6. stíhací letecká divize Čáslav

28.10.2016

Č. j. 0065383-OMS-1956 MNO-GŠ z 18.7.1956, kterým se, kromě jiného, nařizuje v útvarech a svazcích letectva zřídit :

-          velitelství  6. stíhací letecké divize ( VÚ 5206) 6. sld v Čáslavi,

-          20. stíhací letecký pluk (VU 8010) v Čáslavi,

-          26. stíhací letecký pluk (VÚ 1562) v Hradčanech,

-          19. a 21. letištní prapor  (VÚ 8673 a 4555) v Čáslavi,

-          33. letištní prapor (VÚ 4408) v Hradčanech,

-          6. leteckou divizní opravnu (VÚ 5105) v Čáslavi,

-          6. radiotechnickou rotu (VÚ 7485) v Čáslavi.

Útvary měly být zřízeny k 1.11.1956.

č.j. 0057721-VL/OM ze září 1956, kterým velitel letectva genmjr. Týkal Jaroslav nařizuje pověřenému veliteli 6. stíhací letecké divize pplk. Zdeňku Prauzovi dne 15.9.1956 zahájit výstavbu velitelství 6. stíhací letecké divize, 6. letecké divizní opravny 6. radiotechnické roty na letišti Čáslav.

Rozkazem prezidenta republiky č. 49 ze dne 26.11.1956 byl velitele 6. sld ustanoven pplk. František Grznár, který funkci převzal dne 1.12.1956.

20. slp byl založen 1.10.1956 s místem působení na letišti Čáslav jako součást nově vzniklé 6. sld. Velitelem byl ustanoven mjr. Miloslav Lindovský.

22. slp vznikl v Chrudimi k 1.10.1957. S částí svých sil a zabezpečovacích prostředků se přesunul do Čáslavi. Zbytek se přesunul v průběhu zimy. Redislokace byla ukončena k 1.3.1958.

26. slp byl vytvořen k 1.9.1956 na letišti Hradčany podle nařízení VL-OMS čj.0057721 z 30.9.1956. Ustanoven velitel pluku kpt. František Novák

Velitelský roj  6. sld se čtyřmi S-103, jeden C-11, dva C-105 a jeden K-75.

 

V březnu 1957 zahájena Akce 105, výcvik egyptského leteckého personálu.

 

Nově se ustavuje koncem září 1958 z velitelství 6. sld nové velitelství 34. sbold v Čáslavi.

20. slp přešel v září 1958 pod 22. sld.

22. slp byl přejmenován na  28. sbolp a ten přešel pod 34. sbold v Čáslavi.

26. slp se přečísloval na 30. sbolp a přešel pod 34. sbold v Čáslavi.

 

Odkazy: L+K 1/00

Ing. Jan Dúbravčík - Dvacítka - Historie 20. stíhacího, později stíhacího bombardovacího leteckého pluku, Svět křídel, 2004

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.