana kvůli nim podává trestní oznámení a v managementu podniku nastanou změny, řekl koncem října 2011 novinářům ministr obrany Alexandr Vondra (ODS). Obrana chce LOM výrazně restrukturalizovat, s jeho prodejem nyní nepočítá. Nyní ministerstvo obrany hodlá LOM PRAHA zásadním způsobem restrukturalizovat. Firma zřejmě opustí své prostory v pražských Malešicích a bude soustředěna do Kbel, kde je letiště. Možný je prodej jeho části, která se zabývá opravami pístových motorů. Propouštění podle Vylity LOM PRAHA nyní nečeká.

Policie vyšetřuje prodej čtyř vrtulníků Mi-17 státním podnikem LOM PRAHA firmě STV Group. Státní firma při něm na přelomu loňského a letošního roku dala přednost nižší nabídce a připravila se tak o 94 milionů korun. Nestandardní okolnosti zakázky zjistil audit v podniku, LOM Praha ale tvrdí, že nabídky nebyly srovnatelné. LOM PRAHA původně loni uzavřel smlouvu se společností Československá exportní, která se zavázala odkoupit dva vrtulníky sovětské výroby Mi-17 po 5,5 milionu dolarů za kus. Odběratel kvůli problémům s převodem peněz kolem Vánoc požádal o prodloužení termínu platby, LOM PRAHA to však odmítl akceptovat, řekl serveru jednatel Československé exportní Vladimír Benet. LOM PRAHA pak letos v polovině ledna uzavřel smlouvu o prodeji dvou vrtulníků s firmou STV Group, ale již za cenu 4,2 milionu dolarů za stroj. Později STV Group od státního podniku odkoupila i další dva vrtulníky. Rozdíl mezi nabídkami tak v případě prodeje čtyř strojů činil zhruba 94 milionů korun. Ministerstvo obrany přitom odhadlo cenu zmodernizovaných vrtulníků na pět až šest milionů dolarů za kus, uvedla Česká pozice s odkazem na důvěryhodný zdroj. Důvodem urychleného prodeje mohla být podle vysoce postaveného úředníka ministerstva obrany, který si nepřál být jmenován, snaha vylepšit si hospodaření za rok 2010. Policie se podle tohoto zdroje zabývá i možností, že STV inkasovala od konečného odběratele původní cenu 5,5 milionu dolarů, ale firmě LOM PRAHA nakonec zaplatila jen 4,2 milionu, a rozdíl skončil na jejím kontě. LOM PRAHA se nařčení z nestandardních praktik brání a tvrdí, že nelze kontrakty Československé exportní a STV Group srovnat. "I když původně bylo více zájemců, od realizace obchodního případu odstoupili. Obchodní případ se společností STV měl zcela jiné podmínky, nebyl požadován žádný pozáruční servis, školení, úpravy palubních systémů a podobně, a těmto podmínkám odpovídala i dojednaná cena," uvedla pro server mluvčí LOM PRAHA Martina Fišerová. Státní podnik si podle ní našel nového zákazníka, protože Československá exportní nebyla schopná nákup financovat. Vrtulníky, jež LOM PRAHA původně od české armády získal za 1,5 milionu korun, skončily u klienta, kterého měla na nákup smluvně dohodnutého i Československá exportní. Koupila je společnost sídlící ve Spojených arabských emirátech. Na nestandardní okolnosti zakázky narazili auditoři KPMG, kteří v létě kontrolovali hospodaření státního podniku. Na základě jejich zjištění podalo ministerstvo obrany, které za LOM PRAHA odpovídá, koncem října trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle Jana Vylity, generálního sekretáře ministerstva obrany, přišel stát nevýhodnými transakcemi až o sto milionů korun. Po auditu byli na začátku listopadu odvoláni dva manažeři podniku. server Česká pozice 7.11.2011

8.12.2011 podepsali na Pražském hradě první náměstek ministra obrany Jiří Šedivý a ředitel ruské Federální služby pro vojensko-technickou spolupráci Michail Dmitrijev v přítomnosti prezidentů České republiky a Ruské federace Václava Klause a Dmitrije Medveděva Protokol o provedení změn v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky ze dne 27.4.2007. Podpis Protokolu otvírá státnímu podniku LOM PRAHA, jehož zakladatelem je Ministerstvo obrany ČR, nové možnosti v oblasti modernizací a oprav vrtulníků typu Mi ruské provenience v mezinárodním měřítku. „Náš podnik LOM PRAHA bude moci napříště modernizovat nejen vrtulníky České armády jako doposud, ale také stroje z výzbroje spojenců z NATO a dalších států. Pro LOM PRAHA se otevírají příležitosti vstoupit na nové trhy,“ uvedl první náměstek ministra obrany Jiří Šedivý. Česká strana se podpisem Protokolu zavazuje používat pro opravy a modernizace vrtulníků materiál a náhradní díly dodané ruskou stranou v souladu s podmínkami uvedenými v certifikátu konečného uživatele nebo podle dohody zmocněných organizací obou smluvních stran. Těmito organizacemi jsou státní podnik LOM PRAHA na české straně a státem kontrolované společnosti „ROSOBORONEXPORT“ a „OBORONPROM“ na ruské straně. Tímto řešením se mj. předchází eventuálním snahám zapojovat do spolupráce různé neautorizované zprostředkovatele a zamezit neschválenému reexportu náhradních dílů do třetích zemí. Dohoda o opravách a modernizaci vrtulníků mezi Českem a Ruskem z roku 2007 je doposud úspěšně naplňována, pokud jde o vrtulníky typu Mi z výzbroje České armády. Tato Dohoda umožnila modernizaci našich vrtulníků Mi-171Š, které byly s úspěchem nasazeny v Afghánistánu v rámci mise ISAF.

Ministerstvo obrany uzavře smlouvu o generálních opravách vrtulníků typové řady Mi s firmou LOM PRAHA, jejímž je úřad zřizovatelem. Maximální výše kontraktu rozloženého do období 2012-2014 činí 2,4 miliardy. „Končí tak období, kdy resort obrany doslova „látal“ opravy vrtulníků jednotlivými, ad hoc uzavíranými smlouvami. Tato víceletá smlouva zabezpečuje udržení vysoké provozuschopnosti flotily vrtulníků dle požadavků AČR,“ uvedl ředitel sekce vyzbrojování plukovník Pavel Bulant. Armáda má ve výzbroji celkem 52 kusů vrtulníků řady Mi – včetně dopravních Mi-8 a Mi-17, modernizovaných Mi-171Š a bojových strojů Mi-24/35. Dosud resort musel každou generální opravu vrtulníků řešit jednotlivě zvláštními smlouvami. Resort obrany předpokládá, že na generální opravy transportních vrtulníků Mi-171Š, které se v prosinci vrátily z Afghánistánu, vydá v tomto roce 180 milionů korun. O případných opravách bojových strojů Mi-24/35 bude rozhodnuto na základě závěrů připravované koncepce vrtulníkového letectva, která vychází ze závěrů Bílé knihy o obraně. army.cz

31.1.2012 byl z funkce ředitele podniku odvolán dosavadní ředitel doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., a to s účinností od 1.2.2012. Do doby jmenování nového ředitele LOM PRAHA s. p. bude podnik řídit 1. zástupce ředitele Ing. Viliam Holub, CSc

Ministr obrany Alexandr Vondra jmenoval k 1.3.2012 nového ředitele LOM PRAHA s.p., kterým se stal Ing. Roman Planička. Současně s ním přichází také odborník na ekonomickou a finanční restrukturalizaci podniku Ing. Pavel Beran, FCCA, který bude působit jako výkonný ředitel.

LOM PRAHA s. p. vyhrál výběrové řízená na výcvik polských pilotů vrtulníků za 50 milionů korun. Do konce roku 2012 vycvičí ve svém pardubickém centru 12 letců na vrtulnících Mi-17, informoval týdeník Ekonom. Firma se dostala do finančních problémů vinou poklesu zakázek od armády i nadbytečnými nákupy náhradních dílů. Snaží se tak získat finance kupříkladu prodejem pozemků, které již nepotřebuje. Peníze chce zpětně investovat do oprav svých výrobních hal. V pardubickém výcvikovém centru již trénují američtí či afghánští letci. Za necelý rok zde bylo vycvičeno zhruba 50 pilotů z těchto zemí. Před samotným létáním trénují na simulátorech a trenažérech.

Generální oprava německého vrtulníku v LOM PRAHA s. p. od léta 2011. Mi-8T OK-SFB byl zalétán 3.5.2012. L+K 9/12

25.9.2012 na kbelském letišti byl předveden nově zmodernizovaný stroj Mi-171Š. „Dnes jsme dokončili druhou fázi modernizace. Byla hrazená z prostředků Spojených států, které na ni přispěly dva milióny dolarů,“ uvedl brigádní generál Dvořák. Česko do celkové modernizace investovala dalších deset miliónů korun. Vrtulníky dostaly novou výbavu a jsou dnes schopné operovat i za ztížených povětrnostních nebo světelných podmínek. Novinky.cz army.cz

Video z opravny.

Vojenský technický ústav, s. p. vznikl k 1.9.2012 na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 19.6.2012 č. 456 k Záměru Ministerstva obrany transformovat vojenské opravárenské podniky. Z rozhodnutí ministra obrany se 1.9.2012 ředitelem VTÚ, s.p. stal Václav Irovský. VTÚ, s.p. sestává ze tří odštěpných závodů, mimo jiné i z Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany Kbely (VTÚLaPVO).

Jen asi plukovnice Růžičková může napsat třikrát název fabriky a z toho dvakrát špatně! V pátek 25. ledna 2013 navštívil náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel v doprovodu svého zástupce generálmajora Bohuslava Dvořáka Letecké opravny Malešice. Důvodem jejich návštěvy bylo upřesnění budoucích potřeb a požadavků AČR na státní podnik LOM a dalších možností spolupráce mezi AČR a LOM Praha s.p.

Armáda začala s generálními opravami salonních vrtulníků Mi-8. ČT 24

Koncem září 2013 LOM PRAHA s. p. zgenerálkoval salónní Mi-8PS-11 "0834" za sedm vrtulníků Mi-24V. ČT. Foto.

Centrum mnohonárodnostního výcvikového střediska vrtulníků (MATC) se nakonec vybuduje na letišti v Přerově. Původně mělo být v Pardubicích, tam se ale objevil problém se zvukovými limity. Lidovým novinám to řekl šéf českého projektového týmu Václav Čejka. Středisko začne v Bochoři naplno fungovat v roce 2016. Společný projekt Česka, Slovenska, Chorvatska, Maďarska a USA má vysokou důležitost pro NATO. Podle státního tajemníka ministerstva obrany Daniela Koštovala by MATC měl umožnit přípravu na případné společné nasazení vrtulníkových sil do operací, ať již pod hlavičkou NATO, nebo Evropské unie.

V roce 2013 podnik opravil kolem 80 motorů TV3-117 a přes sto reduktorů VR-14/24. armadninoviny.cz

Oprava vrtulníku Mi-4B "2143" z kbelského muzea. L+K 4/14

Generálky Mi-171Š. L+K 6/14

Nové sankce Evropské unie vůči Rusku mohou výrazně zkomplikovat fungování státního podniku LOM Praha. Vedení společnosti LOM Praha se obává, že kvůli sankcím nebude mít dostatek náhradních dílů a přijde kvůli tomu o některé zahraniční zakázky. ČTK to řekl ředitel LOM Praha Roman Planička. Sankce se podle něj sice netýkají dodávek náhradních dílů na opravy ruských vrtulníků, které používá česká armáda či členské země EU, u zakázek v ostatních státech světa ale po zpřísnění sankcí panuje velká nejistota. "Nikdo mi zatím nebyl schopen odpovědět na dotaz, zda když nyní podepíšu smlouvu na generální opravu vrtulníků v Ghaně, tak jestli náhradní díly (z Ruska) dovezu, nebo nikoliv," upozornil Planička.

LOM PRAHA, který opravuje vrtulníky ruské výroby, dostává náhradní díly z Ruska se zpožděním, nebo je nedostává vůbec. Na jednání sněmovního branného výboru 12.11.2014 to řekla ředitelka odboru řízení organizací ministerstva obrany Marta Kopecká. Válka na východě Ukrajiny podle Kopecké ohrožuje samotnou existenci LOM Praha. Neoficiálním důvodem zpožděných nebo neuskutečněných dodávek náhradních dílů údajně je, že ruští dodavatelé dostali "doporučení z vyšších míst" dodávky omezit. LOM PRAHA proto hledá jiné způsoby, jak náhradní díly do Česka dostat. Za významnější riziko pro existenci podniku Kopecká považuje nizozemský požadavek z nedávné doby, aby byly sankce EU proti Rusku rozšířeny i na společnost Russian Helicopters, která zastřešuje ruské podniky z vrtulníkového průmyslu. Schválení těchto sankcí by podle Kopecké mohlo vést až k narušení obranyschopnosti Česka. Armádě by totiž po několika měsících došly náhradní díly na provozované vrtulníky ruské výroby řady Mi. Ministerstvo obrany proto přes ministerstvo zahraničních věcí apelovalo, aby takový sankční návrh nebyl přijat. Problémy s dodávkami náhradních dílů stojí podle Kopecké za předpokládanou ztrátou, kterou LOM PRAHA na konci roku očekává. Pohybovat by se měla kolem 30 milionů korun. Loni byl podnik v zisku 27 milionů korun.

V roce 2014 generálka Mi-8PS-11 "0835". armadninoviny.cz

21.4.2015 LOM PRAHA s. p. slavnostně předal modernizované Mi-171Š. army.cz

29.6.2015 podpis smlouvy s Kenya Police Airwing na GO tří vrtulníků Mi-17. L+K 5/16

Zakázka na generální opravy vrtulníků ruské výroby Mi-8, Mi-17, Mi-171Š a Mi-35 ministerstvo uzavřelo na období od začátku roku 2015 do konce listopadu 2018. Úřad plánoval, že za čtyřletý servis zaplatí 490 000 000 korun českých bez DPH a za generální opravy 635 000 000 korun českých bez DPH.

Po delší době přerušení opět generálky Mi-24.

V listopadu 2015 šly na GO vrtulníky Mi-24V "7353" a "0981". Rok trvalo než se zajistil řetězec služeb.

Od února 2016 do 9.5.2016 nástřik vrtulníku Mi-35 "3366". Podrobnosti.

19.7.2016 v Pardubicích vykládka afghánské Mi-17V5 "742" helo9597.jpg (453857 bytes) na GO.

V říjnu 2016 kvůli neplánovaným opravám firma dostala dodatek smlouvy zvyšující finanční limit o 232 milionů korun českých bez DPH.

V listopadu 2016 šly na GO vrtulníky Mi-35 "3367" a "7360".

Česká televize natáčela na základně Al Tají v Iráku.

10.4.2017 LOM PRAHA s. p. na slavnostním ceremoniálu předal zákazníkovi zgenerálkovaný vrtulník Mi-17 ve VIP konfiguraci pro Kenya Police Airwing. army.cz

5.5.2017 LOM PRAHA s. p. na slavnostním ceremoniálu předal zákazníkovi zgenerálkovaný vrtulník Mi-8PS ve VIP konfiguraci pro bulharskou společností Aviootryad 28 přímo podřízenou bulharské vládě. army.cz

V říjnu 2017 šly na GO vrtulníky Mi-35 "3368" a "3371".

V prosinci 2017 konečně Mi-24V "7353" zgenerálkována.

V únoru 2018 dodělána Mi-24V "0981".

14.2.2018 šla na GO Mi-35 "3370" Kosťa.

16.4.2018 afghánská Mi-17V5 "746" hel945.jpg (440051 bytes) na letišti v Pardubicích.

V červnu 2018 dodělána Mi-35 "3367".

V srpnu 2018 šel na GO Mi-35 "3369".

V září 2018 dodělána Mi-35 "7360".

25.9.2018 dokončení renovace dvou ze čtyř dopravních vrtulníků afghánské armády. ČT

V roce 2019 dodělána Mi-35 "3368".

V únoru 2019 šel do GO Mi-35 "3366", neboli známý „Alien Tiger“, kterému byl tento unikátní nátěr obnoven s nepatrnými změnami a vznikl tak Alien Tiger II.

V květnu 2019 šel do GO Mi-35 "3362".

V červnu 2019 šel na GO Mi-35 "3365".

Od 1.7.2019 Závod modernizací a modifikací LOM PRAHA s. p. je samostatným závodem. Je držitelem civilního DOA oprávnění podle L/8A (vydaného ÚCL) pro netransferované vrtulníky a také vojenského DOA podle předpisu EMAR 21, hlava J. Závod provádí specializované analýzy (např. pevnostní a životnostní výpočty, energetická bilance, vážení, testování avionických přístrojů, tenzometrická měření a měření vibrací, NVIS modifikace) a pokročilé metody reverzního engineeringu (např. 3D skenování). ZMM nabízí široké portfolio avionických modernizací – od základních, cenově výhodných systémů nutných ke splnění minimálních požadavků na letuschopnost, až po plně integrovaná vyspělá řešení pro plnění specifických misí (sledování hranic, SAR, CSAR, průzkum, speciální vojenské mise). Dále provádí integrace jednotlivých systémů, do již existujícího avionického systému na palubě letadla i komplexní integraci zcela nového systému. Do jeho činnost spadají i drakové úpravy jako je například zástavba pilotních sedaček, systému upínání nákladu, zástavba jeřábu, palubních zbraní, prvků vlastní ochrany, pancéřování a další modifikace, které mohou mít vliv i na primární konstrukci vrtulníku. Závod disponuje drakovou konstrukcí, avionickou konstrukcí, vývojovou technologií a vývojovou dílnou provádějící opakovanou kusovou výrobu s vlastním systémem materiálové podpory, který je neustále vylepšován. Zdroj.

Piloti v Náměšti nad Oslavou si stěžují na kvalitu oprav vrtulníků v LOM PRAHA s. p. idnes.cz.

 

V říjnu 2020 předání dvou zgenerálkovaných vrtulníků Mi-17 z Burkiny Faso. ,.

Aviacon Zitotrans dne 15.11.2020.

8.12.2020 ministerstvo obrany podepsalo se státním podnikem LOM PRAHA smlouvu na modernizaci 15 dopravních vrtulníků Mi-171Š. Smlouvu elektronicky podepsali náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka a obchodní ředitel státního podniku LOM Praha Radomír Daňhel. U všech 15 strojů budou nainstalovány nové palubní odpovídače, včetně specifických modulů zajišťujících jejich odolnost proti rušení protivníkem v rámci elektronického boje. U 8 vrtulníků bude navíc kompletně modernizován avionický systém, včetně nových komunikačních prostředků, navigačních systémů a multifunkčních displejů u obou pilotů. U 3 vrtulníků bude nainstalována také odlehčená balistická ochrana pro snížení jejich hmotnosti a u jednoho vrtulníku bude přidán MEDEVAC kit umožňující leteckou přepravu raněných se zdravotním vybavením a lékařským doprovodem. Platnost smlouvy je do října 2026.

V prosinci 2020 dokončen Mi-35 "3370" Kosťa.

10.2.2021 ministr obrany jmenoval nového ředitele státního podniku LOM PRAHA. army.cz securitymagazin.cz

Renovaci vrtulníku SM-2 OK-RUV z muzejních sbírek kbelského leteckého muzea Vojenského historického ústavu provedou zaměstnanci závodu letadel LOM PRAHA s. p. army.cz

Ministerstvo obrany a LOM PRAHA podepsaly smlouvu o podpoře simulovaného leteckého výcviku na trenažéru AH-1Z. army.cz securitymagazin.cz

Stroj Vzdušných sil Ghanské republiky, který prošel generální opravou a změnou zbarvení (původně bílý), zachycen při návratu ze záletu 14.9.2021.Vrtulník přiletěl do Pardubic na palubě letounu IL-76TD reg. RA-78765 společnosti

Dodělány Mi-35 "3369" , "3366" a "3362".

24.2.2022

V roce 2022 ukončeny generální opravy vrtulníků Mi-24. Poslední zgenerálkovaný byl vrtulník Mi-35 "3365". Zdroj.

Od 1.7.2022 je do struktury státního podniku oficiálně začleněn závod H-1, dislokovaný na letecké základně v Náměšti nad Oslavou.

Rusko v odvetě za dodávky vojenské techniky Ukrajině pozastavilo opravárenským podnikům v Česku a Bulharsku platnost certifikátů pro opravy vrtulníků ruské výroby. Ve čtvrtek 14.7.2022 to oznámila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Týká se to firem LOM PRAHA, Terem-Letec a Avionams. Podle mluvčího státního podniku LOM PRAHA Pavla Langa rozhodnutí Moskvy chod této společnosti zásadně neovlivňuje. Zdroj. army.cz

V říjnu 2023 byly v Závodu modernizací a modifikací státního podniku LOM PRAHA úspěšně ukončeny zkrácené vojskové zkoušky prototypu víceúčelového vrtulníku Mi-17 "0849", který prošel přestavbou na komfortnější pasažérskou verzi. Odbor dohledu nad vojenským letectvím Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany vydal v této souvislosti bulletin, kterým byla zástavba letecké techniky kbelské 243. vrtulníkové letky certifikována. Realizací projektu pod názvem "Systém Mi-17" byl pověřen LOM PRAHA, který má odpovídající know-how provést požadované technické úpravy interiéru vrtulníku.

13.12.2023 ředitel státního podniku LOM PRAHA Jiří Protiva slavnostně předal veliteli 24. základny dopravního letectva brigádnímu generálovi Jaroslavu Faltovi modernizovaný transportní vrtulník Mi-17 "0848". Kbelská základna tak zařazuje do výzbroje již druhý nově upravený stroj.

LOM PRAHA dokončil generální opravu a renovaci interiéru dopravního vrtulníku Mi-8 LZ-CAN ve VIP konfiguraci pro bulharskou vládní letku. Stroj byl předán 25.4.2024. army.cz

 

Modernizace vrtulníků.