Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

11. vrtulníkový pluk VÚ 5621 Plzeň

12.07.2019

Na základě nařízení NGŠ ČSLA-1.ZMNO čj. 007710/39 ze dne 15.4.1985 na původním letišti Plzeň-Skvrňany vznikla v rámci Západního vojenského okruhu s podřízeností 10. letecké armádě nová vrtulníková formace s úkolem podporovat a přepravovat s vrtulníky Mi-24 a Mi-17 pozemní vojska a v součinnosti s PVOS operovat s Mi-24 také v rámci ostrahy státní hranice. 11. vrtulníkový pluk byl založen 1.7.1985 s prvním velitelem pplk. Ing. Miloslavem Skalou. Jeho zástupcem byl určen mjr. Ing. Štefan Vazovan, ZVP mjr. Miloslav Liška, zástupcem velitele pro letovou přípravu pplk. František Dvořák, inspektorem vzdušné střelby mjr. Ing. Jiří Šašek, palubním inženýrem pluku mjr. Milan Dudek a ZV ILS pplk. Miloslav Tichý.

1.a 2. bitevní letka měla ve výzbroji Mi-24D a 3. letka měla Mi-17. Technické oddělení pluku zabezpečovalo provoz vrtulníků. (L+K 5/85). K zabezpečení úkolů a provozu 11. vrp na letišti Plzeň vznikl 111. letištní prapor VÚ 5633, od 31.10.1985 VÚ 8475 a 11. rota spojení a radiotechnického zabezpečení.

1. bitevní letka: VL pplk. Jaromír Hájek, ZVL mjr.Vladimír Dvořák, .. Celkem 17 pilotů.

2. bitevní letka: VL pplk. Štefan Jaššo, ZVL mjr. Petr Kormunda, .. Celkem 15 pilotů.

2. letka: VL pplk. Bohumil Urie, ZVL mjr Jiří Horáček, .. Celkem 12 pilotů.

První letová akce nového pluku se konala 10.7.1985. Tento datum lze pokládat za den zahájení skutečného výcviku. Do tohoto dne pluk plnil jenom součinnostní lety a lety v PVOS.

K dalšímu vážnému předpokladu letecké nehody došlo při nočním přistání 23.7.1985. Na vrtulníku Mi-24D trupového čísla 0102 došlo před přistáním k zaseknutí páky kolektivního řízení. Kpt. Pecuchovi se zvýšeným fyzickým úsilím povedlo kolektiv uvolnit a bezpečně přistál. Navíc hned po dosednutí praskla žárovka v hlavním světlometu. Příčinou bylo zaseknuté tlačítko na páce kolektivu. 

2.9.1985 bylo ve VVP Doupov provedeno létání na taktický námět (LTN).

12.9.1985

Mi-24D "4012" 2. blt

Tóth, Horák, Melíšek

Poledník,  Šumava

Přetažení kolektivu. Pád do lesa. Podrobnosti.

Pro potřeby zkvalitnění leteckého výcviku byly dne 8.10.1985 dodány dva vrtulníky Mi-24DU (6040, 6050). Z výrobního závodu v Kazani stroje odlétly již 27.9.1985, čistý přeletový čas na letiště Plzeň byl 10 hodin a 40 minut.

25.10.1985 17.05

Mi-24D "0143" 2. blt

Jaššo, Dofek, Štefanec

Plzeň

Roztočení ve visu a pád. Přerušení náhonu ocasní vrtulky. Podrobnosti.

V prosinci 1985 přebírá deset nových Mi-24V ("0701" až "0710").

V lednu 1986 je tak ve stavu pluku třináct letuschopných Mi-24D, deset Mi-24V, dva Mi-24DU a osm Mi-17.

Plzeňské Mi-24D byly rychle dolétávány do generálních oprav v maďarském Tökölu. Prvním zde generálkovaným vrtulníkem se stal stroj trupového čísla "0102". Vrtulník byl v Tökölu předán do opravy ve dnech 20 až 25.1.1986. Přelétla jej tam osádka ve složení mjr. Petr Kormunda, por. Martin Kadlec a kpt. Karel Štěpánský. Ze specialistů ILS se předání zúčastnili mjr. Milan Dudek, mjr. Stanislav Chlumecký, kpt. Pavel Duchek a rtm. Rostislav Mizera. Do Tökölu je dopravil vrtulník Mi-17 pilotovaný osádkou Rada, Řanda a Urban. K jeho převzetí byla vyslána osádka ve složení pplk. František Dvořák, kpt. Ladislav Borsiczky a kpt. Karel Štěpánský. Ta provedla jeho zálet v opravnách dne 1.10.1986. Vrtulník pak do Plzně přivezli už 3.10.1986.

helo2432.jpg (138336 bytes) Hotovost 1986.

29.6.1986 bylo dodáno pět Mi-24V ("0786", "0787", "0788", "0789" a "0790").

Příslušnící 1. blt: Jaromír Nasavrcký, velitel letky Vladimír Dvořák, palubní technik Luboš Hašul a dole technik Vojtěch Vrzal před vrtulníkem Mi-24V. he148.jpg (55820 bytes) Kdy?

V létě 1986 jedna Mi-24DU přelétává do Prostějova. V srpnu 1986 se uskutečnily první střelby PTŘS Šturm z vrtulníků Mi-24V 1. bitevní letky na střelnici ve VVP Doupov v rámci zkušebního cvičení MNO. Spojenecké cvičení Družba 86 proběhlo 8.-12.9.1986. (L+K 22/86) U pilotů vojenských vrtulníků. V říjnu 1986 přišel pilot Stanislav Kutheil.

12.12.1986 bylo dodáno pět Mi-24V ("0812", "0813", "0814", "0815" a "0816".

V lednu 1987 bylo provedeno i cvičení „Zima 87.

Ve dnech 16. až 27.2.1987 se uskutečnilo cvičení Družba. 

V únoru 1987 bylo u pluku celkem 105 pilotů, což činilo naplněnost stavů na 97,2 % plánovaných počtů.

11. vrp se zúčastnil cvičení ve dnech 7. až 9.7.1987, při němž se létalo z Panenského Týnce do výcvikového prostoru Doupov. 

V červenci 1987 odlétlo zpátky k 51. vrp 5 kusů Mi-24D (4009, 4010, 0100, 0101 a 0102).

9.8.1987 

Mi-17 0807

 0

Plzeň

Poškozena tornádem.

9.8.1987 Mi-17 0806  0 Plzeň Poškozena tornádem.
9.8.1987 Mi-17 0809  0 Plzeň Poškozena tornádem.

První předvedení Mi-24V veřejnosti v Karlových Varech na XVI. Leteckém dnu s Květy v 13.9.1987. Vystoupil pplk. Dvořák František, por. Slezák Roman, Švanda Jaroslav s Mi-24V 0709 mil/helo524.jpg (89237 bytes). Záložní osádka pplk. Jaššo Štefan, npor. Ing. Černý Anton, Štefanec Edmund. Doprovodná Mi-17 0803 helo6259.jpg (379127 bytes).

V říjnu 1987 do Prostějova odlétá dalších pět Mi-24D. 

K 1.11.1987 nastupuje na funkci velitele pluku pplk. Ing. Vazovan Štefan. Na funkci zástupce velitele nastoupil dosavadní letovod pluku mjr. Čajka, kterého ve funkci letovoda pluku nahradil mjr. Josef Švéda. Došlo také ke změně na funkci inspektora vzdušné střelby, kde pplk. Jaromír Hájek nahradil pplk. Jiřího Šaška.

2. bitevní letka byla postupně dovyzbrojena nejmodernějšími Mi-24V a tak k 1.11.1987 se dosavadní 1. bitevní letka stává 2. bitevní letkou a opačně. Velitelem 1. letky čítající třicetpět pilotů byl pplk. Jaššo Štefan, velitelem 2. letky s dvacetiosmi piloty se stal mjr. Dvořák Vladimír a velitelem 3. letky byl pplk. Urie Bohumil.

Do konce roku 1987 byly do Prostějova vráceny další vrtulníky Mi-24D. Jednalo se o trupová čísla 0103, 0142, 0146, 0147, 0149, 0150 a 0151.

11.11.1987

Mi-24 1. blt

?

Plzeň

Posádka musela přistát aby si mohl pilot odskočit na záchod.

5.4.1988 byly dodány tři Mi-24V ("0832", "0833" a "0834").

3.6.1987 bylo dodáno pět Mi-24V "(0835", "0836", "0837", "0838" a "0839").

V červnu 1988 se uskutečnilo cvičení ve výcvikovém prostoru Dobrá Voda a Boletice a rovněž přichází další tři Mi-24V.

9.6.1988

Mi-24

2. blt

mjr. Kačkovič, mjr. Fryčka, npor. Magoň

Plzeň

Zapomněli při cvičném přistání na jeden motor vysunout podvozek. Ten vysunuly až na pokyn řídícího létání ve výšce 120 až 150 m.

.

31.8.1988

Mi-24V "0706"

2. blt

Bouček, Olajoš († 5.9.), † Šašák

Plzeň

Vypnutí živého motoru při přistávání na jeden motor. Podrobnosti.

K 1.11.1988 se velitelem 1. bitevní letky se stává mjr. Ing. Jiří Jogl.

Na konci roku 1988 byl málem zničen poslední vrtulník Mi-24D "4011", který ještě zůstal u pluku. Technikům se při pracích v technickém oddělení pluku "povedlo" zaměnit ovládací lana na vrtulku. Ta tím pádem fungovala obráceně. Při následné motorové zkoušce došlo k roztočení vrtulníku na zemi. Než pilot stačil zareagovat, tak se těžký stroj několikrát otočil kolem své osy. Jen shodou šťastných náhod a včasné reakci kapitána vrtulníku se vrtulník nepřevrátil. Stejně pohotovou reakci prokázali i technici postávající kolem vrtulníku. Všichni okamžitě zalehli a tak se vrtulka neškodně prohnala nad nimi. Všichni zúčastnění byli po zásluze odměněni. Technici důtkami a posádka ve složení Prchlý, Vigaš a Písař peněžitou odměnou.

V prosinci 1988 a v březnu 1989 předává po jedné Mi-24D do Prostějova. 

Ve dnech 7. až 11.2.1989 se uskutečnilo spojenecké cvičení Družba 89. Létalo se do výcvikového prostoru Doupov. 16.3.1989 provedly vrtulníky 11. vrp střelby ve výcvikovém prostoru Bělečko.

6.3.1989 byly dodány tři Mi-24V ("0927", "0928" a "0929"). Celkem bylo dodáno 31 kusů. Jeden stroj se zřítil při předávacím letu.

25.4.1989

Mi-17

? ? Samovolné otevření padáku výsadkového průvodce. Vrtulník poškozen.

V průběhu roku 1989 11. vrp přechází od 10. LA do působnosti vojskového letectva a je podřízen velitelství 1. armády v Příbrami. 

13.6.1989

Mi-24 "0789"  2. blt

Lazák, ?, Pobořil Plzeň Zavření podvozku při zahájení pojíždění. Později vrtulník zrušen pro značné poškození draku.

V srpnu 1989 je od 11. vrp odvelen poslední Mi-24D do Prostějova.

26.9.1989

Mi-24 2. blt

Nasavrcký, Plzeň Sblížení vrtulníků nad PRNS.
26.9.1989 Mi-17 Vazovan, Plzeň Sblížení vrtulníků nad PRNS.
 

V září se k pluku vrátil z Piešťan pplk. Jaššo. Nejprve byl v říjnu jmenován velitelem 5. roje u 2. vrtulníkové letky, v prosinci pak přešel ke štábu pluku na funkci Inspektora bezpečnosti letu.

Do důchodu odešel 31.12.1989 ZV ILS pplk. Tichý Miroslav. Na jeho místo nastoupil mjr. Josef Plšek, který k pluku nastoupil 6.2.1989 od 51. vrp na funkci odborný inženýr motor/drak. Major Plšek tuto funkci převzal dnem 23.10.1989.

28.9.1989

Mi-17 3. lt

? ? Částečná ztráta orientace v důsledku vysazení ARK-9.

K 1.11.1989 se stává velitelem 3. letky mjr. Střecha. 

První ostré střelby z kanónových kontejnerů UPK-23 se uskutečnily 8.11.1989 na střelnici ve VVP Jince.

11. vrp po převratu