Čáslav Časlau

Vojenské cvičiště Čáslav

28.11.2023

MAPA.

V prosinci 1893 odstartoval balon Ferdinand Carl domácí výroby vlastněný Flugtechnische Verein. Posádka Herman Hoernes a vědci doktor Margules z Úřadu pro meteorologii a zemský magnetismus a doktor Jaeger z fyzikálního kabinetu vídeňské univerzity. Vítr je odnesl z Wien směrem ke Znojmu. Přistáli po třech hodinách u Čáslavi.

21.5.1911 ing. Jan Kašpar veřejně vystoupil v Čáslavi. Po druhém letu v trvání 40 minut odletěl rovnou do Pardubic.

helo8438.jpg (360224 bytes), helo8439.jpg (137351 bytes), helo8440.jpg (346844 bytes).

"Vzácnou novinkou pro Čáslav byl odvážný sport, vzduchoplavba na aeroplánu, kterou zde podnikl 21.5.1911 známý český aviatik, inženýr J. Kašpar z Pardubic. V jiných městech byly již od minulého roku známy odvážné pokusy českého inženýra a v Čáslavi s dychtivostí očekávalo vzácnou podívanou velké množství obecenstva z celého okolí i ze vzdálenějších měst. Pořadatelstvo s MUDr. Karlem Tesařem v čele mělo obtížnou práci udržet pořádek. O bezpečnost se staralo 48 četníků. Pro diváky byly upraveny řady sedadel, ale nesčetné množství lidí obklopovalo letiště a i ze vzdálenějších míst, od Schořova, pozorovalo celý průběh leteckého podniku. Letiště bylo správně zařízeno na vojenském cvičišti u silnice do Drobovic a tu již od časného rána konal inženýr Kašpar potřebnou úpravu letadla. Počátek letu byl ohlášen na pátou hodinu a pro nárazový vítr odložen na šestou hodinu. Stroj 375 kg těžký, typu Blériot, byl vytažen z hangáru a vrtule uvedena v pohyb. Stroj popojel kupředu a již se letadlo vznášelo do výše 200 m směrem severním k Vrchům a v ohromném kruhu se vracelo zpět na letiště. Po chvíli se letadlo vzneslo směrem k Filipovu, opsalo tu kruh a plulo dále k Železným horám, přes Semtěš do Pardubic, kam dorazilo za 28 minut. Ohromující podívaná skončila a přečetné obecenstvo se rozcházelo do svých domovů, zmítáno myšlenkami o úžasném technickém pokroku."

od února 1914

3.5.1914 přelet Evžena Čiháka s ing. Kašparem do Čáslavi a zpět do Pardubic.

 

 

, , od prosince 1926 do 1939.

Od roku 1936 pomocné vojenské letiště. Rozměry 400 x 620 m. Hangár.


Ortofotomapa 1938.

28.9.1938 se z Kbel přesunulo velitelství Letecké brigády.

28.9.1938 z Velelib (okres Nymburk) se přesunula Polní letka 3.

30.9.1938 z Čakovic se přesunuly Polní letecké dílny 2.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

2.10.1938 z Čakovic se přesunulo velitelství Leteckého parku 71.

2.10.1938 z Čakovic se přesunuly Sloučené parkové dílny 71.

2.10.1938 z Čakovic se přesunula Záloha leteckého materiálu 71.

2.10.1938 z Čakovic se přesunula Letecká pracovní rota 71.

2.10.1938 z Čakovic se přesunula Letecká pracovní rota 71.

aa.png (466402 bytes)

4.10.1938 se velitelství Letecké brigády přesunulo do Kbel.

5.10.1938 se Polní letka 3 přesunula do Milovic.

8.10.1938 se velitelství Leteckého parku 71 přesunulo do Letňan.

8.10.1938 se Záloha leteckého materiálu 71 přesunula do Letňan.

8.10.1938 se Letecká pracovní rota 71 přesunula do Letňan.

15.10.1938 se Sloučené parkové dílny 71 přesunuly do Kbel.

15.10.1938 se Polní letecké dílny 2 přesunuly do Kbel.

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Vojenská pomocná letiště a současně vojenská cvičiště. Jsou to Čtyři Dvory, Vysoké Mýto, Prostějov III, Klatovy, Bohdaneč, Josefov, Čáslav, Přelouč, Dašice, Nový Hradec králové, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Turnov, Nový Bydžov, Bzenec, Kroměříž, Plzeň-Bory, Terezín, Jindřichův Hradec.


Provoz?


 


 


 


 


22.6.1944 v 8 hod. u obce Filipov pro ztrátu orientace nouzové přistání Ju 87 "76" od II./SG 102 z Německého Brodu. Pilot bez zranění, letoun lehce poničen.


V kasárnách v jihovýchodním rohu náměstí se nacházely letecké sklady.

helo6122.jpg (1392683 bytes), helo8071.jpg (261405 bytes). 7.5.1945 nad městem kroužil německý letoun a shazoval letáky vyzývající ke klidu, podepsané maršálem Schörnerem.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

26.5.1945 zřízena Technická správa Hradec Králové. Ta měla za úkol vyhledávat sklady letecké materiálu, soustřeďovat ho na letištích, uložit ho, evidovat a dále s ním nakládat podle potřeb Velitelství letectva. V působnosti byla letiště Čáslav, Chrudim, Josefov, Přibyslav, Moravská Třebová, České Budějovice.

U Čáslavi byl nalezen dopravní letoun Siebel Fh 104 Hallore. Byl použit na náhradní díly.

1.6.1945 byla zřízena velitelství Leteckých oblastí 1 3 a do jejich působnosti byla zahrnuta letiště. Letecká oblast 2 - Borek u Zbirohu, České Budějovice, Čáslav, Havlíčkův Brod, Heřmanův Městec, Cheb, Chrudim, Jiřičky - Senožaty, Klatovy, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Plzeň, Přibyslav, Skuteč, Zbraslavice.

Založen ČNA odbočka Čáslav. Obnova aeroklubu (zaměřeno na Pardubice).

23.12.1945 v hotelu Palace v Pardubicích se konala krajová schůze ČNA, které se i přes pozvání zástupci odboček ČNA Čáslav, Chrudim, Kutná Hora, Havlíčkův Brod a Chotěboř neúčastnili. K jednání se dostavili pouze zástupci odboček ČNA Hradec Králové, Přelouč, Heřmanův Městec a Pardubice. Hlavním bodem programu byla zpráva o budování svahového letiště Bumbálka, kterou přednesl za ČNA odbočka Přelouč její nově zvolený předseda Ladislav Křemenák. Konstatoval, že členové ČNA odbočka Přelouč do té doby již odpracovali cca 900 brigádnických hodin při úpravách terénu a jejich přímé finanční náklady dosud činí cca 18 000 kč. Schůzi byl předložen návrh rozpočtu nákladů pořizovacích ve výši 426 000 kč. Byl předložen i návrh rozpočtu nákladů provozních ve výši 301 000 kč. Ze strany MNO došlo k příslibu dodání modulového baráku 10 x 18 m pro účely přestavby na hangár, dále baráku 5,5 x 5 m (pavilonek) jako kancelářských prostor a 7 ks kluzáků Schulgleiter SG 38 jako základní vybavení.


3.3.1946 zpráva z Přelouče: pokračují práce na svahovém letišti Bumbálka, zejména zásluhou členů odboček ČNA Přelouč a Čáslav. Do práce se zapojují též členové odbočky ČNA Kutná Hora. Provádí se kopání základů pro hangár u silnice Podhořany - Semtěš, je dokončena úprava prostoru pro instalaci transportního výtahu na vrcholu svahu, jemuž jako základ posloužil balónový naviják z dědictví po Wehrmachtu. Původně se počítalo s tím, že pohon navijáku bude elektromotorem, ale konstrukční nevyzrálost tohoto projektu a zejména dosavadní absence elektrické přípojky měla za následek, že v projektu byl elektromotor záhy nahrazen dvoutaktním motorem z automobilu Ilo Tempo. Pod vrcholem svahu již stojí první stavba dřevěná chata – pavilonek, která v budoucnosti má být kanceláří a zázemím pro instruktory, ale zatím slouží jako úložiště ručního nářadí a nouzová noclehárna. Na samotném svahu probíhá vyřezávání a klučení náletových keřů a stromů, jsou rovnány příčné nerovnosti, zejména v prostoru přistávací plochy u silnice.

Plachtaři létali na svahovém letišti v Pohořanech u Ronova.


V roce 1947 založeno letiště Čáslav (východně města za nemocnicí) s jedním hangárem a plochou 1 200 x 450 m.

Foto stavby hangáru .


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům  ----------


 


--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------


 


V roce 1952 u Chotusic zahájení výstavby betonového letiště.