1. armáda Příbram

12.07.2019

1.9.1969 se velitelství Západního vojenského okruhu v Příbrami přeorganizovalo opět na velitelství 1. armády. Pod tu patřila 1. tanková divize ve Slaném, 2. motostřelecká divize v Sušici, 19. motostřelecká divize v Plzni a 20. motostřelecká divize v Karlových Varech. V Táboře byl vytvořen nový Západní vojenský okruh, jako okruh frontového typu.

 

V Příbrami bylo oddělení vojskového letectva OVL 1. A s náčelníkem pplk. Ing. Miroslavem Bubnem. HI ILS pplk. Ing. Vladimír Meduna.

1. spojovací letka v Příbrami byla v přímé podřízenosti OVL 1. A. Pod OVL 1. A patřila 1. vrtulníková letka ve Slaném, 2. vrtulníková letka v Klatovech, 19. vrtulníková letka na Borech, 20. vrtulníková letka v Karlových Varech. Letky sloužily do roku 1974.

1. letecká technická opravna na Borech zabezpečovala revize a opravy letecké techniky útvarů 1. A.

 

Zástupce velitele pro letectvo 1. A plk. Ing. Rudolf Koubek, později plk. Miloslav Dolák.

V roce 1974 se utvořila pro 1. A na Borech 11. vrtulníková letka a 1. spojovací letka. Ta byla přímo podřízena velitelství 10. LA. Přes toto velitelství byla řízena a jím byl zabezpečován její výcvik a provoz. Operačně však byla nadále podřízena velení 1. A v Příbrami.

3.8.1978

Mi-4 9149 11. vrlt

mjr. Klíma Jan, pplk. Dolák Milan, prap. Duda Jan

?

Otevření bočních dveří nákladní kabiny. Přistání do terénu. Dveře poškozeny

(1.  a 4. středisko bojového velení letectva vzniklo 1.9.1974. Podléhala velitelství 10. letecké armády a nacházela se v posádce Hradec Králové. 1. středisko používalo krycí číslo VÚ 3392 a 4. středisko VÚ 3400. Oba útvary zanikly 31.10.1987 a nahradila je velitelství letectva 1. a 4. armády.)

V roce 1987 vzniklo Oddělení vrtulníkového letectva 1. A. Do přímé podřízenosti od 10. LA přechází 1. letka velení a průzkumu v Líních a bezpilotními prostředky Rejs u 1. ltbppz ve Stříbře.

Velitel letectva 1. A byl plk. Rudolf Koubek. Zástupce byl pplk. Karel Kožíšek, od roku 1989 pplk. Štefan Vazovan.

Piloti instruktoři: Pavel Barták, Ladislav Maťašovský, Jiří Rajda, Jiří Šašek. Starší inspektor bezpečnosti letu 1. A je pplk. Pavel Špilka. 

V průběhu roku 1988 11. vrtulníkový pluk přechází od 10. LA do působnosti vojskového letectva a je podřízen velitelství 1. armády v Příbrami.

V roce 1989 je provedena další reorganizace.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

V roce 1990 se stává pplk. Pavel Špilka náčelníkem letovodské služby 1. A.

Převzetí stanice LZS v Mariánských Lázních a přesunutí do Líní k 1.5.1991 k 1. letce velení a průzkumu.

11. vrp byl v průběhu roku 1991 vyňat z podřízenosti rušené vševojskové 1. armády a přešel pod Velitelství letectva a PVO ve Staré Boleslavi. (L+K 8,16/92)

1. armáda byla zrušena k 1.12.1991.