Západní vojenský okruh ZVO Tábor VÚ 3861

28.10.2016

1.9.1969 se velitelství Středního vojenského okruhu SVO v Táboře přeorganizovalo opět na velitelství 4. A a to se přestěhovalo do Písku. 

V Táboře byl vytvořen nový Západní vojenský okruh, jako okruh frontového typu. Velitel ZVO byl gen. Vasil Valo. Pod ZVO patřila: 1. A s 1. tankovou divizí ve Slaném, 2. motostřeleckou divizí v Sušici, 19. motostřeleckou divizí v Plzni a 20. motostřeleckou divizí v Karlových Varech. 4. A s 9. tankovou divizí v Písku, 4. tankovou divizí v Havlíčkově Brodě, 15. motostřeleckou divizí v Českých Budějovicích a 3. motostřeleckou divizí v Kroměříži.

V Táboře náčelník Oddělení řízení vojskového letectva ZVO byl pplk. Ing. Antonín Papoušek. Zástupce náčelníka pplk. Zdeněk Pohl. Letovod pplk. Josef Borč. Inženýr ILS byl Ing. Vladimír Meduna. Starší inspektor bezpečnosti letu OVL-ZVO mjr. Josef Bláha.

K 1.10.1969 vznikla 40. spojovací letka. Ta byla v přímé podřízenosti velitelství ZVO. Řízena a zabezpečována po odborné a technické stránce byla OVL-ZVO v Táboře.

V srpnu 1973 na Doupově pokusná střelba z vrtulníků Mi-1 od 9. vrlt Bechyně. Střelby se uskutečnily pod přímým velením plk. Papouška, který byl náčelníkem Oddělení vojskového letectva-ZVO v Táboře. Raketomety byly typu vz. 51. po třech neřízených raketách JRRO-130/3 ráže 130 mm. Podrobnosti.

 

Oddělení řízení vojskového letectva 10. LA odborně řídilo OŘVL ZVO.

SITP pplk. Adolf Šafra, pplk. Bláha Josef.

Od roku 1974 pod OŘVL-ZVO spadala 41. spojovací letka a 42. spojovací letka v Havlíčkově Brodě.

21.3.1979

Mi-1 3010 41. spojlt

pplk. Šafra Adolf

Havlíčkův Brod

Třesení vrtulníku. Opálení kontaktu přerušovače levého magneta.

.

24.5.1979

Mi-1 3010 41. spojlt

pplk. Šafra Adolf

Letiště Havlíčkův Brod

Kmitání teploty oleje. Vadný vysílač teploty oleje.

 

V roce 1985 byla přímo začleněn pod 10. LA 1. letka velení a průzkumu v Líních, 11. vrtulníkový pluk na Borech, 31. smíšená letka velení a průzkumu v Bechyni, 52. letka velení a průzkumu v Havlíčkově Brodě.

U 1. ltvpz byly vrtulníkové odřady. 1. vro byl příslušný k 1. tankové divizi ve Slaném, 2. vro k 2. motostřelecké divizi Sušice, 19. vro k 19. motostřelecké divizi Plzeň a 20. vro k 20. motostřelecké divizi Karlovy vary. U 31. smltvpz byly dva vrtulníkové odřady. 9. vro pro 9. tankovou divizi v Táboře a 15. vro pro 15. motostřeleckou divizi v Č. Budějovicích.

Přes velitelství 10. LA byla řízena a jím byl zabezpečován její výcvik a provoz. Operačně však byla nadále podřízena velení ZVO.

 

Od roku 1986 byl velitel letectva ZVO genmjr. Ing. Josef Diblík. Zástupce plk. Miloslav Skala. Piloti inspektoři: Viktor Galata, Viliam Haško, Prokop Dolejší, Václav Vokáč.

Odřady se osamostatnily v roce 1986. Byly vyjmuty z podřízenosti 31. smltvpz a dány do přímé podřízenosti 10. LA v Hradci Králové. Odřady ale nadále s letkou úzce spolupracovali.

Dne 21.10.1987 přešla na základě nařízení NGŠ č. j. 0011970/80 ze dne 27.4.1987 do přímé podřízenosti velitele ZVO31. smíšená letka velení a průzkumu, 9. vrtulníkový odřad, 15. vrtulníkový odřad a 3. vrtulníkový odřad, který se přemístil z Prostějova do Havlíčkova Brodu. Náčelníkem Oddělení řízení vojskového letectva v Táboře v té době je pplk. Viktor Galata.

 

V roce 1989 je provedena další reorganizace. Při ZVO v Táboře vzniká Velitelství vojskového letectva a jeho velitelem se stává dosavadní zástupce velitele 10. LA, genmjr. Josef Diblík. Zástupce pplk. Miloslav Skala. Pilot instruktor Václav Vokáč.

5.10.1989

Mi-2 9428 52. ltvpz

Vokáč Václav

Havlíčkův Brod

Dým v kabině po rozsvícení přistávacího světlometu.

.  

7.11.1989

Mi-8 1532 52. ltvpz

Vokáč Václav, Vlček Marián, Beran

Havlíčkův Brod

Úder. Vysazení pravého motoru. Námraza. Přistání na letišti.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

31.1.1990

Mi-8 0817 52. ltvpz

Vlček Marián, Zicháček Zdeněk, Meloun

Bechyně

Vysazení ukazatelů tlaku a radiovýškoměru. Vysazení alternátoru SGO 30V.

Později vznikla správa vojskového letectva ZVO s velitelem genmjr. Ing. Josefem Diblíkem. Na oddělení vojskového letectva ZVO byl pplk. Ing. Viktor Galata.

9. a 15. odřad se dostaly opět do podřízenosti 31. smltvpz. Podle článku 11, směrnice pro činnost vojskového letectva ZVO v míru, kterou schválil NGŠ 27.11.1989 a která nabyla platnosti od 1.12.1989: "Jsou velitelé vrtulníkových odřadů v míru přímo podřízeni veliteli vrtulníkové letky podle zařazení odřadu."

Převzetí stanice LZS v Mariánských Lázních a přesunutí do Líní k 1.5.1991 k 1. letce velení a průzkumu.

K 1.12.1991 jsou i vrtulníkové útvary vojskového letectva převedeny do podřízenosti Velitelství letectva a PVO ve Staré Boleslavi.

K 1.1.1992 se velitelství Západního vojenského okruhu přetransformovalo na velitelství Vojenského velitelství ZÁPAD.