Údržba v Dobřanech

30.11.2016

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: 5. slp 1952-91, 8. lsp 1952-54, 16. slp 1952-58, 3. sld 1952-58, 1. vrlt 1960-63, 45. dpzlp 1959-69.

1.1.1953 byla letecká divizní opravna LDO vyčleněna z velitelství 3. lsdp v Dobřany a zřízen samostatný útvar 3. letecká divizní opravna VÚ 5616 Dobřany (č.j.0055964-VL-1953). Velitel byl kpt. Šikl František.

Základem se staly Pojízdné opravny letounů POL 4. Jednalo se o „rozvinutí" velitelského vozu, v níž byla „kancelář náčelníka“ a dalších tří automobilů s přívěsy se speciálním vybavením. Až v pozdějším období získaly „přístřešek“ v hangárech.

Nová 3. sld v Žatci převzala v době od 15.7. - 31.7.1958 do své podřízenosti 3. ldo v Dobřanech. (č.j.0018887-VLPVOS-1958). Velitel byl pplk. Navrátil Vladimír.

Vrtulníky Mi-1 a Mi-4, které přišly v roce 1960 do Dobřan k 5. slp, byly udržovány technickým oddělením 5. slp a později 45. dpzlp.

20.7.1961 byla reorganizována 3. ldo v Dobřanech (č. j. 006190-OMS-1961) a vznikla 23. opravna VÚ 7502 v Žatci a podřízena velitelství 3. sboru PVOS. (č. j. 006190-OMS-1961)

Od 1.5.1962 je 31. LVO VÚ 2475 podřízena 1. sld v Bechyni. Prováděli obnovy resursu a vyšší opravy MiG-15, MiG-19 a MiG-21.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: 5. slp 1952-91, 45. dpzlp 1959-69 / 47. pzlp 1969-85, 1. ltvpz 1985-92, 1. vro, 2. vro, 19. vro, 20. vro.

V roce 1970 se v opravnách upravila Mi-4 2139 na salonní verzi. Náčelníkem skupiny pro draky a motory byl mjr. Hubert Coufal. V březnu 1970 přelétla do Bechyně k 1. vellt.

Velitel byl od roku 1972 pplk. Budějovský Josef.

Velitel byl od roku 1983 pplk. Pop Václav.

Velitel byl od roku 1988 pplk. Prauk Emil.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: 5. slp 1952-91, 1. ltvpz 1985-92, 1. vro, 2. vro, 19. vro, 20. vro, 11. vrp 1991-94, Kryštof 07 1991-.

Vrtulníky Mi-2 pro LZS v Dobřanech byly na jaře 1991 po přestavbě interierů na záchranářské verze zbarveny žlutočerným nátěrem. V opravnách byly provedeny i přestavby Mi-17 0849 a 0850 na záchranářskou verzi.

V roce 1991 se z Plzně do Dobřan přestěhovalo TOP 11. vrp. 31. LVO prováděli obnovy resursu a vyšší opravy po krátký čas i Mi-17.

Velitel byl od roku 1994 pplk. Ing. Suchánek Jaromír.

V roce 1994 některé vrtulníky M-2 a Mi-17 0850 dostaly nátěr červenou barvou.

1. 1. 1995 z podstaty bývalé 7. LVO České Budějovice a sloučením s dobřanskou 31. LVO  byla přejmenována na 51. leteckou opravárenskou základnu 51. LOZ. Její velitelství bylo v Českých Budějovicích v podřízenosti Velitelství logistiky AČR.Dobřanské dílny byly však stále využívány.

V roce 1996 přišly do Dobřan vrtulníky W-3A Sokol.

Poslední "přečíslování" na  31. LOZ  proběhlo v létě r. 1997 při vzniku Vzdušných sil AČR.

31. LOZ zrušena.

Zpracoval Stanislav Vystavěl.