Poprad Deutschendorf (maďarsky Poprád) Попрад

Batizovce - Svit

Lučivná

Tatry

MAPA.

12.06.2024

Historie.

, , od prosince 1926 do 1938.


.


.


.


1930


.


.


.


V roce 1934 firma BAŤA, akciová společnost ze Zlína zakoupila pozemky pro stavbu nové továrny Závody na výrobu umělého hedvábí, punčoch, prádla, dř. Svit, úč. spol., Batizovce.

Výstavba letiště pro spojení se sídlem koncernu. Kdy?

V roce 1934 na výstavě v Popradu byl předveden kluzák Zlin  Z V.

Místní skupina MLL v Popradě. Od kdy?


Prvé zaznamenané úvahy o zriadení letiska za Veľkou Lomnicou nachádzame v roku 1935. Zdroj.

Ve dnech 8.-9.8.1935 Ludvík Kratochvíl uskutečnil dokonce okružní cestu po ČSR. Startoval ze Zábřehu na Prahu a Plzeň. V Plzni započal svůj okruh návratem do Zábřehu a dále pokračoval do Piešťan, Nitry, Popradu a Košic. Zpátky se vracel přes Piešťany, Trenčín, Žilinu a přistál ve Zlíně, kde přenocoval. Druhý den pak cesta pokračovala na Kroměříž, Olomouc, Zábřeh, Pardubice, Prahu a okružní cesta končila opět v Plzni. Za jeden a půl dne uletěl přes 1 500 kilometrů, přičemž největší výšky 4 800 m dosáhl nad Piešťanami. Okružní let byl opět oslavně popisován novináři, kteří nazývali Kratochvíla „novodobým Ikarem“, ale Ludvíkovi šlo hlavně o to, splnit si svůj sen a dokázat sám sobě, že takový výkon je možný.


Na rok 1936 se plánovalo dokončení sítě goniometrických stanic včetně stanice, která měla být umístěna pod Vysokými Tatrami.

V roce 1936 byly dva kluzáky Zlin  Z V používány k výcviku plachtařů v Popradu. Jeden z nich byl opatřen gondolou.

Prvé pristátie motorového lietadla na lúke za súčasnou železičnou stanicou vo Svite. Lietadlo riadil major Ambruš a zo Zlína priviezol výplaty pre zamestnancov podniku Baťa - Batizovce. Zdroj.


29.1.1937 se obecní zastupitelstvo usneslo na označení Obec Veľká – Osada Svit (město dostalo název podle prvního Baťova podniku v tomto místě: S-lovenské VI-zkózové T-ovárne), které se stalo oficiálním označením Svitu až do jeho osamostatnění, i když samotný závod stále používal označení Batizovce. Od roku 1937 se pro novou osadu používal i název Svit.

Stavba letiště.


Letiště mělo délku 800 m.

12.9.1938 bylo aktivováno velitelství Ústředny hlásné služby Poprad mimo mobilizační plány. Krycí jméno U. Velitel mjr. let. František Tomšovský. Ve věcech odborných podléhala veliteli Hlavní ústředny hlásné služby, ve věcech ostatních veliteli Velitelství zemského letectva v Bratislavě a od 27.9.1938 veliteli Velitelství letectva III. armády.

Armádní obrana proti letadlům (AOPL). Podrobnosti. Protiletecká obrana.

Rota VKPL 12 a Rota VKPL 13 s 2 cm VKPL vz.36 - (u III. armády).

---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

Ke dni 1.10.1938 je Rota VKPL 12 uváděna ve Svätým Kríži nad Hronom (dnes Žiar nad Hronom) a Rota VKPL 13 ve Zvolenu.

aa.png (466402 bytes) Po vídeňské arbitráži.

20.11.1938 velitelství Ústředny hlásné služby Poprad demobilizováno.

20.11.1938 Rota VKPL 16 dostala rozkaz k přesunu z letiště Ňaršany do Popradu.

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště, které se po provedené revisi programu dobudovávají, jakožto nezbytně nutná. Vojenská pomocná letiště a současně veřejná civilní pomocné letiště. Těchto letišť je nutně třeba jak pro účely vojenské, tak i civilních dopravních společností, četnického letectva a sportovního letectva. Jsou to Jičín, Kralupy nad Vltavou, Jihlava, Benešov - Nesvačily, Poděbrady, Skuteč, Kolín, Boskovice, Bystřice nad Pernštejnem, Poprad, Liptovský Sv. Mikuláš, Kežmarok - Spišská Belá, Štubnianské Teplice (od roku 1946 Turčianské Teplice), Muráň, Turčianský Sv. Martin, Senica n/M, Chust, Prešov, Ružomberok.

Patrně někdy během měsíce prosince 1938 se Rota VKPL 16 vrátila zpátky do Kroměříže.


---------- Vznik slovenského štátu 14.3.1939 ----------

Letouny nadále označeny , , .

Civilní znaky od května 1939.

První výsostné označení slovenských letadel bylo zavedeno až 23.6.1939, kdy čs. znaky na směrovce a na křídlech překryl bíle lemovaný dvojramenný červený kříž na modrém kruhovém podkladu.

Od 29.8.1939 mimořádné cvičení. Velitelství Bernolák disponovalo Skupinou OPL Ruža (obrany proti lietadlám), která se dělila na dvě operační skupiny - Šarfia (Oddiel II./153 PLO a Rota 6 VKPL) v Prešově a Čakanka (Oddiel III./153 PLO a Rota ? VKPL) v Popradě a Rota 5 VKPL, která tvořila ochranu rafinérie v Dubovej (Nemecká, okres Brezno). Protiletecká obrana.

helo6105.jpg (91887 bytes)

Účast v polské kampani? Letka 2? Letka 16?

Po zahájení polské kampaně byl 10.9.1939 kolem dosavadního znaku (pro větší výraznost) ještě zaveden 15 cm široký bílý kruh. Toto označení navíc na obou stranách trupu a na křídlech doplnil německý Balkenkreuz  trámový kříž.


Závody na výrobu umělého hedvábí, punčoch, prádla, dř. Svit, úč. spol., Batizovce se staly součástí Baťa, Slovenská účastinná spoločnosť se sídlem v Šimonovanech.

3.5.1940 byl ustanoven Slovenský Letecký Sbor (SleS).

Provoz plachtařů s kluzákem Wrona na svahovém letišti u obce Lučivná. Kdy? Zdroj.

Od 15.10.1940 bylo na základě doporučení německé letecké mise při slovenském MNO zavedeno nové označení letadel SVZ, které však bylo zveřejněno až 3.2.1941. Díky tomu se ještě na jaře 1941 v praxi používalo obojí označení. Novým označením byl bíle lemovaný modrý kříž s červeným terčem uprostřed v rozměrech německého vzoru. Zároveň s tímto novým výsostným označením bylo zaváděno označení letek a školy. To se skládalo z bílých písmen na obou stranách trupu a z čísla, které uvádělo pořadí letadla v letce.

3.12.1940 Snem Slovenskej republiky přijal Zákon o SLeS. (Slovenský letecký sbor sústreďuje príslušníkov Hlinkovej gardy, Freiwilige Schutzstaffel, Hlinkovej mládeže a Deutsche Jugend (v daľšom texte HG, FS, HM a DJ), ktorí sa dobrovoľne prihlásia, a sú pre leteckú výchovu a výcvik spôsobilí.)


Bezmotorová letka č. 16 Batizovce - Svit. Od kdy?


První hromadný transport 997 Židů do vyhlazovacího tábora Osvětim odjíždí 25.3.1942. Okupační úřady v Popradu na Slovensku nařizují místním neprovdaným židovským ženám a dívkám, aby se v 8 hodin ráno shromáždily v místní škole, aby je odvezly na práci. Ve skutečnosti se jich však slovenská vláda zbavila za poplatek v ceně 500 říšských marek za jednu a s jejich návratem se nepočítá.

Kdy byl postaven hangár?


Od 1.6.1943 nový správce letiště Tatry pri Veľkej Karol Jančár. Gonzo.

3.6.1943 začala pravidelná linka Bratislava - Zvolen - Tatry - Prešov letouny Focke-Wulf Fw 58 L Reiseweihe. Gonzo. GonzoGonzo.

Tretí zľava Karol Jančár, prvý správca letiska Tatry

Letoun Fw 58 L, v pozadí Vysoké Tatry. Kdy a kde? Rok 1943 a letiště Poprad? Pojízdná krátkovlnná radiostanice a pojízdná goniostanice. Čs. výroby?

30.6.1943 vznikla Letka 41. Velitel npor. let. Jozef Gurský.

helo9494.jpg (77568 bytes) Slovenské krídla č. 8-9 Apríl Máj 1944, Ročník VIII.

15.12.1943 vznikla Bombardovacia peruť III. Tá bola vyzbrojená tremi strojmi talianskej výroby Savoia Machetti SM-84 Bis. čekalo se na dalších objednaných 17 kusů. Zatím se cvičilo na Fw 58 a Junkers W 34 hi.


Letka 42 (rámcová).

Technická letka 5. Velitel kpt. let. Ján Pecha.

24.7.1944 leteli tri Ju 87 z Piešťan do Spišskej Novej Vsi, kde mali dostať chýbajúcu výzbroj a výstroj. Pre poruchu jedného stroja počas preletu, ktorý uskutočňovali piloti Fencl, Bornemisza a Kubica, pristáli všetky tri Stuky najprv v Poprade a až po oprave pokračovali na miesto určenia k tzv. depozitárnemu uskladneniu. Ale ani do začiatku SNP nebola chýbajúca výzbroj a výstroj zo skladov RLM dodaná.

V létě 1944 dostala Letka 41 několik letounů Fw 58 C-2.

V srpnu 1944 bylo v Popradu umístěno: Letecká peruť IV, Letka 41, Technická letka 5. Na letišti se nacházelo na 160 mužů.

4.8.1944 mjr. Lisický při vzletu poškodil Fw 56 C-2 pro rozmoklou dráhu. Poté posádka s druhým letounem na druhý pokus odlétla. Přeletěla do Mokradi.

20.8.1944 sedm letců od Letky 41 s letounem Junkers W 34 uletělo do Lvova v SSSR.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

Slovenské národní povstání. vhu.sk

SNP v Popradu.

Kvetnica - skladiště zbraní a munice (stovky leteckých pum).

helo5990.png (609862 bytes)

----------

----------

31.8.1939 večer pozemní personál letiště pod velením por. let Pavloviča odešel na letiště Mokraď. Dva letouny Š.328 po vykonání průzkumu též přeletěli do Mokradi.

31.8.1944 z letiště Spišské Nové Ves uletěl stot. František Wagner (velitel Letky 41) a npor. Jozef Gurský (velitel letiště Poprad) s Š.328 k Rudé armádě.

Dva letouny Fw 58 C-2 přeletěly na Tri Duby.

31.8.1944 v 17 hodin letiště obsazeno.

Na letištích v Prešově, Spišské Nové Vsi, Popradě, Mokradi ukořistili 24 letadel.

----------

Na letiště přiletěli německé letouny Ju 87 od noční bitevní NSGr. 4 z letiště Balice. MAPA.

1.9.1944 povstalci houfnicemi ostřelovali letiště - jedno německé letadlo bylo zničené a dvě poškozené.

----------

2.9.1944 v 11.50 hodin průzkumný Š.328 z Mokradi s posádkou čat. (rotník) Štefanom Zúberom a por. let. Antonom Strýčkom byl napadnut dvěma Ju 87. Letoun Š.328 byl sestřelen velitelem Gruppenkommandeur NSGr. 4 Maj. Johannem Gamringerem. Poškozený Š.328 nouzově přistál u Lučivnej. Stroj poté shořel. Piloti se ukryli v lese a unikli zajetí. MAPA. Hobby Historie 21/2013

----------

----------

4.9.1944 šrtm. let. Ján Lupták na B.534 od Kombinované letky z letiště Tri Duby poškodil na letišti tři letouny Ju 87. MAPA.

V noci z 4. na 5.9.1944 zahájena letecká přeprava na pomoc SNP. Letecký most na pomoc SNP. Němci zareagovali nasazením nočních stíhačů. Nad Popradem číhaly na své oběti noční stíhači Ju 88 s radary od 2./NJG 100 z letiště Udetfeld (Zendek, severně Katowic). MAPA letišť nočních stíhačů. Kde měli své rádiové a radiotechnické zařízení? Kde měli hlásnou službu? Palubní operátoři si stěžovali na odrazy od země v tomto hornatém terénu.

----------

----------

----------

----------

----------

Od 9.9.1944 byla NSGr. 4 v Malackách.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

15.9.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

1.10.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

13.10.1944 nad Popradem německá noční stíhačka sestřelila letoun Li-2 "26" mládšího lejtěnanta M. D. Bektursina od 3. eskadrily, 340 ап ДД, 54 бад, 5 гак ДД. Letoun dopadl na vrch Slemä (okres Liptovský Mikuláš). Zahynulo pritom 13 príslušníkov 2. čs. samostatné paradesantní brigády, ktorí boli členmi veliteľskej batérie delostreleckého oddielu 2.PB vrátane jej veliteľa por. Dionýza Tomčányho, 6 členov posádky zahynulo. Podrobnosti.

13.10.1944 nad Popradem německá noční stíhačka sestřelila letoun Li-2 od 23 гап дд, 53 ад ДД, 5 ак ДД. Převáželi jen materiál. Letoun se zřítil u obce Hronská Breznica (okres Zvolen). Z členov posádky veliteľ lietadla lejtěnant N. B. Burenkov, navigátor lejtěnant Braga a palubný mechanik staršina Jermizin zostali nažive. Padli: pravý pilot mládšij lejtěnant Savčeko, strelec staršina Borodulin, strelec-radista staršina Švec (utrpel ťažké popáleniny a zomrel v nemocnici). Podrobnosti.

Německá vzdušná vítězství v roce 1944. V tu noc hlášený jenom jeden sestřel.

13 Oct 1944 Gemund 2./NJG 100 PS-84 1800m 22:48 RD-11

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

23.10.1944 nad Popradem německá noční stíhačka sestřelila od odloučené 2./NJG 100 z letiště Udetfeld (Zendek, severně Katowic) letoun Li-2 kapitána P. A. Pankina od 340 ап дд, 54 ад ДД, 5 ак дд. Převáželi jen materiál. Letoun dopadl u obce Olejníkov, Časť Majdan (okres Sabinov). Čtyři členové posádky zahynuli a dva přežili. Vítězem byl Ofw. Karl Maisch. Německá vzdušná vítězství v roce 1944.

23.10.1944 nad Popradem německá noční stíhačka sestřelila od odloučené 2./NJG 100 z letiště Udetfeld (Zendek, severně Katowic) letoun Li-2 kapitána P. F. Gubina od 1 гап дд, 53 ад дд, 5 ак дд. Letoun dopadl u Javorinky (okres Levoča). Zahynuli tři členové posádky, čtyři přežili. Kapitán P. F. Gubin a stáršij lejtěnant S. N. Utkin na jednom padáku z lietadla vyskočili. Pri dopade si Gubin zlomil nohu. Utkin mal zas popálenú tvár a ruky. Zahynul jeden příslušník 2. čs. samostatné paradesantní brigády, zahynulo dalších 7 povstal. bojovníků a 1 přežil. Vítězem byl Ofw. Karl Maisch. Německá vzdušná vítězství v roce 1944.

----------

----------

----------

26.10.1944 bylo letiště Tri Duby a polní letiště Zolná dobyta Němci. Konec SNP.


Od 12.1. do 18.2.1945 Západokarpatská operace. helo9388.jpg (1241910 bytes)

Na konci vojny bolo letisko zničené, no za krátku dobu bolo opäť obnovené.

Sověti u nás.

Приказ Верховного Главнокомандующего
28 января 1945 года
№ 263 Об овладении в полосе Карпат административным центром Чехословакии городом Попрад

летчики генерал-лейтенанта авиации Жданова 8 ВА,

генерал-майора авиации Изотова 8 ВА,

генерал-майора авиации Котельникова 224 шад, 8 шак, 8 ВА,

генерал-майора авиации Головни 10 иак, 8 ВА,

полковника Обухова 227 шад, 8 шак, 8 ВА,

генерал-майора авиации Лакеева 15 гиад, 10 иак, 8 ВА,

генерал-майора авиации Ухова 10 гиад, 10 иак, 8 ВА.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

1.6.1945 byli ustanoveni velitelé letišť na Slovensku. Letiště Kamenica nad Cirochou, Košice, Malacky, Mokraď, Nitra, Piešťany, Poprad, Prešov, Spišská Nová Ves, Trenč. Biskupice, Tri Duby, Vajnory, Žilina.

15.6.1945 v Popradě vzniklo Náhradní těleso letecké oblasti 4.

K 15.9.1945 zřízen Letecký náhradní pluk 4, který měl za úkol evidenci záloh, výcvik povolanců a záloh. Za mobilizace měl za úkol postavení nových útvarů.

Provoz letadel firmy Baťa na továrních letištích Otrokovice, Baťovany, Nové Zámky. Od kdy?


Plne pripravená organizácia s bohatým plánom činnosti odborov získala veľký okruh záujemcov a tak už začiatkom roka 1946 sa zrodil rozsiahly SNA odbočka Svit. Týmto sa začala aj riadna výuka leteckej teórie pre bezmotorový, aj motorový odbor. Podnik poskytol prednáškové miestnosti, aj reprezentačnú klubovňu v Spoločenskom dome vo Svite. Onedlho boli aeroklubu Svit pridelené tri školné klzáky Schulgleiter SG 38, vetrone Göppingen Wolf, Grunau Baby IIb a dvojsedadlový DFS Kranich I. Vzhľadom na prvé úspechy aeroklubu, podnik zakúpil z vlastných prostriedkov úplne nový vetroň Zlín Z 24 Krajánek (výrobné číslo 1), ktorým sa začala povojnová výroba bezmotorových lietadiel. Na tú dobu mal teda aeroklub Svit naozaj rozsiahlu flotilu vetroňov. Bezmotorový odbor vyvíjal činnosť výhradne v svahovom lietaní. Denne po pracovnej dobe sa z hangára za starou pekárňou vo Svite vozili klzáky na svahy Lučivnej a Štrby. Výraznejšiu propagáciu tohto športu prinieslo zapožičanie štartovacieho navijaku s inštruktorom. Zdroj.

Najviac záujemcov prichádzalo do Aeroklubu práve za motorovým lietaniem. Lákavá nebola len jednoduchšia prevádzka, ale aj prístup samotného podniku. Ten na výcvik motorových pilotov (svojich zamestnancov) prispieval značnou finančnou čiastkou. Národný podnik Baťa Svit mal vlastné letecké oddelenie, v ňom iba dvoch pilotov z povolania, ale športových pilotov ako zálohu. Títo dvaja profesionáli zároveň plnili aj funkciu učiteľov lietania. Vedenie podniku materiálne prispelo motorovému odboru kúpou šiestich kusov lietadiel Piper L-4H, ku dvom už používaným lietadlám Zlín Z 181. Zdroj.


Od roku 1947 linka ČSA Bratislava - Sliač - Poprad.

5.7.1947 nehoda letounu Junkers W 43 "BZ-3" od velitelského roje 4. letecké divize z letiště Trenčín. Piper L-4H OK-ZJL (z leteckého rejstříku vymazán 17.2.1949). V popředí Zlín Z-181 OK-ZZI. Oba letouny  od Národný podnik Baťa Svit. Zdroj.

12.7.1947 let s Ju 52 OK-ZDO od ČSA do Popradu. Zdroj.

Za jeden a pol roka všestrannej činnosti a početného výcviku, od ustanovenia aeroklubu Svit, Letecká dopravná správa Letiska Poprad dala aeroklubu právo hangárovania v novom veľkom dvojitom hangári.

Dobový filmový týdeník z roku 1947 prozrazuje, že každý den startovalo devět letadel.

K 13.11.1947 v Bratislavě zřízena Povětrnostní ústředna III (PÚ III/PÚS III) VÚ 8903 pro Slovensko. V podřízenosti měla povětrnostní stanice: Vajnory, Malacky, Piešťany, Trenčín, Žilina, Poprad, Prešov, Košice, Tri Duby, Spišská Nová Ves, Telgárt, Nitra, Malé Bielice, Kamenica nad Cirochou, Hlboké, Lešť.


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

Linka ČSA Bratislava - Sliač - Poprad.

18.7.1948 letoun AAC.1 Toucan OK-ZDO od ČSA uletel z Popradu do Rakúska. Pilotoval mechanik Timko od ČSA a mechanik Gulkáš od SNA Tatrasvit. Úlety a únosy.

V roku 1948 sa lietalo celé prázdniny na lúkach za železničnou stanicou vo Svite. Denne sa urobilo 70 - 90 štartov, pričom lano od navijaku sa vyťahovalo 5 - člennými družstvami ručne!

Neskôr sa rozšírili aj aerovlekové štarty - za lietadlom C-104.


Linka ČSA Bratislava - Sliač - Poprad.

V roce 1949 byly otevřeny linky ČSA Praha - Brno - Bratislava - Poprad - Košice a Praha - Brno - Sliač - Poprad.

V roku 1949 sa na letisku Tatry konali Celoslovenské plachtárske preteky, ktoré vyhral práve člen aeroklubu Svit.

Gö 3 Mini Moa OK-3064 . Kdy? Gonzo.

Cessna UC-78 Bobcat OK-ZCB, znárodnenej firmy Baťa, n.p. Svit. (V leteckém rejstříku od 24.3.1945 do roku 1955.) Kdy?

V roce 1949 nastoupili další zájemci o studium ve Vojenské odborné škole leteckých mechaniků (VOŠLM) v Liberci. Zahájení studia až po přesunu školy do Liptovského Mikuláše, Mokradi a v Popradu.

V Popradu probíhal výcvik specialistů.


Od roku 1950 linka ČSA Praha - Poprad a Praha - Bratislava - Poprad.

Od 1.4.1950 po provedené reorganizaci působí PÚS III ve složení: Povětrnostní družstva: Trenčín, Zvolen, Mokraď, Košice. Povětrnostní stanice letectva: Nitra, Dvorník (Vajnory), Švermovo, Poprad, Križná. Povětrnostní stanice dělostřelectva: Lešť, Kamenica nad Cirochou, Elbská (?). Povětrnostní hlídky letectva: Žilina, Malé Bielice, Spišská Nová Ves, Prešov. Vyhlášková kancelář: Malacky, Piešťany.

-------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Ortofotomapa z roku 1950.

1950

27.11.1950 zahájenie činnosti Ústrednej robotníckej leteckej školy v Poprade.


15.4.1951 LNP 4 ukončil svoji činnost a evidenci osob převzala územní vojenská velitelství. Mobilizační úkoly plněné útvary byly přeneseny na náčelníky štábu jednotlivých útvarů letectva. Dosavadní LNP 4 byl reorganizován na 4. výcvikové středisko letectva.

Aeroklub Tatrasvit - Svit  hel981.jpg (115845 bytes).


Od 1.9.1952 Škola technického dorostu letectva.

7.9.1952 zřícení letounu Aero C-104 v.č. 206 OK-BIA od DOSLET- Svit Poprad. Por. Zdeněk Pastyřík a rt. Robert Rojko zahynuli. Letecká badatelna.

V prosinci 1952 bylo 4. výcvikové středisko letectva zrušeno.


.


K 15.9.1954 byla Škola technického dorostu letectva přemístěna do kasáren Jamník -  letiště Mokraď.


.


V ČSR byla po roce 1956 v provozu civilní gonia na letištích Praha-Ruzyně (OKL), Olomouc-Holice (OKO), Brno-Černovice (OKB), Holešov (OKA), Ostrava-Hrabůvka (OKM), Bratislava-Vajnory (OKR), Piešťany (OKP), Tatry (OKT), Sliač (OKS), Košice (OKD).