Dary na provoz webu můžete poslat na účet 2000 606 220 / 2010.

Příbram Pribram

MAPA.

28.01.2020

František Šimůnek 9.11.1913 měl veřejné vystoupení v Příbrami-Nová Hospoda.


od února 1914

od října 1914


.


od listopadu 1916


.


od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918. Použití upoutaných balonů v čs. armádě.

od 27.11.1918 do 1919.


od 1919 do 27.12.1921.

7.9.1919 byl v Příbrami Josef Novák (ex. Flik 41J), pilot Letecké setniny Praha z Prahy-Kbel, s letounem Fokker D.VII s dvoulistou vrtulí. Kde to bylo? REVI 86/2012


.


od 27.12.1921 do prosince 1926.


.


.


.


, , od prosince 1926 do 1939.


.


.


.


.


.


.


.


.


29.9.1935 letecký den v Rožmitále pod Třemšínem a v Příbrami na letišti u obce Březové Hory. Album pana Františka Salcmana 1935-36.

Plzeňská Avia BH-11 OK-AZG , .

V souvislosti s posilováním obranyschopnosti země došlo v roce 1936 k přemístění části vojenské posádky československého Dělostřeleckého pluku 331 do Příbrami. Bylo to rovněž v souladu s několikaletým úsilím představitelů města, v čele se starostou Augustinem Čížkem, získat souhlas Ministerstva národní obrany k dislokaci vojenského útvaru v Příbrami. Pro tento útvar byla od roku 1935 budována na břehu rybníka Dolejší Obory, poblíž místa bývalé Hartmanovy sklárny, Horymírova kasárna.


Ve dnech 21.9. a 22.9.1936 se přestěhovala z Milovic do Příbrami první část vojenské posádky tvořena velitelstvím Dělostřeleckého pluku 331, hospodářskou a technickou správou, spojovací baterií a náhradním oddílem z Jinců a Dělostřeleckým oddílem III./331 o dvou balonových rotách. Naše vojenské balony a vzducholodě.

Další kasárna, tzv. Dolejší, s hangárem pro pozorovací balony, vznikla nedaleko železniční trati na severním předměstí.

Předáni kasáren se uskutečnilo 23.9.1936 a slavnostní uvítání útvaru proběhlo 28.10.1936 při příležitosti výročí vzniku Československa.

Přesuny balonů na Dělostřeleckou střelnici Brdy Vojenský tábor Jince probíhaly unikátním způsobem a to vzduchem. Za tímto účelem byly balony vybaveny gondolou s motorem a provizorním, velmi primitivním řízením s kormidlem umístěným na zádi namísto spodního stabilizátoru. V podstatě touto úpravou vznikla malá (ale jen obtížně) řiditelná vzducholoď. Podrobnosti.


, . Kdy?

, , . Kdy?


1.5.1938 vzlet vojenského balonu s mjr. Čejkou, kpt. Fialou a Rudolfem Rumplesem. Přistání u Dožic.

Letiště v září 1938.

----------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------


Stav zbrojního materiálu ke dni 18.3.1939.

Přístroje dělostřeleckého zpravodajství

  Celkový počet
Agregát benzinoelektrický vz. 25 7
Rozmnožovací přístroj 5
Počítací stroj Brunswiga 52
Dalekohled 15 x vz. 31/35 62
Fonometr franc. 7
Koordinátometr 2
Přístroje fotograf. aut. řad. let. 7
Přístroje fotograf. PANORAM f-25 cm 5
Přístroje fotograf. PANORAM f-120 cm 8
Přístroje fotograf. PANORAM f-300 cm 1
Stereoskop vz. 33/35 4
Teodolit Wild 150
Vyhodnocovač Zeiss multiplex 8
Plynárna pol. vodík 3
Speciální auto a přívěs pro fonometr 2
Speciální auto a přívěs pro fotograf. ústřednu 1
Balón pozorovací K 4
Balón ochranný (souprava 2 ks) 1
Speciální přívěs pro ústřed. pozor. lety 1

 

V červenci 1939 byl Dělostřelecký pluk 331 zrušen.


.


.


.


.


Letecká hláska-Flugwache 20 patřila pod Flugwachkommando Prag. Kde?

13.9.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.


helo6122.jpg (1392683 bytes), helo8071.jpg (261405 bytes).

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----


.


.


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------


.


--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------


.


.


Ortofotomapa z roku 1953 a 2011.

 

 

Stav severních kasáren v roce 2008.

, , .