2. letecký školní pluk VÚ ?

26.08.2023

K 1.7.1951 se 2. lšp LU v Pardubicích rozdělil na 6. lšp VÚ 7485 a na 2. lšp VÚ ?.

Velitel škpt. let. Čapek Bohumil, mjr. let. Vesperýn Robert.


2. lšp se v prosince 1951 přemístil do Prešova. Odloučená část 2. lšp v Popradě. Velitel mjr. let. Vesperýn Robert, mjr. Adam Ivan. Elementární výcvik.

2. lšp byl zrušen v srpnu 1953.