1. armáda

03.12.2016

15.7.1958 z velitelství 1. vojenského okruhu v Praze vzniklo velitelství 1. armády.

1. A podléhala 1. tanková divize ve Slaném, 13. tanková divize v Mladé, 19. motostřelecká divize v Plzni a 20. motostřelecká divize v Karlových Varech.

1.8.1960 byla na letišti v Dobřanech utvořena 1. vrtulníková letka pro potřeby pražského velitelství 1. armády.  Během prvního roku své činnosti byla odborně řízena velitelem 5. slp.

1.10.1960 se velitelství 1. A přesunulo do Příbrami.

K 1.10.1961 byla 1. vrtulníková letka  podřízena 45. dpzlp.

1. vrtulníková letka v Dobřanech se v září 1963 osamostatnila a přejmenovala na 1. spojovací letku.

V Plzni vznikla 1. letecká technická opravna pro zabezpečení revizí a oprav letecké techniky útvarů 1. A.

U 1. armády bylo vytvořeno letové oddělení 1. A. Náčelníkem LO 1. A byl mjr. Ing. Miroslav Buben. Později Miloslav Dolák. Zástupcem náčelníka LO - náčelník skupiny letové přípravy byl mjr. Václav Grygar. Letovodem LO byl mjr. Břetislav Anděl.

?.9.1963

Mi-1

?

?

Autopark - kasárna v Příbrami

Vzlet přetíženého vrtulníku přes plot, o který vrtulník zachytil příďovým kolečkem. Převrácení.

V roce 1964 se 1. spojovací letka stala výchozím bodem při budování plzeňské 19. vrtulníkové letky a 321. velitelského roje pro 321. těžkou dělostřeleckou brigádu Rokycany. Ve Slaném vznikla 1. vrtulníková letka. V Mladé vznikla 13. vrtulníková letka. V Karlových Varech vznikla 20. vrtulníková letka. Původní 1. spojovací letka odešla do Příbrami.

1.9.1965 z velitelství 1. armády vzniklo velitelství Západního vojenského okruhu, jako velitelství okruhu tzv. armádního typu.