4. vrtulníkový odřad VÚ 5751

05.05.2017

1.11.1985 byl vytvořen 4. vro s vrtulníky Mi-2 pro havlíčkobrodskou 4. tankovou divizi.

Velitel: mjr. Kolarovský Juraj, v roce1988 přemístěný k leteckým opravnám v Havlíčkově Brodě, kpt. Dorazil Ľudovít.

Piloti. Bronislav Milián

Palubní technik Danko

Přes snahu velitele 52. ltvpz (veliteli letiště) pplk. Bergra velet a řídit 3. a 4. vro, tyto zůstaly samostatné. Po vyjasnění si pravomocí byla součinnost s 52. ltvpz a jejím zabezpečovacím praporem zaměřená na plánování a realizování letových akcí, obnovu podmínek a plnění letových úloh, ostatní úlohy včetně mobilizačních byly v zodpovědnosti velitelů odřadů (na rozdíl od odřadů dislokovaných na letišti Dobřany. Velitelé těchto odřadů byli na základě rozhodnutí (nepotvrzené) velitele pplk. Šaška zbaveni pravomocí, tento stav přetrval i za velení pplk. Hornáka Jána).

6.9.1989

Mi-2

Dorazil, Danko

Dobronín u Havlíčkova Brodu

Převrácení při přistání s dojezdem.

 ---------- Převrat 17.11.1989 ----------

K 31.12.1992 byl 4. vro zrušen.