3. letecký pluk

Letecký pluk 3

Letecký pluk 30 "Ostravský" VÚ 4614

30. letecký bitevní pluk "Ostravský" VÚ 5741

30. bitevní letecký pluk "Ostravský" VÚ 5741

15.12.2017

K 1.8.1945 v Praze-Kbelích se 3. československý bitevný letecký pluk reorganizoval na 3. letecký pluk. Podřízen byl 4. ld. Velitel pluku mjr. let. Mikuláš Guljanič asi do 5.8.1945.

Velitel pluku škpt. let. Jozef Páleníček.


Přesun do Prahy-Letňan?


Ve dnech 17.-23.8.1945 se (odkud) přesunul na letiště Trenčianské Biskupice s letouny Il-2 a cvičnými UIl-2 a jedním kurýrním letounem Po-2.

Letouny pluku nesly označení: velitelský roj "HU", 1. letka "LX", 2. letka "MW" a 3. letka "NV".

K 22.1.1946 přejmenován na Letecký pluk 3.

15.2.1946 byl LP 3 přejmenován na LP 30 VÚ 4614. Byl prozatím podřízen 4. ld, než bude podle plánu postavena nová bitevní 8. letecká divise (nebyla postavena).

Byl vyzbrojen bitevním letounem Il-2 a Il-2UTI. Měl 2 letky. Postupně docházelo v důsledku špatného technického stavu k jejich vyřazování. Proto je ve větším množství používán letoun C-2.

Od 20.2.1946 (v dubnu 1946) jedna letka v Košicích prováděla zásahy proti banderovcům.

21.4.1946 lietadlo Il-2.12368, posádka rtm. Ján Zalibera, škpt. Osvald Fenel, havária v dôsledku prasknutej trubice podvozku. Poškodený podvozok, vrtuľa, a pravá VCHP. Oprava v Olomouci. Od 1. 5.1946 u školskej perute III. v Olomouci.

24.4.1946 lietadlo Il-2.18827144 západne od železničnej stanice Strážske, posádka pil. rtm. Bielopotockij, strelec Koprda, vysadenie motora - núdzák, ohnutá vrtuľa, poškodený chladič a spodok trupu, stroj zrušený.

K 21.1.1947 bylo 14 letounů Il-2 neschopno letu, dalších 8 odveleno, jeden letoun UIl-2 neschopen letu, jeden letoun C-2, 7 letounů C-8, odveleno čtyři letouny Po-2, jeden letoun C-1, jeden letoun Il-2U, tři letouny C-5 a šest letounů C-8.

K 11.2.1947 bylo u pluku 22 letounů Il-2, všechny uvedeny jako neschopné letu.

K 12.3.1947 bylo u pluku 8 letounů Il-2, 18 letounů Il-2 v opravě, dva letouny C-5 a dva letouny C-8.

V období od 8.7. do 29.9.1947 se opět jedna letka s letouny B-31 podílela na akcích proti postupujícím banderovcům, tentokrát v okolí Trenčianských Biskupic.  

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

3.3.1948 rozkazem prezidenta republiky byl pluku udělen čestný název Ostravský.

K 15.3.1948 bylo u pluku 7 letounů B-31, 14 letounů B-31 v opravě, dva letouny CB-31 v opravě, další typy nespecifikovány.

K 1.7.1948 bylo u pluku 13 letounů B-31, 5 letounů B-31 v opravě, jeden letoun CB-31, jeden letoun CB-31 v opravě, další typy nespecifikovány.

Velitel pluku od 6.9.1948 škpt. let. Jan Vršanský.

26.1.1949 zahynul čet. dsl. Jiří Podlipný.

K 1.2.1949 bylo u pluku 23 letounů B-31, jeden letoun D-44, dva letouny K-65, jeden letoun K-68, čtyři letouny C-2 a pět letounů C-4/104.

Velitel pluku od 1.4.1949 pplk. let. Rudolf Galbavý.

Na jaře 1949 zůstalo u pluku jen 5 použitelných letounů.

6.5.1949 velení pluku požádalo představitele Ostravy o svolení používat na letounech pluku znak jejich města, což bylo schváleno 16.5.1949.

20.6.1949 nehoda letounu B-31 výr. č. 12 465 "MW-7" na letišti Bratislava - Dvorník. Letecká badatelna.

Letouny B-31 byly nahrazeny letouny C-2.

Od října 1949 VÚ 5741.

Velitel byl od roku 1950 mjr. let. Anton Šoška.

V červenci 1950 bylo rozhodnuto o celkovém zrušení typu.

2.8.1950 přiletělo 60 nových letounů Il-10 (B-33).

V září 1950 proběhly poslední tři lety letounů B-31.

Ke konci září 1950 bylo u pluku 59 letounů B-33, dva letouny CB-33, šest letounů C-2, jeden letoun K-65 a několik C-104.


K 1.10.1950 se LP 30 přemístil na letiště Stichovice.

K 1.10.1950 zůstala v podřízenosti velitelství letectva existovat pouze velitelství - 3. ld a 4. ld, čtyři bojeschopné stíhací pluky (LP 1 "Zvolenský", LP 3, LP 5 a LP 8), LP 30 "Ostravský", LP 47, LDP 1 a LP 45.

Koncem roku 1950 vznikla 3. letka.

LP 30  se stal zárodkem nového bitevního svazku, vyzbrojeného B-33/Il-10.

30. letecký bitevní pluk Ostravský.

Velitel pluku od 8.1951 pplk. let. Kvapil Josef.

4. LD byla k 1.9.1951 reorganizována na 34. LD.

Letouny velitelství (velitelský roj): HU-01, -02, -03, -04 (B-33); -05 (K-65). 

1. letka: LX - 10 až 25 (29)

2. letka: MW - 30 až 45 (49) 

3. letka: NV - 50 až 65 ( 69)

4. letka: PA - 70 až 85 (89).

Velitel pluku npor. Krofta...

Velitel pluku kpt. Havliš Ondrej

Velitel pluku kpt. Šoška Anton.

Bojová zástava propůjčena 6.10.1952

Video z roku 1953 - Modrý den.


30. lbip byl redislokován koncem roku 1953 do Piešťan.

8.4.1955 byla provedena změna označení útvaru na 30. bitevní letecký pluk Ostravský

Velitel pluku od 1955 mjr. Másiar Anton.

V září 1956 v souvislosti s "tzv" maďarskými událostmi" působil z letiště v Bratislavě. Sovětské MiG 15 napadly hlídkující Il-10 pilotovaný por. Václavem Samöelem.

Velitel pluku od 1957 mjr. Toth Michal do zrušení.

30. bilp Ostravský byl byl nařízením nám.MNO-VL a PVOS č.j.0018887 z 11.7.1958 k 15.8.1958 zrušen.

Brněnská  34. bild byla k 1.10.1958 zrušena.


Na základě rozkazu MNO z 11.12.1958 byl 26. slp přeznačen na 30. stíhací bombardovací pluk. Dne 13.9.1958 byla propůjčena bojová zástava zrušeného 30. "Ostravského" bitevního leteckého pluku.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.