Týlové zabezpečení na letišti Pardubice

04.08.2016

Základem týlového zabezpečení  byl útvar, který vznikl hned v květnu 1945 - letecký pozemní oddíl, z něhož vznikla Letištní peruť 5, později Letecká základna 5 (LZ 5) VÚ 4652.

Vzhledem "působení" školních jednotek na letišti v Pardubicích (výcviková letka LVA) a vznikl zde 2. lšp LU, vznikla z ní Školní základna 8 (ŠZ VIII)

Ta pak byla reorganizována 1.1.1950 na 22. leteckou základnu (22. LZ). Velitelem byl mjr. let. Dvořák Bedřich.

16.března 1951 z ní Výnosem MNO-VL č. j. 004106/1951 vznikl 22. letištní prapor VÚ 2066. Útvar vznikl 16.3.1951 výnosem MNO-VL č. j. 004106/1951 v Pardubicích a zabezpečoval jednak výcvikové letky Instrukčního pluku VLA z H.K. a 2. lšp LU.

Při redislokaci 2. lšp v prosinci 1951 jej "následoval" do Prešova. (Týl na letišti Prešov.)

Výstavba betonové VPD.

Po výstavbě nové "betonové" VPD se zde počítalo s působením 4. a 18. lsp.

18. lsp byl zabezpečován 9. letištním praporem VÚ 5213. Velitelé 9. lpr: ?pplk. Končál.., mjr.Valach .., kpt. Borovička.., pplk. Matuška.., pplk. Lolek.., pplk. Rybišar….)

V listopadu 1953 byly oba útvary - 18. lsp a 9. lpr přemístěny na letiště  Pardubice k přezbrojení 18. lsp na proudovou techniku.

Spolu oba útvary prošly jednak přezbrojením, tak změnou podřízenosti, když v r. 1958 vznikl 18. sbolp u 34. sbold.

V r. 1967 byly oba útvary zrušeny.

 

Od října 1954, kdy byl redislokován do Pardubic 4. lsp, byl pro jeho týlové  zabezpečení určen 6. letištní prapor VÚ 6991. Spolu pak 4. slp a 6. lpr "vydržely" až do zrušení v létě r.1989.

Velitelé 6. lpr: pplk. Janota .., kpt. Slačka Petr (1952-1955), pplk. Vahala Jaromír (1955-1959), kpt. Mikulenka Jaroslav (1959-1962), pplk. Matějka Oldřich (1971-1984), mjr. Pádivý Jaroslav (1984-1989).

Také na zdejším letišti vznikla 6. letištní rota "S".

 

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

V důsledku "nutných redislokačních změn po Srpnu 68" se 22. lpr v Mladé přestěhoval na nové působiště na letiště Pardubice.

Velitelé 22. lpr v Pardubicích byl pplk. Ing. Klakurka Miroslav (1969), pplk. Ing. Myška Miroslav (1980), pplk. Ing. Jelínek Karel (1981), mjr. Ing. Dvořák Jiří (1983), kpt. Ing. Habětínek František (1988), mjr. Heger …

Zatím co 47. pzlp byl v červnu 1985 "přemístěn" do Hradce Králové, 22. lpr zůstal v Pardubicích a zabezpečoval 30. bitevní letecký pluk "Ostravský", který přišel z Hradce Králové.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

S ním byl na podzim r. 1994  22. lpr zrušen.

Poslední etapou působení letectva v Pardubicích je spojena s 34. zŠL a později s 34. zSL. Týlové zabezpečení je organizačně zařazeno do Leteckého technického zabezpečení, pod jehož velitelství patří letka letištní provozní techniky, letka leteckého zabezpečení, technická letka RTZ a meteor.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.